Etikettarkiv: lönerevision

Har jag rätt till lönesamtal?

Min enhetschef meddelade mig att det är inte lönt att jag frågar om lönesamtal pga att kommunen inte har ekonomi att höja min lön!?
Är inte medlem i facket och önskar därför eget lönesamtal, hur går jag tillväga?

SVAR:
Det finns ingen lagstadgad rätt till årliga lönesamtal, detta är något som regleras i kollektivavtal. Vissa fackförbund har inte indivduella lönesamtal i sina avtal, utan allt förhandlas kollektivt. Då du är anställd i en kommun så förutsätter jag att det finns ett kollektivavtal, och detta omfattas du av även om du inte är medlem i facket. Men det finns fortfarande ingen självklarhet att du har rätt till ett lönesamtal, utan det avgör i så fall din chef.
Du omfattas normalt sett av den kollektivavtalade lönerevisionen varje år. Om det finns ett fackligt ombud på din arbetsplats så kan du fråga hen vad som gäller, även om du inte är medlem.

Hälsningar Camilla Ländin

Rätt till lönerevision?

Hej!
Efter hur lång tid ska visstids-anställda få sin lönerevision?

Svar:
Hej,
Det finns ingen laglig rätt till årlig löneökning. Löneökning kan man förhandla med arbetsgivaren om och det kan finnas reglerat i kollektivavtal. Löneökning kan vara reglerat på olika sätt i kollektivavtal, i vissa kollektivavtal kan det finnas en garanterad miniminivå med löneökning men det kan även finnas kollektivavtal där en löneökning inte är garanterad. I kollektivavtalet och/eller förhandlingsprotokollet finns vilka som ska omfattas av lönerevisionen. Finns inget kollektivavtal måste du göra en egen överenskommelse om lönerevision i ditt anställningsavtal. Är du fackligt ansluten kan du vända dig till dem för stöd.

Mvh
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Ändra avtalad lönerevision?

Vi har tidigare haft lönerevision från den första Januari varje år. Men idag framförde min arbetsgivare att de kommer att flytta lönerevisionen framåt tre
månader för att matcha hur övriga företag i vår koncern har sina lönerevisioner. Vid frågor om den lönerevisionen kommer gälla retroaktivt från Januari så var svaret att de inte visste, “det får vi se”. Oerhört tvetydigt.

I mitt aktuella avtal står ordagrant följande: ”Lönen utgår till ** *** kr per månad from 2013-01-01. Lönen utbetalas ordinarie den 25:e, i efterskott. Lönen revideras årligen med början 2014-01-01.”.

Kan de då skjuta fram den hur de vill eller är det frågan om ett avtalsbrott?

SVAR:
Om företaget tex ändrar räkenskapsår eller det på annat sätt är lämpligare att ändra tidpunkten för lönerevisionen så har arbetsgivaren den här möjligheten. Det finns aldrig några garantier för en retroaktiv lönerevision. På det hela taget så är rättigheterna kring lönerevision väldigt små, det är framför allt i kollektivavtal som detta kan regleras.
Jag har svårt att se att det skulle vara ett avtalsbrott som är tillräckligt allvarligt för en åtgärd.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Lönerevision enligt kollektivavtal

Hej!

Kan mitt företag neka mig rätt till årlig löneökning för att jag bytte tjänst inom samma företag i mars i år och det anställningskontraktet skrevs i Nov 2012? Min chef säger att då jag ”nyss” förhandlat mitt avtal nekar han mig årligt
lönesamtal och därmed ingen höjning i år trots att Unionen och Almega enats enligt SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET om att alla tillsvidareanställda är garanterade minst 220kr/mån.
På förhand tack!

SVAR:

Hej,

Rätten till löneökning finns precis som du skriver i ett kollektivavtal. Utan att ha tillgång till kollektivavtalet är det svårt att besvara din fråga. Om du är medlem i facket så kontakta dem för att få vidare information om vilka rättigheter du har enligt kollektivavtalet.

Hälsningar Emma Olsson

Lönerevision vid tjänstledighet

Hej!

Jag har fast jobb inom X. har varit tjänstledig 1jan till 31juli. Jag undrar om jag ändå har rätt att vara med i lönerevisionen? Räknas den bakåt så är det ju bara 4 mån av de månader jag inte jobbat?
Mvh

SVAR:

Hej,

Regler om lönerevision finner du i det kollektivavtal som du omfattas av. Där ska det framgå hur mycket och under vilka tider som man måste arbetat för att få rätt till lönerevisionen. Om det exempelvis krävs att du arbetat visst antal månader för att få en specifik höjning så bör du kunna uppfylla detta kravet och sedan få din löneökning. Du borde alltså inte behöva vänta tills nästa lönerevision för att få en löneökning. Men undersök kollektivavtalet och se vad som gäller.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Omfattas man av lönerevision vid tjänstledighet?

Hej!
Jag jobbar på statlig myndighet, är fast anställd på heltid men har tjänstledighet 90% för studier under terminstiden det här året. Med andra ord jobbar jag 10% jan-maj, heltid jun-aug, och 10% sep-dec (heltid över jul). Vi ska ha lönerevision nu i mars-april, och min närmaste chef har från personalavdelningen fått höra att jag, till skillnad från de som är föräldralediga eller sjukskrivna, inte kommer omfattas av lönerevisionen pga tjänstledigheten. Jag kan förstå detta om jag hade varit helt tjänstledig, men nu jobbar jag de facto året runt. Tidpunkten för lönerevisionen var egentligen september 2012, men avtalen är färdiga först nu. Under förra året jobbade jag 60% under terminerna och hade alltså 40% tjänstledighet.

Ska jag omfattas av lönerevisionen, eller stämmer det att jag inte ska det pga deltidstjänstledigheten? När ska jag i så fall få min lönerevision? Jag återgår alltså i heltidstjänst 1 juni.

Tack!

Hej!

Utifrån din beskrivning så är det rimligt att du ska omfattas av lönerevisionen eftersom du har arbetat under perioden. Kanske finns detta reglerat i ditt anställningsavtal. Att processen har dragit ut på tiden är inte ditt ansvar. Om din arbetsplats har kollektivavtal så är det en god idé att diskutera ärendet med facket då de kommer kunna hjälpa dig mer specifikt.

Hör av dig igen vid ytterligare frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Omfattas av årets lönerevision

Jag har i snart två år varit tjänstledig från mitt ordinarie arbete för en projektanställning inom samma bolag. Lönen på projektanställningen är baserad på min ordinarie anställning och förra året ingick jag i lönerevisionen och fick löneökning samt retroaktivt från 1/4. I år har jag sökt och fått en ny tjänst (samma bolag) med start 1/9. Dock har jag varit tjänstledig från denna för att fortsätta min projektanställning året ut.
Min nya tjänst innebar en löneökning jämfört med den gamla, men jag har fram till 1/9 haft kvar min lön som var baserad på tjänst nr 1 i projektet. Nu vid lönerevisionen säger min arbetsgivare att jag inte har rätt till att vara med i den då jag är lönesatt i år. Jag förstår att min nya tjänst inte ger mig rätt till lönerevision i år eftersom att den gällde from 1/9, men det jag inte förstår är varför jag inte får vara med 1/4 – 30/8 då lönen baserades på min första tjänst?

SVAR:
På din beskrivning låter det rimligt att du ska omfattas av lönerevisionen under perioden 1/4-31/8. Kanske finns det skrivningar i ditt avtal, eller ett kollektivavtal som reglerar detta?
Om det finns ett fackligt ombud på din arbetsplats så rekommenderar jag att du kontaktar detta.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Har jag rätt till retroaktiv löneökning trots tjänstledighet?

Hej
Har jobbat på landstinget ca 11 år nu på samma avdelning. Jag har begärt tjänstledigt i 6 månader med start 01/13.
Vårt nya avtal blev klar i april men de lokala löneförhandlingarna har dragit ut på tiden och man får inte det retroaktiva löneförhöjningen förran i december.
Min chef berättade för mig idag att jag inte får någon löneförhöjning och därmed retroaktiv betalt eftersom jag skall vara tjänstledigt i 6 månader. Får min chef göra på detta vis?
Känns konstigt att jag skall jobba 8 månader enligt det gamla avtalets lön och inte mina kamrater.
Mvh

Svar:
Hej!

Nej det låter inte rätt. Du har samma rätt som dina kollegor att ta del av lönerevisionen för 2012. Precis som du skriver så har du ju arbetat under huvuddelen av perioden och du ska inte behöva bära ansvar för att den har dragit ut på tiden.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Är det att betrakta som avtalsbrott att vi inte fått lönerevision?

Hej,

företaget jag jobbar på har inget kollektivavtal, men i våra enskilda anställningsavtal står det att lönerevision ska ske på årsbasis, och gälla från och med September varje år. Det finns även ett par anställda som har ett äldre avtal, där revisionen ligger i Februari, de som har detta ska enligt ett tilläggsavtal ha två lönerevisioner i år (2012), en i Februari och en i September för att sedan fortsättningsvis ligga i September (för att få en uniformitet genom hela företaget).

Det som hänt är att någon lönerevision inte hållits för någon, varken i Februari eller i September. Vi har inte fått några besked om varför fören idag, då vi fick veta att företaget har dåligt med pengar och att några revisioner därför inte kommer hållas, detta meddelades oss anställda vid frukostmötet men vårt fackförbund har inte meddelats om nått kring frågan.

Så min fråga är: är det här att räkna som ett avtalsbrott? Lönerevision är ju inte reglerat i lag, men då det avtalats specifika tider från vilka revision ska gälla och hållas kan företaget då bara skita i att ens hålla en förhandling/samtal/revision pga. de känner att de har för lite pengar?
Och borde de inte ha meddelat facket, eller är det t.om. lagstadgat?
Vilka brott och då eventuella repressalier kan företaget dra på sig genom detta? Hur bör vi gå vidare? Kan ju tilläggas att vårt fackförbund har en tendens att vara väldigt segstartade, svarar ofta sent eller inte alls så lösningar utanför facket alt. genom vår lokalavdelning är att föredra.

Ett tillägg som kan vara intressant är möjligtvis att företaget nyanställt och hyrt in totalt 12 personer (och endast en person har slutat) under det senaste året, den sista så sent som för 2,5 månad sedan.

Svar:
Hej!

Om det finns avtalat i anställningsavtalet att lönerevision ska hållas och inte så har skett så skulle jag betrakta det som avtalsbrott.

Det man kan göra är att begära skadestånd för den skada som avtalsbrottet har åsamkat dig/er. Hur stor man skulle bedöma själva ”skadan” är nästa fråga. Jag rekommenderar dig att i första hand ta detta via facket och i andra hand via ett eget ombud t ex Arbetsrättsjouren.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Har jag rätt till löneökning trots att jag har sagt upp mig?

Hej,

jag är sedan juni 2010 anställd inom landstinget i XXXX. 23 juni sa jag upp mig för en ny tjänst inom privata sektorn. Nu är det lönerevision på gång och enligt min chef verkar det som om jag inte har rätt till löneförhöjning. Avtalet gäller väl från 1 april och och avser förra året? Jag slutar 27 okt.

Dessutom har jag inte haft ett enda lönesamtal under denna tid, nästan 2,5 år, utan enbart en gång (2010) fått en höjning på 1000kr då jag blev tillsvidareanställd.

Är detta verkligen helt rimligt?

Med vänlig hälsning,

Svar:
Hej!

Hur löneprocessen ska gå till finns reglerat i kollektivavtalet som omfattar din tidigare arbetsplats. Vad det står om lönesamtal i det avtalet vet jag inte men en vanlig reglering är att lönesamtal ska hållas varje år.

From vilket datum er lönerevision gäller är för mig oklart men om det är lönerevisionen för 2012 så ska den gälla from det datum som finns angivet i kollektivavtalet (det är vanligt att det är den 1/4).

Om du har rätt till löneökning och i så fall hur mycket finns också reglerat i kollektivavtalet.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren