Tag Archives: ny föräldraledighet

Jag blev uppsagd under mammaledigheten men ska snart föda igen, kan jag förlänga föräldraledigheten och på så sätt skjuta fram uppsägningstiden?

Fråga: Jag har jobbat på lager och transport inom tryckeribranschen. Nu har det blivit så att på grund av arbetsbris har jag och många andra blivit varslade.
Då jag blev meddelad om min uppsägning (chefen kom hem till mig för att berätta) har jag varit på mammaledighet, och eftersom jag skulle komma tillbaka från min mammaledighet i september så börjar inte min uppsägningstid löpa förrän dess.
Jag har enligt lag uppsägningstid på två månader under vilka jag skulle bli arbetsbefriad.
(Har ingen papper på det, och chefen även han har bytt arbetsplats)

Men nu när det börjar bli dags att gå tillbaka till jobbet så undrar jag lite hur det ser ut för mig då jag har blivit gravid igen under min mammaledighet och är beräknad att föda nu i september, innan min uppsägningstid hinner löpa ut.
Så min fråga nu är egentligen, kan jag ”förlänga” mammaledigheten på grund av att jag ska föda så snart? Eller att ”pausa” min uppsägningstid då jag inte kan komma till jobbet eller försätter det att förlöpa?
-Det finns kollektivavtal på arbetsplatsen.

Svar: Din uppsägningstid kommer att börja löpa från och med den dag då din nuvarande föräldraledighet tar slut eller skulle ha tagit slut. Det går inte att fördröja uppsägningen genom att få en ny föräldraledighet, detta enligt lagen om anställningsskydd 11 § 3 st:

”Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § eller helt ledig enligt 9 § föräldraledighetslagen (1995:584) sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpa

– när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller
när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.”

Detta gäller förutsatt att du inte har ett kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal som anger något annat.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren