Etikettarkiv: muntligt

Muntliga avtal om lön

Min arbetsgivare och en fd. HR person (HR personen har för en tid sedan gått i pension) har tidigare utlovat mig 500 kr i lönepåslag , pga. någon miss som HR personen hade upptäckt där det visade sig att jag inte hade följt löneutvecklingen. Min arbetsgivare jobbar på för att få denna löneökning att träda i kraft ( retroaktivt) Min chef haft dialog med nuvarande HR ansvarig och denne säger att detta löfte inte finns dokumenterat någonstans, min chef har försökt att söka igenom gammal e-post osv. men än så länge inte hittat något skriftligt som intygar detta.

Gäller arbetsgivarens löfte muntligt är min fråga?

Kan jag eller min chef gå vidare på något vis?

Svar:

Hej!

Ja muntliga avtal gäller. Det du och din chef har kommit överens om gäller även om det inte finns något skriftligt avtal. Om jag tolkar det rätt vill nuvarande HR-ansvarig ha ett bevis för denna överenskommelse innan lönepåslaget betalas ut. I den här situationen räcker det med att ni nu skriver ett skriftligt avtal och visar för HR. Alternativt att din chef skriver under ett beslut om ditt lönepåslag och lämnar vidare till HR. Ett avtal eller beslut till HR är för att bevisa för dem att er överenskommelse stämmer så att de i sin tur kan betala ut rätt lön till.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Muntligt anställningsavtal

Hej !
För ca 6-7 månader sen sökte jag en tillsvidareanställning hos en kommun. När jag skulle skriva på papperen efter ca 2 mån så sa han att det nu hade blivit anställningstopp inom kommunen. Dock så skulle detta justeras på anställningsavtalet inom kort. Så jag har
arbetat på i 5 månader efter detta och blev idag meddelad att jag blir av med min tjänst pga av anställningstopp inom kommunen.
Vad är det som gäller ? Den tjänst jag sökte och fick ifrån början då inga papper skrevs förrän efter 2 månader. Eller är det det avtal som jag skrev på då han utelämnat ”tillsvidareanställning” och lovat att justera det senare ?

Tack på förhand !

SVAR:

Hej,

Anställningsavtal är inget formalavtal, vilket innebär att muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga avtal. Dock är det svårt att bevisa att ni träffade ett muntligt avtal om att du skulle inneha en tillsvidareanställning. Även det faktum att du sedan får en anställning som du är en visstidsanställning talar i bevishänseende mot att i hade avtalat om en tillsvidareanställning. Löftet som du senare fick kan även ses som ett avtal beroende på hur det har lämnats. Men även här kommer bevissvårigheterna in i bilden. Du bör således utifrån era avtal ha rätt till en tillsvidareanställning, men det kan vara svårt att bevisa om det inte finns något som kan stödja att arbetsgivaren har lovat dig detta.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Ångra muntligt anställningsavtal; Vad gäller?

Hej!

Jag tackade i dagarna ja till ett vikariat som jag skulle börja under juni månad. Idag kommer ett bättre erbjudande, från en annan arbetsgivare, vilket får mig att fundera på om jag valt rätt. Jag har inte fyllt i några anställningsdokument, men tackat ja till det första vikariatet via mejl, jag har således ingått ett avtal med den arbetsgivaren.

Har jag rätt att ångra mig innan jag skriver på några papper? Eller kan jag utnyttja någon uppsägningstid? Vad kan uppsägningstiden tänkas vara i så fall, eftersom jag fortfarande inte har några papper på anställning?

Hej!

Som du skriver så kan anställningsavtal kan ingås både skriftligt som muntligt, och enligt avtalslagen så är även ett muntligt avtal bindande. Ett förslag är att prata med din arbetsgivare och förklara situationen. Han/hon kanske vill anställa någon annan om du inte längre är intresserad.

Gällande uppsägningstid så är det ingen skillnad på skriftligt eller muntligt anställningsavtal. Vilken uppsägningstid du har ska din arbetsgivare informera dig om och det ska framgå i ditt anställningsavtal. Enligt lagen om anställningsskydd så är den minst en månad.

Hör av dig igen om du har ytterligare frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Kan arbetsgivaren häva ett tidsbegränsat anställningsavtal?

En arbetstagare har skriftligen skrivit på ett anställningsavtal om sommarvikariat. Arbetstagaren hamnar i dispyt med arbetsgivaren och känner sig vilseledd. Arbetsgivaren häver avtalet med hänvisning till att arbetstagaren under dispyten muntligen tackade nej till tjänsten. Arbetstagaren har inte skriftligen skrivit under något.

Kan arbetsgivaren häva anställningsavtalet med hänvisning till ett muntligt nej från arbetstagaren, med särskilt beaktande på att arbetstagaren själv inte anser sig ha tackat nej samt OM han gjorde det så var det under vilseledning av arbetsgivaren ?

Hej!
När ett anställningsavtal har undertecknats, så börjar de lagar som upprättats för sådana att verka. För vikariat som är en tidsbegränsad anställning, så gäller att den upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört. Det innebär i princip att anställningen inte upphör före anställningstidens slutdatum. Om den anställde gör sig skyldig till grovt kontraktsbrott, kan anställningen upphöra i förtid.

Det finns något som kallas provocerad uppsägning som innebär att man känner sig tvingad, eller säger upp sig i affekt under ett bråk med arbetsgivaren. Uppsägningen kan då ogiltigförklaras enligt LAS § 34 och uppsägningen träder då inte i kraft förrän tvisten är utredd. Måste dock påpekas skriftligt senast två veckor efter tillfället då den skedde. Räcker att göra via mail, och sedan kan man inleda en mer formell process.

Hör gärna av dig igen vid ytterligare frågor!

Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Kan jag avbryta min anställning och gå på dagen?

Fråga:

Hejsan!

Jag hoppas kunna få svar på min fråga.

Jag har påbörjat ett jobb som timanställd utan att skriva på något anställningsavtal. Det uppstår en massa problem med arbetsgivaren och jag bestämmer mig för att jag ej kan jobba kvar på stället efter 3 veckors arbete, så jag går med omedelbar verkan. Arbetsgivaren hävdar att jag har uppsägningstid men eftersom att jag inte har skrivit på något anställningsavtal kan jag väl ej ha någon uppsägningstid, och vi har heller inte gjort något muntligt avtal? Han säger att jag automatiskt är bunden eftersom jag har arbetat där? Det finns väl inget sådant?

Mvh
Malin

Svar:
Hej Malin!

Ett anställningsavtal kan vara muntligt och det faktum att du faktiskt har jobbat där gör att du har varit att betrakta som anställd så utifrån det perspektivet har arbetsgivaren rätt. Beroende på om din arbetsgivare har kollektivavtal eller inte så regleras detta på lite olika sätt. Finns det kollektivavtal som reglerar timanställning så finns din uppsägningstid att hitta där. I annat fall så skulle jag betrakta din anställning som en tillsvidareanställning eftersom det är normalfallet enligt LAS (Lagen om anställningsskydd). Då har du en månads uppsägningstid.

Men det finns inget rakt svar på din fråga utifrån de förutsättningar du gett eftersom man t ex skulle kunna hävda att din arbetsgivare inte har tagit sitt arbetsgivaransvar (om han nu inte har skött sig) och på så sätt provocerat fram din uppsägning. Då har vi ett annat läge.

Jag vill inte rekommendera dig att bara sluta på dagen eftersom det inte är säkert att du egentligen har rätt till det. Däremot är det troligen väldigt liten risk att arbetsgivaren kommer att driva frågan vidare för att försöka få ut skadestånd för den skada som han anser att det orsakat att du gått för tidigt. Dels är det inte alls säkert att han skulle få rätt och dels är det en tung process för en så här pass liten fråga. Är du dessutom inte med i facket så måste han gå direkt till tingsrätten. Visar det sig dessutom att han inte har skött sina åtaganden som arbetsgivare så skulle vi kunna driva den frågan å vår sida.

Du får helt enkelt överväga om det är värt den (lilla) risken för att kunna gå på dagen som du nu har gjort.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

#title# #url#