Tag Archives: medarbetarsamtal

Måste jag berätta att jag söker jobb?

Hej,
Jag undrar om en arbetsgivare på ett medarbetarsamtal får fråga om man söker nytt jobb. Måste man i så fall uppge detta?

Jag jobbar på ett universitet och frågan är också om en arbetsgivare då kan se om jag söker andra tjänster inom universitetet men vid annan institution.

SVAR:
Arbetsgivaren har rätt att ställa frågan, men du kan inte avkrävas ett svar, det är upp till dig att berätta. Huruvida hen kan se dina ev ansökningar till andra institutioner beror på vilka registreringssystem ni har och vilken behörighet hen har i systemen.

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetsrättsjouren