Tag Archives: lönesamtal

Chefen nekar lönesamtal

Hej. Jag undrar om en arbetsgivare har rätt att neka ett lönesamtal där man diskuterar pengar. Min chef kallar det medarbetarsamtal där vi enbart pratar om vad man gör och kan men inget om faktiskta pengar. Får det vara så?

SVAR:
Lönesamtal är ingen lagstadgad rättighet. Om det inte finns ett kollektivavtal på din arbetsplats så är dun inte garanterad varken lönesamtal eller årlig lönerevision dessvärre.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren