Tag Archives: löneutbetalning

Arbetsgivaren betalar inte ut innestående lön

Informerade min arbetsgivare vid anställning om att jag försover mig i bland fick till svar inga problem.Arbetade i företaget i 3-4 år med en massa övertid utan rätt ersättning en dag sa min arbetsgivare att om jag försov mig en gång till så behövde jag inte komma till jobbet nå mer en vän fick reda på det o info sin arbetsgivare som ringde mig o ville anställa mig omgående sa upp mig o lämnade min dåvarande anställning efter ca en vecka vågade inte vara kvar för om jag skulle försova mig så var jag utan Arb var på min förra arbetsgivare inte betalade ut hela min innestående lön har han rätt till de?

Svar:

Hej!

Arbetsgivaren har alltid som skyldighet att betala ut lön för den tid som arbetstagaren har arbetat. I detta fall gör alltså arbetsgivaren fel då denne inte betalar ut innestående lön till dig. Du kan kräva av din arbetsgivare att du ska få den lön som du har arbetat för. Under alla typer av anställningar (med undantag för provanställning) är det minst en månads uppsägningstid. Där bryter då även du som arbetstagare mot uppsägningstiden då du enligt lag har minst en månads uppsägningstid, kanske till och med längre beroende på vad som står i anställningsavtal och/ eller kollektivavtal. Du kan därför bli skadeståndsskyldig till din arbetsgivare då detta inte har efterföljts. Alltså har du rätt till att få ut din innestående lön från arbetsgivaren, men risken finns även att du kan bli skadeståndsskyldig gentemot företaget på grund av att du inte arbetat under den avtalade uppsägningstiden.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Anställningsavtal

Hej
Jag är anställd av en förening med timlön. I avtalet som jag skrev på i augusti står att det är en allmän visstidsanställning att lönen betalas ut den 25:e varje månad ( i efterskott) Som sysselsättningsgrad står ca 25%. lön 125:- timme. Helgdagar betalas även ob med 45,50:- per timme. under övrigt står “Varje tjänstgöringstillfälle räknas som anställningstid. Av Tidrapport *föreningsnamn* framgår varje tjänstgörningstillfälle. Den anställde kan tacka nej till erbjuden tjänstgöring.” Detta avtal gällde från 26 augusti tom 31 december 2013. Avtalet skulle förlängas var det meningen men arbetsgivaren ville göra vissa tillägg och det skrevs ett nytt avtal med nya villkor gällande från 1 januari 2014. I det nya avtalet står sysselsättningsgrad 10 timmar per v Ej ca 25%. Det står också tidsbegränsad anställning med slutdatum 15 juni 2014. Som tillägg i det avtalet står. “Uppsägningstid för båda parter är 1 månad. För tjänsten krävs tillgång till körkort, viss transport av hästar kan förekomma. Arbetsgivaren ansvarar för schemaläggning , även arbete på annan plats än *föreningsnamn* kan förekomma då med ersättning för egen bil med 18,50:- mil.” Den här månaden inföll den 25 på lördag (idag) och jag med flera anställda väntade på lönen för decembers arbetade timmar igår. Sent på eftermiddagen sattes en liten summa in på mitt konto. Jag fick också ett mejl ifrån personalansvarig där hon säger att hon tycker det är så struligt att räkna ut min lön. Hon skriver också att det är lättare att räkna ut min lön för jämna antal veckor. Hon menar även att jag är anställd på 10 t per vecka och om jag jobbat mer så skall jag ta ut det i komptid. Hon avrundade därför decembers veckor till 4 st. Timmarna hon menar att jag uppgivit i tidrapporten stämmer inte heller. Det är ett annat antal och veckor än jag uppgivit. Efter många vändor via eposten har hon nu medgivit att jag skulle haft mer men hon tänker inte betala ut min lön fören i februari. “v 1 struntar vi i” är hennes argument. Hon håller också fast vid att jag är anställd på 10 t per vecka. Det var jag inte under december. I det avtalet står ca 25%. Av övrig personal har en fått sin rätta lön och en fick 1/3 och besked i ett
mejl att “hon får resten på måndag”. Får arbetsgivare göra så här?

Vilket avtal gäller för timmarna som jobbades i december med löneutbetalning i januari? Är det 25% eller 10 timmar?

Vad kan jag göra? Vi är inte ansluten till facket och har inga andra avtal än anställningsavtalen.

Hej,

Av din berättelse att döma låter det som att arbetsgivaren har svårt att hålla sina anställda med lön, ekonomin verkar svikta inom företaget.

Vad gäller dina rättigheter så är ditt anställningsavtal om 25 % gällande för december månads lön, det du arbetade i december skall beräknas under anställningsavtalet som var gällande då oberoende om lönen betalas ut i januari. Alltså kan arbetsgivaren inte hänvisa till det nya avtalet när hon ska beräkna din lön. Arbetsgivaren skall även betala ut lön den dag det avtalats om i anställningsavtalet, normalt sätt den 25e varje månad.

Jag råder dig att samtala med arbetsgivaren om detta och påvisa dina rättigheter.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren