Tag Archives: lönefordran

Hur gör jag för att få ut min lön?

Hej,
Jag har arbetade som tim-vikarie på en arbetsplats under en månad januari-februari i år. Min arbetsgivare gav mig inte något anställningsbevis/avtal och han betalade inte heller ut min lön för arbetet. Jag har skriftligt bevis (arbetstids-schema) och vittnen på att jag har arbetad den månaden. Jag har flera gånger försökt få tag på arbetsgivaren utan resultat. När jag en gång fick tag på honom var han undvikande. Han är väl medveten om att jag har jobbat hos honom. Jag arbeta inte längre hos denna arbetsgivare. Det är åtminstone två andra som inte heller hart fått ut sina löner och de jobbar fortfarande hos arbetsgivaren.
Hur kan jag gå till väga för att få ut min lön? Jag är inte med i något fack och var inte heller så under tiden jag arbetade där.

Svar: Du skulle själv kunna skicka en lönefordran till din förra arbetsgivare. För att lägga ännu mer kraft bakom en sådan fordran kan vi hjälpa dig och dina kollegor med är skicka en lönefordran på den lön som du/ni har rätt till. Vanligtvis betalar arbetsgivaren då och i annat fall så kan man driva fordran vidare i domstol eller via Kronofogdemyndigheten.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Min arbetsgivare har gett mig för lite lön, kan detta korrigeras retroaktivt?

Hej,

Det har visat sig att jag i 10 års tid felaktigt har rapporterat de larm jag får under beredskap som okvalificerade när de i själva verket ska vara kvalificerade.
Beredskapen är okvalificerad t.o.m fredagkväll, men om vi får larm och måste jobba blir det kvalificerat. Jag har underlag som visar hur jag har rapporterat och det handlar i snitt om 140 timmar per år.
Rapporteringen granskas av närmaste chef samt HR och ingen har under alla år sett något fel trots att mina kollegor rapporterar kvalificerat.

Min fråga är kan jag få ersättning retroaktivt för alla de år som felrapporterats?

Svar:
Hej,

En lönefordran som du har på din arbetsgivare preskriberas enligt lag efter 10 år, dvs. du har rätt att retroaktivt få ersättning för denna felrapportering inom 10 år efter att den uppstod.
Varje gång du påminner din arbetsgivare om denna felutbetalning så påbörjas en ny preskriptionstid på 10 år, detta kallas ett s.k. preskriptionsavbrott och bör skriftligen dokumenteras så att du kan bevisa att du krävt att få din fordran betald av din arbetsgivare.

Du kan läsa mer om detta genom att klicka på länken nedan:

Preskriptionstid för lön

Ifall din arbetsgivare trots allt vägrar betala ut den betalning du har rätt till kan vi självklart bistå dig med hjälp i denna frågan, detta är då en tjänst vi tar betalt för och du är varmt välkommen att återkomma till oss för prisförslag.

Mvh,
Sara Rönnerling Gislander
Arbetsrättsjouren

Får arbetsgivaren hålla inne min lön?

Jag arbetade som timanställd materialförvaltare i X fotbollsklubb, Herrar, igår 16/10 15 minuter innan jag slutar min anställning meddelar Sportchefen att dem ska hålla inne min Oktoberlön för att jag av misstag gick in i cafeterian och larmet gick, detta har hur många ledare som helst gjort utan att få betala, om jag har fattat det rätt kan dem väl inte hålla inne min lön?? i sådana fall ska dem väl ställa securitasfakturan till mig? som jag kommer bestrida, har utlöst larmet en gång på 3 år av misstag, ska jag då betala fakturan på 2300? tacksam för snabbt svar lönen ska komma 25 Oktober, sportchefen säger att han tycker det är fel agerande men skyller på Ordförande

Svar:

Hej!

En av arbetsgivarens främsta skyldigheter enligt anställningsavtalet är att betala ut lön för arbetad tid. Din arbetsgivare gör i ditt fall fel då denne inte följer detta. Arbetsgivaren har alltså ingen rättighet att hålla inne din lön på grund av denna händelse. Finns det någonting reglerat kring händelser som dessa i eventuellt kollektivavtal eller anställningsavtal som säger att du som arbetstagare ska stå för sådana kostnader? Om inte så har du heller ingen skyldighet att betala denna faktura som du nämner. Jag råder dig till att tala med din arbetsgivare kring detta dilemma och berätta att denne gör fel vid innehållande av lön för dig. Lyssnar inte din arbetsgivare på dig kan du kontakta eventuell facklig organisation. Är du inte fackligt bunden kan vi på arbetsrättsjouren hjälpa dig genom att skicka en lönefordran till din arbetsgivare. Detta är dock en tjänst som vi tar betalt för.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Arbetsgivaren vill inte betala ut min lön!

Min man har haft ett instegsjobb och han har inte fått betalt sin lön han borde
få det 28 maj men nu har det gått mycket tid över och han har inte fått betalt
ännu. Han har pratat med arbetsgivaren men han vägrar att betala lön för april
och maj månad plus halva juni månad.Min man har anställningsavtal. Han har pratat
med arbetsförmedlingen men de säger detta är polisarbete. Min man är inte i
facket. Nu vet vi inte längre vad ska vi göra för att få hans pengar han har
jobbat för.

SVAR:
Om jag förstår dig rätt så har din man avslutat sin anställning på företaget. Då har man rätt att få ut sin slutlön, tillsammans med tex sparade semesterdagar, senaste en månad efter avslutad anställning.Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen (varför vill de inte?) så ska man skriva en lönefordran. Detta kan man göra själv i ett brev, man kan också ta hjälp av oss tex, men det är då en tjänst vi tar betalt för.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Lönefordran till dödsbo?

Hej, jag har lite problem med en lön jag väntar på. Min arbetsgivare gick bort och jag blev av med mitt jobb (enskild firma) men fick nytt jobb direkt. Men nu väntar jag på min sista lön+slutlön som skulle vara betald den 25e november men nu har allt fastnat i en bouppteckning som görs just nu. Gäller inte min lönefordran i detta fallet? Vi har ju skrivit anställningsavtal om att jag ska ha lön den 25e. Borde inte detta vara ett kontraktsbrott av dom som gör bouppteckningen? Eller slutar alla lagar att gälla bara för att en person går bort?

SVAR:Jo, din lönefordran gäller även dödsboet, och och den som ansvarar för bouppteckningen måste också hantera din fordran. Däremot riskerar det kanske att dra ut på tiden, men dina rättigheter kvarstår. Du kan knappast hävda kontraktsbrott.

Hälsningar Camilla LändinArbetsrättsjouren

 

Avdrag på lönen?

Hej.
Jag har en fråga gällande mitt jobb jag hade i somras. Jag arbetade i baren på ett hotell för andra året i rad. De flesta av hotellets anställda bodde i radhus ca 1km från hotellet. Somliga kvällar satt vissa ur personalen och drack vin på ”uteplatsen” utanför husen vi bodde i. Några av dessa kvällar kom vakter (anställda av hotellet och under arbetstid) och sa till personalen att dämpa sig/gå in till sig.

I två av dessa fall har jag suttit med och har i efterhand debiterats med 500kr per tillfälle dvs att 1000kr har dragits från min sista lön (för kostnaden av vakterna).

Ingen information gällande detta har under mina två somrar nått ut till mig och det finns varken något skriftligt eller muntligt avtal mellan mig och arbetsgivaren
gällande detta.

Så mina frågor är följande:
Har arbetsgivaren rätt att göra avdrag på min lön för en sak som denna?
Och vem kontaktar jag eller hur för jag detta vidare om så inte är fallet?

SVAR:
Arbetsgivaren har inte rätt att göra sådan här avdrag godtyckligt, dvs utan ditt godkännande, eller utan att det tydligt framgår i en personalpolicy eller liknande.
Det du kan göra är att skicka en lönefordran till din arbetsgivare och skriftligen begära pengarna. Om du skulle ta hjälp av tex oss så skulle den tjänsten kosta mer än själva skulden så därför är det nog inte värt priset.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Kravbrev om lön

Hej. Min man är inte fackligt ansluten och arbetade hos X under en månads tid juni-juli 2012. Har har fortfarande inte fått sin lön utbetald. Vi har bett arbetsförmedlingen om hjälp (då min man fick kontakt med arbetsgivaren via dem, min makes handledare följde till och med för att prata med arbetsgivaren) men de säger till oss att vi skall vända hos till facket. Tanken var att arbetsgivaren skulle få 80% av min makes lön utbetald som integsjobbs-bidrag. Enligt min makes nuvarande handledare på arbetsförmedlingen skall de ha betalt ut bidraget trots att min make inte fått ut någon lön. Jag har pratat med chefen på arbetsförmedlingen som säger att det är sekretessbelagt om de har polisanmält arbetsgivaren för bedrägeri (gentemot arbetsförmedlingen). Min makes problem kvarstår. Kan ni hjälpa oss?

Svar:
Hej,
det låter som att din man har hamnat i kläm och förhoppningen är att Arbetsförmedlingen kan komma åt den här arbetsgivaren. Tyvärr hjälper det inte din man just nu. Min fråga är varför ni väntat så länge med att kräva tillbaka pengarna? Vi har möjlighet att från Arbetsrättsjouren skicka ett kravbrev till arbetsgivaren. Detta ingår dock inte i vår kostnadsfria service utan kostar 895 kr/timme. Ni är välkomna att återkomma med hur stort belopp det är ni vill kräva av arbetsgivaren och om det är lönsamt för er att vi tittar vidare på ärendet.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

För lite lön utbetald

Hej! Jag jobbade extra då jag hoppade in åt en som var sjuk skriven. Jobbade ett flertal pass, men fick bara ut en fjärdedel av lönen som ja skulle ha. Meddelade min chef samma dag lönen kom in och såg även att det inte stämde på lönespecen. Nu har det gått över tre veckor och han har fortfarande inte rättat till det. Påminner honom om det varje dag i stort sätt men inget händer. Vart kan
ja vända mig för att få hjälp med detta. Är rädd att ja inte kommer få mina pengar!

Svar:
Hej,
om du är fackligt ansluten ska du vända dig till dem för stöd. Vi har även möjlighet att hjälpa dig genom att skicka en lönefodran till arbetsgivaren. Detta ingår dock inte i vår kostnadsfria rådgivning utan kostar 895 kr/timme och jag uppskattar en inledande arbetstid om tre timmar. Du är välkommen att återkomma med dina kontaktuppgifter om detta är intressant för dig.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Rätten till arbetsgivarintyg

Hej jag har problem med att få ut ett arbetsgivarintyg av en arbetsgivare jag jobbade för under perioden april- juni i år 2013, jag sa upp mig då jag inte fick min lön eller lönespecar, fick alldrig något intyg ens att jag jobbade för honom. Sen började jag en annan anställning var på jag skadade mig i jobbet så går nu sjuk skriven och får inga pengar av försäkringskassan då han inte vill inkomma
med något arbetsgivarintyg så går sjukskriven utan pengar. Jag kan bara få sjuk peng om han inkommer med intyget vilket inte jag lyckats få.. Senast jag bad om arbetsgivarintyg o inestående lön samt semester lönen hotade han mej.

Svar:
Hej,
vi har möjlighet att hjälpa dig att skicka ett kravbrev till arbetsgivaren angående ett arbetsgivarintyg. Vi kan även skicka en lönefodran när det gäller lön och semesterersättning. Denna tjänst ingår inte i vår kostnadsfria rådgivning utan är en tjänst vi tar betalt för. Du är välkommen att höra av dig igen med dina kontaktuppgifter om du önskar mer hjälp.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Får arbetsgivaren hålla inne lön?

Hej!

Jag var nyligen vid behovs anställd vid ett mycket litet privat företag, men sade
upp mig då jag vantrivdes med arbetet och framförallt hur företaget sköttes.
Själva uppsägningen innebar inga problem då jag fortfarande var provanställd,
och fick därmed gå direkt. Problemen uppstod efteråt, efter att ha skrivit på
uppsägningen mejlade jag min tidigare chef för att be om ett arbetsintyg, men fick
aldrig något svar. Senare fick jag ett sms från en annan anställd att jag skulle
lämna in den tröja och de kort som tillhandahållits av företaget. Efter någon
vecka då jag inte hade haft tid att lämna tillbaka dessa fick jag ett annat sms
där det stod att om jag inte lämnade tillbaka dem skulle det dras av på min lön,
men ingen speciell deadline angavs. Sedan igår fick jag ett mejl av min tidigare
chef (som även är löneansvarig) 6 dagar innan utbetalning, att de inte tänkte
betala min lön denna månad då företaget inte fått tillbaka sina ägodelar. Min
fråga är då om de får undanhålla min lön av dessa skäl, utan att först ge en
varning om att detta skulle vara påföljden, och om det är otillåtet var ska jag
vända mig, hur för jag detta vidare?

MvH

Hej
Är du medlem i facket så bör du kontakta dem i denna situationen. Det gäller både för att få ut din lön och arbetsintyg.

Är du inte med i facket, så börja med att åberopa 6 g § Lag om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivaren skall inom tre veckor efter en arbetstagares begäran lämna skriftlig information om arbetstagarens sammanlagda anställningstid. Däremot saknas det i lagen en skyldighet att utfärda anställningsbetyg, men i praxis föreligger det en sådan skyldighet. För dig innebär det att du kan åberopa att företaget kan bli tvungen att betala vite om de inte utgör ett sådant underlag till dig. Dvs du kan att vända dig till domstol för att få ett sådant utfärdat.

Till din fråga om lönefodran.
Din arbetsgivare kan inte hur som helst hålla inne din lön. Även om du har en skuld till din arbetsgivare i form av tröja och kort. Så kan inte arbetsgivaren ta i anspråk din lön för att täcka dina skulder. Gör din arbetsgivare detta ska du vända dig till ditt fackförbund eller till oss så hjälper vi dig omedelbart med att driva in pengarna.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren