Tag Archives: löneökning

Lönehöjning

Hur får arbetsgivaren göra angående utebliven lönerevision under sjukskrivning.
Hur länge får de utestänga en från den.
Jag har inte fått någon löneökning under 3 år?

SVAR

Löneökning är inget som regleras i lagen utan det är något som tillämpas individuellt för varje företag. Oftast så baseras löneökning på utfört arbete eller ökade arbetsuppgifter. Så din arbetsgivare är dessvärre inte skyldig att ge en löneökning enligt lag. Däremot så reglerar många kollektivavtal detta så har din arbetsplats det så har du rätt till vad som skrivs i det.
Men annars är det något som du bör diskutera med din arbetsgivare.

Hälsningar,

Daniela Alm

Jag har varit timanställd i tre år, räknas jag som tillsvidare anställd nu?

Hejsan!

Jag är 18 år och har jobbat varannan helg i snart 3 år på samma ställe. Jag har fått 100 kr i timmen sen jag började. Jag får ingen ob då företaget är ”privat ägd” och tycker att det räcker att vi får köpa saker för inköpspriset istället. Jag jobbar i en djuraffär.
Har jag rätt till mer lön? Jag borde vara tillsvidare anställd nu och inte timanställd längre?

SVAR

Har du arbetat på samma arbetsplats i totalt två år under en femårsperiod så har du rätt att övergå till en fast anställning, detta regleras i LAS (Lagen om anställningsskydd). Dock så har du inte rätt till en heltidstjänst utan endast anställningsformen.

OB tillägg är inget som regleras i lagen utan det finns bestämt i gällande kollektivavtal i den branschen man jobbar i. Finns det inget kollektivavtal så ska det regleras i ditt anställningsavtal. Står det inget skrivet där så har man inte rätt till OB tillägg.

Löneökning är inte heller något som regleras i lagen utan det är något som man kommer överens om med sin arbetsgivare.

Hälsningar,

Daniela Alm

Löneökning – en självklarthet?

Hej,

Jag jobbar i ett företag utan kollektivavtal, i detta fallet är det Handels avtal som skulle gälla. I mitt anställningsavtal står det ändå att i frågor gällande lön, semester och uppsägning så följer de för branschen gällande kollektivavtal. Varje år i april så får man ju löneökning, och den här gången har cheferna räknat ut att vi timanställda ska få 2,36 % ökning av vår befintliga timlön. I mitt fall blev det då mindre än det som facket har skrivit ut att man ska få. När jag tog upp detta med min chef så sa hon; Acceptera det eller säg upp dig. Är inte det avtalsbrott då, om det står i mitt anställningsavtal att de följer lönerna för kollektivavtalet för branschen men ändå inte gör det nu?

Svar:
Hej,

Precis som du säkert vet så finns det ingen befintlig lag som stödjer årliga löneökningar utan sådana villkor stöds istället av kollektivavtal.  Dina rättigheter är de som du och din arbetsgivare har kommit fram till i samband med din anställning. Fackets siffra/belopp är inte en absolut ökning som garanteras för var och en utan är ett generellt riktlinje. Jag skulle råda dig att bli medlem i facket så att du nästa år kan få stöd att driva frågan om lön till en bättre nivå.

Vänligen,
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren

Oorganiserad arbetstagare, rätt till löneökning?

Hej,

Jag är oorganiserad på min arbetsplats. Vid lönesättning har det visat sig att jag har uppfyllt kriterierna för löneökning avsevärt bättre än merparten av mina kollegor. Detta medger arbetsgivaren. Detta till trots väljer arbetsgivaren att ge mig avsevärt lägre löneökning än de som är organiserade. Får arbetsgivaren göra på detta sätt?

Hej,

Det finns tyvärr ingen lagregel som ger oorganiserade arbetstagare rätt att löneförhandla med arbetsgivaren eller att i övrigt erhålla någon bestämd lön. Dessa frågor regleras normalt med utgångspunkt i anställningsavtalet och/eller tillämpat kollektivavtal. Den fackliga organisationen förhandlar för sina medlemmar. Det finns ingen lagregel som hindrar facket från att försöka förhandla fram högre löner till sina medlemmar än vad arbetsgivaren ger oorganiserade arbetstagare.

En lönerevision fungerar ofta så att det lokala facket eller de enskilda fackmedlemmarna på arbetsplatsen, löneförhandlar med arbetsgivaren efter riktlinjer som centrala parter på arbetsmarknaden har kommit överens om i kollektivavtal. I dessa fall har inte en oorganiserad arbetstagare någon rätt till viss lön med hänvisning till vad de fackligt anslutna arbetstagarna och arbetsgivaren har kommit överens om.

Men om det är så att kollektivavtalet som lönerevisionen bygger på garanterar alla arbetstagare en generell löneökning och en oorganiserad arbetstagares anställningsavtal inte föreskriver något annat, har den oorganiserade arbetstagaren rätt till den generella löneökningen. Man talar då om att kollektivavtalet har en utfyllande verkan.

Är du anställd inom staten förhåller det sig lite annorlunda. En myndighet som är bunden av kollektivavtal ska inom det yrkesområde kollektivavtalet avser tillämpa det på samtliga arbetstagare (7 § förordning om statliga kollektivavtal).

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Löneökning utan lönesamtal

Hej.

Jag fick nyligen veta genom mitt lönekonto att jag hade fått en löneökning utan
att bli informerad, dessutom är jag inte facklig ansluten. Har arbetsgivare rätt
att göra så?
Mvh

Hej

Jag antar din fråga gäller om din arbetsgivare kan höja din lön utan att de haft lönesamtal med dig och att du har fått en höjning som överensstämmer med dem som är medlemar i facket?

Om det inte finns gällande kollektivavtal på din arbetsplats, så har du ingen reglerad rätt till lönehöjning. Dvs din arbetsgivare behöver alltså inte höja din lön. I det framförhandlade kollektivavtalet anges bla att du har rätt till viss minimilön, lönesamtal och få veta på vilka grunder du kan höja din lön. Är du inte medlem i facket har du inte samma rättigheter som de andra medlemarna till varken lönehöjning, lönesamtal eller få veta på vilka villkor du kan höja din framtida lön. Dvs detta regleras inte i svensk lag.

Det verkar i detta fallet som att din arbetsgivare höjer din lön efter kollektivavtalets normerande verkan vilket innebär att du får följa med det framförhandlande kollektivavtalets lönehöjning. På så sätt har du ganska enkelt kunnat ta del avtalets förmåner utan att du som arbetstagare är medlem, vilket är bra för dig men kanske inte så bra för fackföreningen som förhandlat avtalet då arbetstagare som inte med i facket inte riktigt förstår innebörden med att ställa sig utanför.

Tänk på att du och andra arbetstagare som väljer att ställa sig utanför facket gör att fackets makt blir mindre och det i framtiden kan innebära att ni inte får någon lönehöjning alls.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren