Tag Archives: muntliga avtal

Muntlig överenskommelse som nya chefen inte följer

Hej!

Vi har på vår arbetsplats med tidigare chef haft en överenskommelse om att vi arbetar längre dagar än 8 timmar för att kunna få vara lediga en dag var fjärde vecka. Har vår ”lediga dag” infallit på en röd dag så har vi tidigare kunnat ta ut denna dag en annan dag om det så fungerar för företaget.

Nu har vi en ny chef och helt plötsligt så brinner våra lediga dagar in om de infaller på en röd dag (t.ex. nyårsdagen). Får de göra så? Vi för inte in detta i någon tidbank utan det är en muntlig överenskommelse. Som vi ser det är det ju redan inarbetad tid, då vi arbetat längre dagar i fyra veckor innan.

Svar:

Hej!

En muntlig överenskommelse gäller på samma sätt som ett skriftligt avtal. Enda skillnaden är att det  är svårare att bevisa en muntlig överenskommelse, den är dock fortfarande gällande. En ny chef ska inte kunna mena på andra regler än vad ni tidigare kommit överens om.

Det är en svår situation ni hamnat i när ni nu står ord mot ord med chefen och jag skulle rekommendera er att ta hjälp av facket här. Tillkalla ett möte med facket och nya chefen och förklara att en muntlig överenskommelse gäller och hur ni och den förra chefen tänkte när överenskommelsen upprättades från början.

Om jag förstår det rätt är ni mest upprörda av att ni redan hade inarbetad tid som ni nu inte fått ut. Hör med chefen om ni kan göra en överenskommelse att om ni får ut den redan inarbetade tiden så kan ni göra en ny överenskommelse med den nya chefen. Säg att ni vill ha ut den redan inarbetade tiden i ledig dag eller kompensation i pengar och hitta sen en lösning för hur det här ska hanteras i framtiden. Jag skulle rekommendera er att skriva ner och skriva under den nya överenskommelsen så ni inte hamnar i en liknande situation om nu skulle byta chef igen.

Hör av er till facket och be dem hjälpa er att få ut den redan inarbetade tiden så ni inte går miste om den.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Muntliga avtal om lön

Min arbetsgivare och en fd. HR person (HR personen har för en tid sedan gått i pension) har tidigare utlovat mig 500 kr i lönepåslag , pga. någon miss som HR personen hade upptäckt där det visade sig att jag inte hade följt löneutvecklingen. Min arbetsgivare jobbar på för att få denna löneökning att träda i kraft ( retroaktivt) Min chef haft dialog med nuvarande HR ansvarig och denne säger att detta löfte inte finns dokumenterat någonstans, min chef har försökt att söka igenom gammal e-post osv. men än så länge inte hittat något skriftligt som intygar detta.

Gäller arbetsgivarens löfte muntligt är min fråga?

Kan jag eller min chef gå vidare på något vis?

Svar:

Hej!

Ja muntliga avtal gäller. Det du och din chef har kommit överens om gäller även om det inte finns något skriftligt avtal. Om jag tolkar det rätt vill nuvarande HR-ansvarig ha ett bevis för denna överenskommelse innan lönepåslaget betalas ut. I den här situationen räcker det med att ni nu skriver ett skriftligt avtal och visar för HR. Alternativt att din chef skriver under ett beslut om ditt lönepåslag och lämnar vidare till HR. Ett avtal eller beslut till HR är för att bevisa för dem att er överenskommelse stämmer så att de i sin tur kan betala ut rätt lön till.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Muntligt anställningsavtal

Hej!

Jag har jobbat som anläggare i över 2 års tid nu. Jag blev hemskickad från jobb för en månad sen pga personliga skäl då min far blev sjuk. Jag ville ej gå hem men hade inget val tydligen. Jag blev lovad att få börja jobba 100% igen vecka 50 men har bara fått jobba tis-ons pga brist på jobb. Firman har anställt 3 st nya killar som jobbar för fullt nu. Och jag tycker det är orättvist att jag som varit näst längst på firman ska gå hemma men dom nya killarna som varit där i 2 veckor ska få jobba. Får det verkligen gå till på detta viset? Nu går jag hemma utan ersättning då min stämpling inte kommit igång än. Detta är väldigt frustrerande samtidigt som man blir rätt ledsen när man blir behandlad på detta viset när man ställt upp i ur och skur för mina kollegor och för mina chefer.

SVAR

Hur mycket du ska jobba regleras i ditt anställningsavtal, där anges hur många timmar i veckan du har rätt till att jobba. Så om du inte får jobba de antal timmar som står angivna i ditt kontrakt så kan du kräva att få jobba mer. Det finns dessvärre ingen rangordning som regleras i lagen för att den som jobbat där längre ska ha mer timmar.

Att din arbetsgivare gett dig ett löfte om att du skulle få arbeta 100% så har ni ingått ett muntligt avtal som är lika bindande som ett skriftligt.

Kontakta annars din fackorganisation och be dem hjälpa dig med detta.

Hälsningar,

Daniela Alm

Upplupen lön

Hej!
Jag har varit visstidsanställd (projektanställd) på ett företag från 1
februari-1 juli samt från 1 augusti till 1 december 2012. I år blir det likadant.
Mellan perioderna stämplar jag. Inför arbetsstart i februari i år frågade min
chef om jag kunde tänka mig att få ut min lön en månad i efterskott eftersom
företaget hade dålig ekonomi vid tillfället. Jag sa att det var OK och fick min
februarilön i slutet av mars, vilket innebar att jag fick sista lönen på den
perioden, dvs junilönen, i slutet av juli då jag stämplade. Jag blev
återanställd på visstid i början av augusti och har fått veta att jag liksom
förra året förmodligenkommer att ha jobb till 1 december. Fick dock ingen lön i
slutet av augusti, vilket jag snopet ifrågasatte. Det svar jag fick var att de
självklart förutsatte att avtalet vi hade i våras skulle gälla även nu i höst.
Så ser inte jag på saken eftersom vi aldrig talade om att det skulle vara ett
fortgående avtal (som i så
fall skulle gälla en ny projektanställning som jag inte blivit lovad ännu). Jag
behöver min lön för att betala räkningar. Som svar på det säger han att jag
kan inget göra eftersom det vare sig finns anställningsavtal eller
kollektivavtal och att jag inte heller är fackligt ansluten. Några pengar har
jag således inte fått. Han verkar heller inte intresserad av att diskutera saken
med mig. Känner mig överkörd och vet inte hur jag ska förhålla mig till
detta. Vem har rätt och vem har fel?

Hej
Först är det av största vikt att det anställningsavtal som ni ingick med varandra skall hållas. Även om ett anställningsavtal är en muntlig överenskommelse så gäller det. I detta fallet verkar du och din arbetsgivare lite oense om vad som egentligen gäller. Även om du har ett sådant muntlig anställningsavtal skall din arbetsgivare senast en månad efter det att du ingått anställning lämna dig skriftlig information om alla de vilkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet där skall bla ingå din begynnelselön, dina löneförmåner samt hur ofta lönen skall betalas ut. Be att få detta från din arbetsgivare och hänvisa till paragraf 6 c i lagen om anställningsskydd. Sedan måste jag påpeka att du bör tänka på hur din arbetsgivare uppträder och att du kanske i framtiden skall överväga att vara med i facket för att vara bättre skyddad mot ”ganska” som jag uppfattar oseriösa anställningsformer/givare. Tänk på att kommer det att vidare gå till en rättslig tivst står du helt ensam utan varken rådgivning och hjälp med domstolskostnader osv.

Lycka till hoppas att det ordnar sig

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren