Tag Archives: muntlig uppsägning

Muntlig uppsägning av provanställning. Kan jag begära skadestånd?

Hej kära experter,
Jag har varit anställd som tillsvidare under prövotid. Sammanlagt 5 månader var jag anställd. Nu blev jag uppsagd för en månad sen 🙁
Men väldigt mycket är märkligt med uppsägningen. Jag blev uppsagd muntligt och blev hänvisad att det gäller ingen uppsägningstid. Så jag fick gå hem samma dag. Efter lite forskande visade det sig inte stämma. 14 dagars uppsägningstid gällde och jag har fått lön för dem dagarna. När jag fått min lön har dem mixtrat och lekt för att kunna dra så mycket pengar ifrån mig i form av privat körning av bil och en massa hitte på. Som tur har jag kontrollerat och sagt ifrån. Så jag har en otroligt dåligt känsla om hur detta skötts.
När jag nämnt detta för vänner så har dem frågat om jag fått en skriftlig uppsägning innehållandes datum för anställningens upphörande, uppsägningsgrund, fullföljdshänvisning med mera.
Nu 1,5 månad efter att jag blev hemskickad så har jag inte hört något från dem alls. Varken fått något via posten eller mejl.
Nu när jag läser på internet så hänvisar flera till LAS. Att muntlig uppsägning är giltig men skall upprättas skriftlig också annars är uppsägningen ogiltig. Även att tilldelas information om anledning och hur jag går tillväga för att strida beslutet osv.

Sättet dem har skött det på har skadat mig något oerhört för att inte prata om den ekonomiska skadan.
-Vad är det som gäller?
-Hur går jag tillväga, jag som inte är fackligt ansluten?
-Om jag är berättigad skadestånd, vad bör jag kräva? Några månaders lön?

Uppskattar ert svar och tack på förhand.

MVH

Svar:
Hej!

Enligt LAS 8§ så ska en uppsägning vara skriftlig. Med andra ord låter det som din arbetsgivare bland anant brutit mot denna paragraf.

Vad gäller skadestånd så är det en process man måste driva dvs. inget du per automatik är berättigad. Eftersom du inte är med i facket så får du driva processen på egen hand eller t ex med hjälp av Arbetsrättsjouren. Skadeståndsanspråket ska drivas enlgt §§38-39 i LAS och ska grundas i den skada som uppkommer pga. brottet. En sädant anspråk ska föras fram inom 4 månader från brottet.

Att du sagts upp utan grund är inget kostigt eftersom det rör sig av en provanställning vilken inte behöver vara sakligt grundad.

För att vi ska kunna uppskatta möjligheterna att driva detta vidare och vad man kan begära i skadestånd så behöver vi titta djupare in i ditt ärende. Summorna minskar vanligen med hur länge man varit anställd dvs. kort anställningstid lägre ersättning. Men detta beror också på om man kan hitta mer som arbetsgivaren har brutit mot samt hur stor kränkning du har blivit utsatt för. Dessutom brukar det oftast landa i en förlikning så motpartens samarbetsvilja spelar också in.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Muntlig uppsägning av visstidsanställning. Är det möjligt??

Jag har en visstidsanställning som sträcker sig fram till 2013-07-31 och har den sista oktober blivit uppsagd muntligt med att anställningen upphör den sista november.
Att muntligt gäller under vissa förhållanden är jag helt med på men i mitt avtal står under punkten Uppsägningstid; ”Uppsägningstid följer vad som vid varje tillfälle stadgas i lagen om anställningskydd”
Ska inte jag då också få något skriftligt på uppsägningen eller ska jag bara rätta mig efter det muntliga ? Till saken hör också att jag själv muntligen fick sagt från början att anställningen skulle vara på minst sex månader men att avtalet skrevs på ett år. Jag har alltså inte ens fått de månader som var sagt från början, vilket innebär för mig att ett nytt arbetsvillkor skulle vara uppfyllt….
Kan jag begära en skriftlig uppsägning och vilket datum gäller då, det datum som det skrivs eller det datum som var muntligt. När ska eller bör jag åberopa skriftligt ? Tanken blir att jag ska vänta till slutet på denna månad och på det viset få mina lovade sex månader… Vad gäller och vad gör jag ??

Veronica

Svar:
Hej Veronica!

Till att börja med så ska en uppsägning från arbetsgivaren alltid vara skriftlig. Innan dess är den inte att betrakta som giltig.

Om du har en visstidsanställning som är tidsbestämd till 2013-07-31 och ni inte har avtalat om någon ömsesidig uppsägningsmöjlighet så ska din anställning vara hela perioden ut. Vill arbetsgivaren bli av med dig innan dess så ska de betala ut lön för hela perioden. Undantaget är om du grovt har åsidosatt dina skyldigheter, t ex genom brottslig handling, gentemot arbetsgivaren så att det finns saklig grund för avsked.

Hör gärna av dig igen om det är något mer vi kan hjälpa dig med. Det låter onekligen som om din arbetsgivare inte har agerat helt korrekt.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren