Tag Archives: mail till privat adress

Kan arbetsgivaren skicka lönespecifikation till mig via mail utan mitt godkännande?

Kan arbetsgivaren skicka lönespecifikation till mig via mail utan mitt godkännande?

Svar:

Hej!

Jag kan inte se varför arbetsgivaren inte skulle kunna göra det? Har ni en miljöpolicy på företaget för att minska pappersanvändningen och/eller portokostnader så kan det vara en anledning. Bekvämlighet en annan.

Om du inte önskar att få din lönespecifikation via mail i framtiden bör du tala med din arbetsgivare om detta, så att ni kan komma överens om hur ni ska/bör göra med specifikationerna.

Jag förstår att det ibland kan kännas som att arbetsgivaren tränger in på ens privata sfär om den mailar till arbetstagarens privata e-mailadress, men du måste ju i något avseende ha lämnat din mailadress till arbetsgivaren, annars hade hen inte kunnat skicka lönespecifikationen till dig. Nu känner inte jag din arbetsgivare, men jag har svårt att tro att denne har velat att du ska känna dig beklämd. Därför tycker jag att du ska prata med denne och reda ut situationen.

Det finns inget som strider mot detta förfarande juridiskt, såvida ni inte har avtalat specifikt om hur lönespecifikationen ska se ut, och hur den ska levereras till dig.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren