Tag Archives: lönegaranti

Garantilön vid konkurs

Hejsan,

företaget jag jobbar för gick i konkurs under min mamma
ledighet/föräldrar ledighet och jag blev ej meddelad detta förrän nu när det
var tänkt att jag skulle börja jobba igen. Jag kontaktade konkursförvaltaren och
fick min uppsägning på brev. Har jag rätt till garantilön under min uppsägning?
Jag har 2 barn så jag har varit ledig ganska länge.
Mvh

Hej

Kontakta länsstyrelsen det är de som betalar ut granatibelopp och handahar ärendet. Tänk på att göra det så snart som möjligt så du inte missar något.

http://www.lansstyrelsen.se

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Lönegarantin

Jag har de 3 senaste åren varit anställd i ett företag som styrs av 3 delägare varav jag är gift med den ena, är dotter till den andra och inte har några släktband med den tredje. Nu börjar det gå taskigt för företaget och likviditeten sviktar. Vad händer med mig om det absolut värsta skulle hända och företaget skulle gå omkull? Omfattas jag av lönegarantin då? Jag äger inte några egna aktier, är dock i ledande position (som ekonomiansvarig), men har ingen rösträtt i styrelsen. ibland känns det som att man svävar i ingemansland, man är liksom inte ”vanlig anställd”, men inte heller ”företagare”..

SVAR:

Hej,

Det finns olika regler som begränsar vilka som har rätt till lönegarantin. Om man äger en väsentlig andel eller har ett bestämmande inflytande så omfattas man inte av lönegarantin. Eftersom du inte äger något av företaget så kan detta tala för att du har rätt till lönegarantin, men det får göras en bedömning av samtliga omständigheter för att kunna avgöra om du faktiskt kommer ha rätt eller ej till lönegarantin. Högsta domstolen har kommit fram till i ett fall att vad som är ett bestämmande inflytande måste avgöras utifrån omständigheterna och ägandet är då endast en av dessa omständigheter. Se mål nr T 1071-06 för det resonemang som högsta domstolen gör rörande bestämmande inflytande.

Hälsningar Emma Olsson
Arbesträttsjouren

Statlig lönegaranti

Hej

Företaget där jag är tillsvidareanställd har sagt upp mig pga arbetsbrist. Har sex månaders uppsägningstid enligt AA, inget KA finns.

Vad gäller om företaget går i konkurs och statlig lönegaranti tillämpas? Är det korrekt att uppsägning före konkurs skulle innebära lön från lönegarantin under hela uppsägningstiden? Om man blir uppsagd när konkursen är ett faktum kommer LAS reglerna att gälla med en månads uppsägningstid?

tacksam för ert svar

SVAR:

Hej,

Om din arbetsgivare går i konkurs kan du få ut din lön genom den statliga lönegarantin. Den statliga lönegarantin ersätter fordringar som har förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen. För uppsägningslön som löper mer än en månad efter konkursbeslutet kan man som arbetstagare få ersättning och då gäller LAS regler, både kollektivavtal och personliga anställningsavtal saknar då verkan vad gäller din rätt att få ersättning från lönegarantin. Då måste man se på hur lång anställningstid du har haft och vilken uppsägningstid du har enligt LAS. Desto längre tid som du har varit anställd på företaget desto längre är din uppsägningstid enligt LAS, men den är maximalt 6 månader.

Om din arbetsgivare går i konkurs kan du vända dig med dina frågor till konkursförvaltaren och få svar på om du omfattas av lönegarantin. Om du har en längre uppsägningstid än 6 månader kan det vara bäst för dig om konkursbeskedet kommer efter din uppsägningstid, men om din arbetsgivare inte ha medel att betala dig ersättning innan konkursbeskedet finns begränsningar enligt den statliga lönegarantilagen. Det finns begränsningar på när lönen ska ha tjänats in och beloppsbegränsingar.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Gäller arbetsrätten vid en företagsrekonstruktion?

Hej! Har man samma arbetsrättsliga regler som arbetstagare när arbetsgivarens företag gått in i en rekonstruktion? Gäller kollektivavtal, semesterlagen..?

SVAR:

Hej,

Som utgångspunkt gäller de arbetsrättsliga lagarna trots att arbetsgivaren genomgår en företagsrekonstruktion. Det kan även finnas möjlighet att få ut lön och semesterersättning av den statliga lönegarantin under en företagsrekonstruktion, tala med rekonstruktören om detta.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Statlig lönegaranti

Hej har en liten fråga, jobbade på ett företag i 1år och 8 månader, företaget i fråga gick i konkurs, det hade funnits i 2 år. Fick endast en extra månadslön och de sa att vi skulle vara glada att vi fick en extra lön eftersom ingen hade rätt till 3månader eftersom man behövde vara anställd i 2år. Jag undrar om det stämmer och om det inte gör det hur går jag vidare med ärendet?

Var tillsvidare heltidstimsanställd.

SVAR:

Hej,

Den statliga lönegarantin omfattar i princip alla arbetstagare på arbetsplatsen. Jag kan inte finna något krav på att man ska ha arbetat en viss tid på företaget. Man kan maximalt få ut lön som har intjänats senast tre månader innan konkursansökan lämnades in. Du bör ha fått ett skriftligt meddelande från konkursförvaltaren att du endast har rätt till en månads lön och där ska anvisningar finnas för hur du ska kunna gå vidare om du inte är nöjd med beslutet.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Arbetsgivaren har gått i konkurs, vad händer med lön och semesterersättning?

Hej!
Frågan gäller min sambo. Han jobbade sedan flera år tillbaka på ett byggföretag och funderade länge på att starta eget. När han märkte att det fanns väldigt lite jobb på företaget tänkte han att det vara bättre att säga upp sig för att starta eget och för att ”hjälpa” arbetsgivaren. När då min sambo fick gå samma vecka utan att underteckna några papper eller få någon ytterligare information antog ju han att han skulle få ut all inarbetad semesterersättning, lön för sista månaden osv. Sedan dröjde det bara 1,5 vecka så fick min sambo veta att företaget gått i konkurs och konkursförvaltaren svarar inte min sambo på om han kommer få ut det han har rätt till eller ej. Hur ska vi göra? Han har ingen aning om vad som sker och ingen är villig att berätta vad som händer. Han verkar stå
som att han sagt upp sig hos konkursförvaltaren men vad jag har läst min till har man alltid minst 1 mån uppsägningstid… Snälla, hjälp oss med tips om hur vi ska göra. Vi är otroligt beroende av lönen då jag kommer få gå på havandeskapspenning framöver och jag vet ingen mer jag kan vända mig till nu!

SVAR:

Hej,

Det finns en lagstadgad uppsägningstid i LAS, men den kan avtalas bort om det är till arbetstagarens förmån. Om din sambo och hans arbetsgivare var överens om att din sambo ville avsluta sin anställning omgående för att starta eget så gäller den överenskommelsen. Har din sambo inte fått ut lönen som han arbetat in kan den statliga lönegarantin gå in och betala ut lön till din sambo. För att få rätt till statlig lönegaranti gäller som huvudregel att lönen inte får ha tjänats in tidigare än 3 månader efter det att konkursansökan lämnades in. Det finns vissa begränsningar angående sparad semester men din sambo bör ha rätt att få ut den semester som har intjänats i år. Konkursförvaltaren bör kunna ge din sambo vidare information om lönegarantin.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren