Tag Archives: lönespecifikation

Har arbetsgivaren rätt att maila lönespecifikation enligt ny lagstiftning?

Hej,
Har en arbetsgivare rätt att maila lönespec. enligt lagarna och den nya GDPR?

Svar: Nya GDPR är ett förstärkt skydd för personuppgifter och innehåller även ett hårdare straff för brott mot lagstiftningen. GDPR börjar gälla i maj 2018. Enligt nuvarande personuppgiftslagen (PUL) är uppgifter som personnummer, adress, anställningsuppgifter och bankkontonummer att betrakta som skyddsvärda. Dessa är uppgifter som finns med på en lönespecifikation och bör därför skyddas. Dataskyddsinspektionen menar att okrypterad e-post inte är en säker metod att använda för skyddsvärda personuppgifter. Det är inget nytt utan har varit gällande även innan GDPR kom till.

Enligt PUL är arbetsgivaren personuppgiftsansvarig och därmed även ansvarig för om personuppgifter läcks från företaget. Därför ligger det på arbetsgivaren att försöka skydda personuppgifter. Att skicka lönespecifikationen via e-post anses inte vara säkert och en arbetsgivare som använder sig av det bör hitta en annan lösning för att säkerställa skyddet. Till exempel kan det vara Kivras digitala brevlåda, brev eller om det går att hitta en bra lösning för krypterad e-post.

Det finns alltså inte något uttalat om arbetsgivaren har rätt att skicka lönespecifikation med e-post eller inte i den nya lagstiftningen. I och med att arbetsgivaren är ansvarig och att sanktionen för brott mot lagstiftningen har skärpts bör en arbetsgivare tänka över en bra och enkel lösning att både skicka ut lönespecifikation och skydda personuppgifter.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

 

Kan arbetsgivaren skicka lönespecifikation till mig via mail utan mitt godkännande?

Kan arbetsgivaren skicka lönespecifikation till mig via mail utan mitt godkännande?

Svar:

Hej!

Jag kan inte se varför arbetsgivaren inte skulle kunna göra det? Har ni en miljöpolicy på företaget för att minska pappersanvändningen och/eller portokostnader så kan det vara en anledning. Bekvämlighet en annan.

Om du inte önskar att få din lönespecifikation via mail i framtiden bör du tala med din arbetsgivare om detta, så att ni kan komma överens om hur ni ska/bör göra med specifikationerna.

Jag förstår att det ibland kan kännas som att arbetsgivaren tränger in på ens privata sfär om den mailar till arbetstagarens privata e-mailadress, men du måste ju i något avseende ha lämnat din mailadress till arbetsgivaren, annars hade hen inte kunnat skicka lönespecifikationen till dig. Nu känner inte jag din arbetsgivare, men jag har svårt att tro att denne har velat att du ska känna dig beklämd. Därför tycker jag att du ska prata med denne och reda ut situationen.

Det finns inget som strider mot detta förfarande juridiskt, såvida ni inte har avtalat specifikt om hur lönespecifikationen ska se ut, och hur den ska levereras till dig.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Vart får jag tag på min lönespecifikation?

Hej!

Jag behöver få tag i gamla lönespecifikationer från år 2013, går dem att få tag på? Och vart vänder jag mig då? Tack på förhand!

Hej!

När det gäller lönespecifikationer är det oftast personalavdelningen eller HR-avdelningen på din arbetsplats som kan ta fram dessa. Det är alltså till någon av dessa, eller om du arbetar på en mindre arbetsplats kan det vara till din närmaste chef, du ska vända dig med din fråga.

 

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson, Arbetsrättsjouren

 

Arbetsgivare nekar att ge ut lönebesked

Hej, jag har begärt lönespecifikationer för mars och framåt. Arbetsgivaren nekar min begäran. Min arbetsgivare har inte avdragen skatt. Fortfarande arbetsgivaren nekar min begäran. Vilka rättigheter har den anställde, om en arbetsgivare förnekar skicka lönespecifikationer? Jag är fortfarande i kontrakt med min arbetsgivare.

Svar:

Hej!

Du ska meddela Skatteverket om du blir nekad lönespecifikation av din arbetsgivare då du har rätt till ett sådant besked. Lönespecifikationer är av vikt då det fungerar som ett bevis på att arbetsgivaren exempelvis dragit skatt från din lön samt att uppgifterna stämmer på arbetstagarens lönebesked.  Avsaknad av lönespecifikation innebär exempelvis att arbetstagaren själv får betala in skatt om arbetsgivaren inte betalat denna.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

Mindre lön än avtalat i anställningsavtalet?

Hej!

 

Jag såg på lönekvittot (handskrivet) att min chef gett mig mindre timlön än vad som står i mitt anställningsbevis. Vad kan jag göra förutom att fråga vad han håller på med? Har jag rätt att sluta arbeta där tvärt om jag inte får ut den lön som står i mitt avtal? Han går under transport så han har kollektivavtal. Själv är jag inte med i facket ännu. Har jag fortfarande rättigheter nog att kunna få hjälp med detta?

 

Svar:

 

Hej!

 

Den lön som står avtalas i ditt anställningsavtal är den som är gällande. Ger inte din arbetsgivare dig den lönen som ni har avtalat om bryter arbetsgivaren alltså mot avtalet. Du har rätt till den lönen som står avtalad i anställningsavtalet. Du kan påtala detta för din chef för dialog och lösning kring problemet. Får du inte ut rätt lön finns möjligheten att kontakta din fackliga organisation. Då du inte är fackligt ansluten finns möjligheten att vi på Arbetsrättsjouren kan hjälpa dig att skicka en lönefordran till din arbetsgivare för att du ska få ut den lön du är berättigad till. Detta är dock inte en kostnadsfri tjänst. Beroende på vilken anställningsform du är anställd i så har du olika långa uppsägningstider som du måste följa. Även om din arbetsgivare har gjort fel med din lön innebär inte det att du har rätt till att bryta din del av anställningsavtalet. Gör du detta finns risken att du kan bli skadeståndsskyldig. Lycka till!

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Inbakad semesterersättning?

Hej,

På mitt anställningsavtal står det att semesterersättningen är inräknad i timlönen som är på 90kr/tim. På mina lönespecar står det inget om semesterersättningen. Jag sällan mina lönespecifikationer, måste tjata mig till dem. Hur ska jag göra med detta? Märker också att jag får lika summa av lön även fast jag jobbat 5 timmar mer än en annan månad.

Svar:

Hej!

Arbetsgivaren har rätt att baka in semesterersättningen i lönen, men då måste din arbetsgivare tydligt på lönespecifikationen märka ut vad som är lön och vad som är semesterersättning. Om din arbetsgivare inte tydligt märker ut detta är det alltså fel. Du har ingen laglig rätt till en lönespecifikation, det kan dock finnas angivet i eventuellt kollektivavtal. Du kan vända dig till skatteverket om du inte får ut någon lönespecifikation. Följande information kommer från skatteverket:

 ”Som anställd kan du meddela Skatteverket om din arbetsgivare slarvar med att betala ut din lön, inte gör skatteavdrag, inte ger dig lönebesked eller inte lämnar kontrolluppgift. Vi kan få fram uppgifter från utredningar hos Ekobrottsmyndigheten eller från skatterevisioner. Det kan leda till utredningar och att vi gör revision tillsammans med polis och Ekobrottsmyndigheten. Då framkommer det ofta om någon har jobbat svart i företaget.”

Gällande att du tror du får för lite i lön är mitt råd till dig att ta upp det här med din arbetsgivare. Får du inget gensvar från denne är mitt råd till dig att vända dig till eventuellt fackligt ombud.

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Mina lönespecifikationer stämmer inte med mina timrapporter…?

Hej!
Jag har följande problem.  Jag har upptäckt att mina lönespecifikationer inte stämmer överens med mina inlämnade timrapporter, det fattas timmar genomgående på varenda lön det senaste året! Jag har dock varit förutseende nog att ta kopior på mina tidrapporter innan jag lämnade in dessa. Jag har tagit upp detta med min chef tre gånger de senaste tre månaderna och han har varje gång sagt att dom skall titta på detta men sen får jag inget svar. Jag har också skickat två mail men inte fått nåt svar. Jag tror att dom satt detta i system för vad jag vet har andra anställda haft samma problem.

Jag är inte medlem i facket så vad har jag för möjligheter att driva in pengarna?  Eftersom jag har kopior på mina tidrapporter och mina uppgifter stöds av personalliggaren och det arbetsgivarintyg jag skickat in till facket så borde jag väl ha en chans?  Kan det vara möjligt för mig att brottsanmäla det om det visar sig att dom som jag tror varit in och ändrat i mina tidrapporter utan mitt godkännande?

SVAR:

Hej,

Jag förstår att det är upprörande. Det låter som om ett första steg i detta är att försöka träffa din arbetsgivare personligen och visa upp dina kopior på timrapporter, detta för att vara extra tydlig ifall det blivit fel. Eftersom du inte är medlem i facket kan en fråga som denna lyftas vidare i tingsrätt. Dock ska medvetenhet finnas kring kostnaderna för en sådan process i tingsrätten.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Lönespecifikation och schema

Min dotter har en trygghetsanställning, men har inte fått nåt schema eller några lönespecar. Hon bad om dom idag och arbetsgivaren hotade med sparken! Får han göra det och har hon inte rätt till sina papper?

Hej Arbetsrättsligt finns det ingen reglering vad gäller lönespecifikationen. Men om din dotter inte får ut någon lönespecifikation ska hon vända sig till skatteverket. Med tanke på hennes arbetsgivares uttalande antar jag att inget kollektivavtal finns på arbetsplatsen.

Skatteverket skriver följande angående lönespecifikation:

”Som anställd kan du meddela Skatteverket om din arbetsgivare slarvar med att betala ut din lön, inte gör skatteavdrag, inte ger dig lönebesked eller inte lämnar kontrolluppgift. Vi kan få fram uppgifter från utredningar hos Ekobrottsmyndigheten eller från skatterevisioner. Det kan leda till utredningar och att vi gör revision tillsammans med polis och Ekobrottsmyndigheten. Då framkommer det ofta om någon har jobbat svart i företaget.”

Vad gäller schema har din dotter rätt till följande;

12 § Alla arbetsgivare som anlitar arbetstagare till arbete annat än tillfälligt skall lämna arbetstagarna besked om ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning minst två veckor i förväg. Sådant besked får dock lämnas kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det (arbetstidslag).

MVH

Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren