Etikettarkiv: minimilön

Kan arbetsgivaren skicka hem mig och ta all dricks?

Hej!
Jag arbetar på en restaurang som servitris. Det är några saker som inte verkar stå rätt till.
Jag har fått lovat av den personalansvariga att arbeta 12-15 varje dag + kvällar på helger. Är det enligt lag okej att skicka hem mig t.ex 14:00 eller att avboka mitt pass samma dag?
Ägaren tar all dricks i sin egen ficka. Är det okej enligt lag?
Jag får 100 kr/h , jag är 24 år med 4 års erfarenhet. Finns det en minimilön även fast att man inte har avtal?
Tack på förhand

Hej,

Anställningsavtalet är ett konsensualavtal vilket innebär att det kan ingås både muntligen och skriftligen. Arbetsgivaren är skyldig att senast en månad efter anställningens början förse arbetstagaren med skriftlig info gällande anställningsvillkoren, vilket även innefattar arbetstider (6c § LAS). Det är alltid bra att ha arbetstiderna skriftligt istället för ett muntligt löfte så be om att få dem på papper.

Utgångspunkten är att arbetstagaren har rätt till lön för all arbetad tid. Om du är schemalagd och infinner dig på arbetsplatsen skall du ha betalt för det utförda arbetet. Arbetsgivaren får inte skicka hem dig en timme tidigare eller avboka dig från ett schemalagt arbetspass en dag i förväg. Om arbetsgivaren behöver ändra i ditt schema är hen skyldig att informera dig om detta senast två veckor i förväg. Tänk på att andra tider kan gälla ifall ni har kollektivavtal på din arbetsplats, hör annars av dig till ditt fackförbund.

Hur dricksen fördelas mellan de anställda är inget som regleras i lagen utan det är något ni anställda får ta upp med er arbetsgivare, eventuellt med hjälp av ert fackförbund. Det finns ingen lagstadgad minimilön i Sverige utan denna upprättas av arbetsmarknadens parter i kollektivavtal. Har er arbetsplats tecknat kollektivavtal framgår det där vad som är din lägstalön om ni inte har kollektivavtal finns ingen gräns för din lägstalön.

Vänliga hälsningar

Alexander Ski

Timlön på 18 kronor, är det okej?

Hej!

Jag är för tillfället anställd av en seglingsklubb som praktikant under en femdagars-period där jag jobbar 9 timmar dagligen. Jag fick idag reda på att jag tjänar 800 kronor totalt. När jag då räknade ut min timlön såg jag att jag tjänar ca 18 kronor i timmen. Är det ok? Jag är 17 år gammal, så förstår att jag inte tjänar som en myndig person, men jag har fått höra att jag som minimum ska tjäna ca 67 kr/h. Stämmer detta? Gör min chef fel?

Tack på förhand!

Hej!

Om jag ska besvara din fråga allmänt så är du visserligen, som du skriver, minderårig, men det betyder inte att du står utan rättigheter på arbetsmarknaden. Alla lagar på arbetslivsområdet omfattar också unga arbetstagare, vilket betyder att du har samma rättigheter och skyldigheter som om du vore myndig. Det finns dock vissa särregleringar angående arbetstidens förläggning, vilken typ av arbete, riskfyllda arbeten och att den ansvarige har ett större ansvar för tillsyn för dig som anställd.

Det finns dock inga lagar i Sverige som anger en lägstalön eller minimilön, utan det regleras i kollektivavtalet på arbetsplatsen du arbetar på, eller branschen du jobbar inom. Detta betyder att du bör vända dig till ditt fackförbund med din fråga. Vilket fackförbund det är beror på vad det är för arbetsuppgifter du har arbetat med på seglingsklubben. Det är inte säkert att facket kan hjälpa dig om du inte är medlem, men de kanske kan ge dig en fingervisning på vad du skulle ha fått i lön.

Något annat jag reagerar på är att du jobbat 9 timmar om dagen, vilket inte är lagligt för en minderårig, som endast får arbeta 8 timmar om dagen.

Det man skulle kunna angripa detta problem med (förutom det som ovan sagts om kollektivavtalets bestämmelser och arbetsrättsliga lagar) är att det är orimliga avtalsvillkor enligt avtalslagens bestämmelser eller eventuellt vilseledande.

Sedan kommer jag mer specifikt till frågan om detta var en praktik eller en anställning? Har du arbetat och fått pengar och/eller annan ersättning för det så är det i regel inte en praktik, utan ett lönearbete. Har ni kommit överens om att du ska arbeta för klubben mot ett vederlag (lön) och detta arbete sker under arbetsgivarens ledning och kontroll så ska det mycket till för att bryta presumtionen (juridiskt ord för att ett faktum (i detta fall arbete mot lön) anses bevisa ett annat faktum (anställning) så länge det inte kan motbevisas) att det handlar om ett lönearbete. Detta ska beskattas och arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter och försäkring för dig, annars klassas detta som så kallat ”svartjobb” och då har du inga rättigheter enligt ovan alls. Detta är kruxet här, då många unga utnyttjas på detta sätt i sin ovetskap om vad som gäller.

För att du ska vara så säker som du kan bli på att ditt jobb är ”vitt” ska du se till att ha ett anställningskontrakt där villkoren tydligt framgår, välj gärna ett arbetsställe som har kollektivavtal (små företag har inte alltid kollektivavtal, men det innebär inte att de anställer alla ”svart”, men för att vara på den säkra sidan är detta att rekommendera), du ska få lönespecifikationer varje månad som anger vad du tjänat och hur mycket du betalar i skatt samt eventuellt intjänade semesterdagar eller semesterersättning samt att se till att de betalar in lönen till ditt bankkonto (får du pengarna i handen utan ”kvitto” kan du nästan vara helt säker på att det är svartarbete). På Skatteverkets sida kan du läsa mer om konsekvenser det kan innebära att arbeta svart: https://www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket/temasvartpavitt/konsekvenseravsvartarbete.4.71004e4c133e23bf6db800098309.html

Trots detta litar man ofta som ung på ”arbetsgivaren” som är vuxen och känns tillförlitlig. Man tar för givet att det är okej när en vuxen säger att allt är i sin ordning och ”att några papper inte behövs för en så kort anställning” eller dylikt, men sanningen är att många unga lockas till svartjobb som en första anställning, vilket kan leda till många tråkigheter. Jag ska dock understryka att det inte är ditt fel om arbetsgivaren har anställt dig svart så länge du inte har vetat om att det var svart och ändå genomfört ”anställningen”, d.v.s. haft uppsåt eller underlåtenhet. Dessvärre hjälper inte detta dig att få bättre betalt, men det kanske lyfter tyngden från dina axlar en aning, då jag ovan klarlagt vad som kan hända när man jobbar svart.

Det finns också en mellankategori som heller inte är lagstadgad där du utför ett jobb för en vän eller familjemedlem och denne erbjuder något i utbyte, men detta är inte att betrakta som arbete utan som en tjänst som du utför för denne. Det kan till exempel handla om ett gäng kompisar som hjälper en person att riva ett tak på ett hus mot att få ersättning i form en symbolisk summa, eller om man hjälper någon att flytta mot att man blir bjuden på mat. Dessa typer av väntjänster innebär inget ansvar för varken den som utför arbetet eller den som leder det. Nu verkar det dock i ditt fall luta mot att du varit anställd av klubben, och då blir det svårare att bevisa att det handlar om väntjänster.

Jag tycker, som jag skrev, att du ska kontakta facket och prata med dem. De kan, förutom att ge dig en fingervisning om vad din lön borde vara, hjälpa dig att reda ut vilka åtgärder som ska tas mot din arbetsgivare. Om det känns jobbigt att prata med dem, så be om att få vara anonym. LO (Landsorganisationen) har till exempel hjälptelefon för unga som sommarjobbar och jag vet också att de skickar dig till rätt fackförbund om du inte faller under deras kollektivavtal. För att få hjälp av deras sommarjobbstelefon behöver du inte heller vara medlem i facket sedan innan: http://ung.lo.se/kompisar/

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Vilka regler gäller?

Hej,
Jag har lärt känna några som kommer från Lettland. Dom har inget svenskt id och deras arbetsgivare, som tog hit dom från Lettland, säger att dom inte behöver och arbetsgivaren vill inte skriva papper eftersom arbetsgivaren säger att dom är ett litet företag. Personerna har jobbat i 3 år. Hur mycket ska dom ha i lön och vilka regler gäller?

SVAR
I Sverige finns inga lagstadgade löner eller någon minimilön. Löner bestäms i kollektivavtal eller i enskilda avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Oavsett vilket land man kommer ifrån så har man rätt till anställningsavtal och en skälig lön, och i övrigt så gäller tex LAS, Semesterlagen och Arbetsmiljölagen.

Hälsningar Camilla LändinArbetsrättsjouren

Vilka regler gäller för min lönebidragsanställning?

Hej!
Undrar vad jag kan göra åt följande: min arbetsgivare är beviljad
lönebidrag av Staten, det beviljas och regleras genom ABF, för
att få lönebidrag måste man följa de regler och förordningar som finns
bl a att kollektivavtalsenlig lön ges. Jag har anställningsavtal som också
säger att lön ska ges enligt branchens kollektivavtal trots detta har jag fått
lön under minimilön enligt Handels kollektivavtal under ett år och nio månader.
När jag kontaktar facket säger de att företaget inte har skrivit på kollektivavtal
med dem så de kan inte göra något, de säger också att det är ABF som
ska trycka på arbetsgivaren och bl a säga att de kan bli återbetalningskyldiga
hela lönebidraget. Har haft kontakt med min handläggare under hela tiden då
det varit mycket problem kring anställningen, nu säger hon att hon inte får lägga sig i
konflikten mellan mig och arbetsgivaren.

Vad ska jag göra då ingen tar ställning i frågan?

Svar:
Hej!

Det som jag bedömer som avgörande här är vad som exakt står i ditt anställningsavtal. Eftersom arbetsgivaren inte har kollektivavtal så är det i huvudsak anställningsavtalet som reglerar dina anställningsvillkor. Står det uttryckligen att du minst ska få minimilön enligt Handels kollektivavtal så vill jag påstå att det är det som gäller. Däremot verkar skrivningen inte helt solklar utifrån vad du beskriver i din fråga. Det man eventuellt skulle kunna göra är att driva den uteblivna ersättningen som en lönefordran mot företaget. Om du skickar över ditt anställningsavtal så kan vi göra en bättre bedömning av hur man eventuellt skulle kunna ta det vidare.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Minimilön

Hej jag undrar vad minimilönen för vid behovsanställning är för en artonåring som har jobbat 1,5 år? Jag jobbar på X som barnpassare två gånger i veckan och undrar om den timlönen jag har på 85 kr är för låg? Om jag bör ha högre?
Tack på förhand!

SVAR:

Hej,

Sverige är ett land som värnar om kollektivavtalsregleringen och försöker i en mån det är möjligt att inte ingripa i den svenska modellen genom att lagreglera områden som arbetsmarknadens parter ansvarar för. Lön är just en sådan fråga. Det finns således ingen lagstadgad rätt till minimilön i Sverige. Lön regleras i kollektivavtal och i personliga anställningsavtal. Du bör således undersöka om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats för att se vilken nivå som lönen ligger på. 85 kr/h kan anses lågt, personligen hade jag själv vid 18 års ålder en lön på 73 kr/h. Lönen är även tänkt att öka desto äldre man blir och desto mer erfarenhet som man får. Kvalificerat arbete fodrar även en viss nivå av lön. Men jag råder dig att undersöka om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats som anger miniminivån.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Rätt till fackets minimilön

Jag har en fråga om vad som gäller vid lön  på det jobb jag har idag..

Jag jobbar som nattreceptionst och börjar 22.30 – 7.15 och kör 7 dagar sen ledig 7 dagar. På anställningspappret jag har står det 100% men sen är det ikryssat timlön 116.50. Går man in på Hotell fackliga sida ser man att det motsvarar en månadslön på 20158:- före skatt & ob.

Men då jag bara jobbar som 14-16 dagar i månaden så kommer jag ju ganska logisk inte upp i 168 timmar som heltid brukar ligga på eller så… Men frågan är, vad är det som gäller för lön utbetalningen.. Måste dom betala ut mini månadslön på 20158:- fast jag inte kommer upp i 100% ? För på mitt papper står det att jag är anställd på 100% och jag ska väl inte behöva
påpeka att dom ska lägga så pass många timmar åt mig, det är väl dom som ska fixa det ?? Har även fått veta att man har oftast arbetstidsförkortning när man jobbar ständig natt stämmer det ?

Hur går jag bäst tillväga om jag skulle bara få lön för dom faktiska timmar jag jobbar om det är mindre än 100% ??
Det ska ju sägas att det är fortfarande provanställning så man vill ju inte ” bråka ” för mycket heller..

SVAR:
Den minimilön som facket har på sin sida gäller om företaget har ett kollektivavtal, annars finns det inget som reglerar detta förutom det anställningsavtal som ni har. Jag gissar att det faktum att du arbetar nattpass gör att din tjänst räknas som en heltid även om du inte arbetar motsvarande 168h/månad.

Min bedömning är att du får den lön su ska ha enligt ert avtal. Men om det finns kollektivavtal så gäller andra regler, då rekommenderar jag att du kontaktar facket på din arbetsplats.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren