Etikettarkiv: lönebidrag

Min lönebidragsanställning missköts av min chef. Jag vill sluta. Vad ska jag göra?

Fråga: Om jag har en tillsvidare anställning på lönebidrag, som har misskötts och jag bland annat fått mindre arbetsuppgifter än vad som täcker min tjänst, samt innehar stora samarbetssvårigheter med min chef.

Kan man då frångå Las vid uppsägning, genom att hävda att båda parter är överens om att fortsatt samarbete inte kommer att fungera och båda önskar avsluta anställningen genom att arbetsgivaren säger upp arbetstagaren?

Svar: Generellt sett gäller LAS även för lönebidragsanställningar, men uppsägning av lönebidragsanställning måste också diskuteras med dem som betalar ut ditt lönebidrag, nämligen Arbetsförmedlingen. Kanske kan du med hjälp av din handläggare på Arbetsförmedlingen komma fram till en bra lösning och diskutera frågan med din chef? Arbetsförmedlingen ställer nämligen vissa krav på den som har en lönebidragsanställd hos sig, och missköts lönebidragsanställningen tror inte jag att Arbetsförmedlingen är speciellt intresserade av att fortsätta betala ut bidrag till företaget.

Du har ju också rätt att säga upp dig enligt LAS med minst en månads uppsägningstid, men även detta måste du diskutera med Arbetsförmedlingen om du har lönebidrag. Så LAS är inte av ondo på det viset. Visst får du då kanske stå ut en månad till, men då har du i alla fall gjort rätt från din sida.

Som jag hoppas har framgått: ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen så snart som möjligt och berätta om din situation oavsett hur du väljer att gå vidare sedan. Du ska inte behöva gå till ett jobb där du känner att du inte blir behandlad på ett schysst sätt.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Tvingad ledighet utan ersättning

Hej,

Jag anställdes 1 september 2014 med lönebidrag inom restaurang. Företaget har stängt juli 2015 under semester, nu säger arbetsgivaren att jag ej har rätt till vare lön eller semesterlön, är detta verkligen rätt?
Tack för all fin info ni ger.

svar:

När det gäller anställningar med lönebidrag är dessa ofta i form av tillsvidareanställningar eller tidsbegränsade anställningar. Alltså LAS täcker din anställningsform, den enda skillnaden är vem som betalar din lön i slutändan. Pga rådande kollektivavtal mellan din arbetsgivare och ett fackförbund kan det finnas speciella regler som gäller även för dig. Det kan också finnas speciella villkor/ klausuler mellan din arbetsgivare och Arbetsförmedlingen som beviljat lönebidraget.

Vad står det i ditt anställningsavtal?

Både semesterlagen och LAS är semidispositiv vilket innebär att vissa saker kan avtals bort eller ändras.

Anställning som sker efter 31 augusti (i ditt fall 1 september) första arbetsåret har man endast rätt till 5 obetalda semesterdagar, detta första år kallas intjänandeår och gör att du tjänar in till betald semester som du kan ta ut först år 2. Det är arbetsgivarens ansvar att leda och fördela både arbete och semester. Om Arbetsgivaren väljer att ta ut all ledighet och ge semester till sin personal under juli månad pga att arbetets karaktär kräver detta (brukar vara så i tillverkningsindustrin och restauranger) så har hen rätt att göra detta. Dock säger lagen att en arbetsgivare inte kan tvinga en anställd som ej tjänat in semester än att vara ledig om hen inte vill. Därför skulle det framgått i ert avtal om huruvida ni ska göra vid denna juli-månad som verkar vara återkommande varje år med tanke på verksamhetens form.

Mitt råd är att titta igenom avtalet och se om du hittar några klausuler, kolla om det finns kollektivavtal alternativt kontakta din kontaktperson på arbetsförmedlingen och hör vad de säger. Det låter som att du blivit arbetsbefriad under juli månad eftersom de tvingas hålla stängt pga semestertider och verksamhetens karaktär och då borde det finnas en ersättning till dig.

Med vänliga hälsningar

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

 

När får arbetsgivaren säga upp en anställd med lönebidrag?

Hej!

Jag är anställd med lönebidrag sedan ca 1 år tillbaka. Har ett dokumenterat alkoholmissbruk samt en ADHD diagnos. Har nu fått sparken p.g.a. många gånger inte dykt upp eller sjukskrivit mig när jag återfallit i missbruket. Frågan är, har arbetsgivaren rätt att bara låta mig gå nu? Har aldrig varit full på jobbet utan bara haft frånvaro ett par dagar då och då. Jag har inte fått någon skriftlig varning heller, utan bara tack och hej. Vad är mina rättigheter?

Svar:

Hej!

Trots att arbetsgivaren får lönebidrag från Arbetsförmedlingen ska denna ändå följa lagen om anställningsskydd vid uppsägning.

Enligt LAS måste uppsägningen vara sakligt grundad vilket den inte är om arbetsgivaren inte undersökt möjligheten att åberopa annat arbete för arbetstagaren inom verksamheten. Om uppsägningen beror på arbetstagaren personligen, te.x. alkoholmissbruk, får den inte grundas endast på förhållanden som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan underrättelse lämnats eller två månader före tidpunkten vid uppsägningen. Arbetsgivaren får säga upp en arbetstagare om denne känt till omständigheterna i mer än två månader om tidsöverdraget berott på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen  eller uppsägningen, eller om det finns synnerliga skäl för att två månader passerat. I ditt fall har arbetsgivaren känt till ditt alkoholmissbruk sedan ett år tillbaka då du anställdes.

Arbetsgivare måste också varna arbetstagaren innan en uppsägning kan komma på tal.

Det kan dock finnas andra bestämmelser än dessa ovan i både giltigt kollektivavtal samt i ditt individuella anställningsavtal. Skulle därför råda dig att se över dessa.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

Villkor för lönebidragsanställning

Hej jobbar nästan 7år på en kliniken  Som anställs mig med lönebidrag 75%
På kontrakt stå reception  Från börja lärde mig jag så fort och efter några månader
Sitter jag på rummet som tandsköterska  Från 2007 till 2010 jag hade samma betalt jag ser inte höjd mitt lön i 2010 till
idag jag har inte haft en höjd och  På papper stå han betala mera på mina deklarationen varje år ,han betalar inte
33% tex  på 2011 brutto är 194750 kr och skatt 62650 På 2012brutto är 200900kr och skatt 62400 hur kan jag känna mera och betala mindre skatt??. Jag fick på konto 11000 och samtidigt jag har samma lön på min konto sista 3år ??? aldrig jag har fått
en lönnespification ,veckan jag försökte har en utveckla samtal men det gick inte jag jobbar mycket stressat, dubbel bokning hela tiden sista tiden jag har utveckla mig 100% jag kan göra mycket mera som entandsköterska men diskutionen är att jag ta hela kliniken ansvar och mycket att göra , jag vill bättre betalt han betala mig minimilön han vill inte höja ingenting [det finns inte pengar]han vet det är mycket att göra ,men han anställ en annan person på reception och jag måste försätta jobba som vanligt
och lära den nya anställs , sist jag var på knäna  Idag jobbar jag som tandsköterska ,föreståndare ,städare, och tandläkare ibland
och implantat assistent  jag försökt att vi kommer överens om lönen men han gapa och kränka mig och
kasta ut mig från kliniken Vad kan jag göra ???? Kontrakten är brott med arbetsförmedlingen ???

Svar:
Hej,

För att en arbetsgivare ska få lönebidrag för en arbetstagare så krävs det att du får villkor och förmåner som är likvärdiga med kollektivavtal i branschen. Om arbetsgivaren har agerat felaktigt så kan arbetsgivaren bli tvungen att betala tillbaka viss del av bidraget. Kontakta Arbetsförmedlingen och se om de är intresserade av att gå djupare in i ditt ärende.

Du har även rätt till ett skriftligt anställningsavtal från din arbetsgivare där det bl.a. ska stå vilka arbetsuppgifter du ska ha, vilka arbetstider, semester och lön. Titta på detta anställningsavtal tillsammans med arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen. När det gäller lön så ska den följa löneutvecklingen enligt kollektivavtalet för branschen. Detta eftersom din arbetsivare har rätt till lönebidrag. Annars finns det ingen lönelag i Sverige utan lön regleras endast i kollektivavtal och i ditt enskilda anställningsavtal.

Jag hoppas att du kan få stöd av Arbetsförmedlingen. Är du med i något fackförbund ska du även vända dig till dem. Du är välkommen att återkomma till oss om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

 

Verksamhetsövergång

Hej!
Jag är anställd på ett privatägt gym. Jag har jobbat där i 7år. Inledningsvis bara några timmars arbetsträning per vecka och har sedan successivt trappat upp arbetstiden. Idag har jag en 75%-ig tjänst, en s k Lönebidragsanställning/Trygghetsanställning där. Vi är endast 2 anställda- båda 75% tjänst. Nu har vi precis för en vecka sedan fått veta att gymet skall säljas och det är sagt att vi anställda skall få behålla våra jobb och fortsätta, med de nya ägarna som våra arbetsgivare. Jag har en del frågor inför denna överlåtelse som jag hoppas jag kan få hjälp med…

Vad jag nu idag har fått veta är att vi kommer att bli uppsagda av nuvarande ägare, eftersom deras verksamhet/företag skall upphöra.
Jag känner en viss tveksamhet att skriva på en uppsägning innan jag har ett avtal med de nya ägarna. Än så länge har jag bara deras ord på att jag skall få behålla jobbet. Har jag rätt att behålla nuvarande lön? Har jag rätt att behålla nuvarande antal arbetstimmar? (75% tjänst) Vad jag förstått skall de nya ägarna ta över verksamheten redan från 1a Augusti och då har således mina ”gamla” chefer precis betalat ut sin sista lön till oss. (inkom idag 25e Juli) Mina nuvarande arbetsgivare är ej anslutna till något fackförbund/inget kollektivavtal. Jag själv är medlem i Kommunal. Det finns ett skrivet anställningsavtal mellan oss- där det eg står att det är 3 månaders uppsägningstid som skall gälla från båda parter. Men jag tror inte att de kommer att anamma någon uppsägningstid nu- utan de räknar med att de nya ägarna skal ta över direkt och därmed betala ut nästkommande lön. Hur kan jag vara säker på att
jag får lön utbetald av de nya ägarna, om jag inte har hunnit få till ett skriftligt avtal med dom, och om jag har skrivit på uppsägning från tidigare ägare?? Vad händer med intjänad semester??!! Jag har under årens lopp samlat och sparat så många semesterdagar som jag haft laglig rätt till varje år.. detta för att kunna någon gång i livet ta ut en längre tids ledighet var tanken! I dags dato har jag 18 sparade semesterdagar. Vilka jag hade hoppats på att få ha kvar! Men nu säger mina ”gamla” arbetsgivare att dom troligen måste betala ut ersättning i pengar istället för dessa sparade semesterdagar! Stämmer det? Kan jag inte få behålla och ta med mig de sparade dagarna till de nya arbetsgivarna? Om det betalas ut i pengar- hur vet jag då hur mycket pengar jag skall få ut?? Jag har också i nuläget 18 semesterdagar kvar av nuvarande semesterperiod. (vi får nya semesterdagar i April varje år. Och av dessa har jag alltså bara tagit ut 7 hittills) Vad händer med dessa semesterdagar? Följer dom med över till de nya arbetsgivarna?
Alltså att jag fortfarande har de kvar?? Det är sagt att vi bara skall fortsätta jobba på som vanligt enligt schemat.
Men min oro är vad händer OM det skulle bli något knas… Låt säga om jag har skrivit på en uppsägning.. och ej har något skrivet avtal med de nya ägarna ännu… och så jobbar jag på hela Juli ut och Augusti.. vad händer om det skulle uppstå någon form av konflikt sedan, och det blir så att ingen ”vill” betala ut min lön!?? Jag gissar att det kan dröja av rent praktiska skäl innan jag kan få till ett skriftligt anställningsavtal med de nya ägarna. Och likaså att de nuvarande (”gamla”) ägarna räknar med att få uppsägningspapperen påskrivna omgående!

Ytterligare frågor är angående min Trygghetsanställning/Lönebidragsanställning.. Denna bidragsperiod går precis ut snart också – den sista September- och jag har just fått brev från arbetsförmedlingen att en omprövning för att göra en bedömning om ev förlängning av bidraget måste göras. Med nya läkarintyg som dokument. Vad gäller med Lönebidrag? Flyttas det automatiskt över till de nya ägarna?

Mycket tacksam för svar!!!
mvh/

SVAR:

Hej,

Om det sker en verksamhetsövergång så övergår alla arbetstagarna till den nya ägaren. Då kommer den nya ägaren att ta över anställningsavtalen och initialt ska dina anställningsvillkor bestå. En lönebidragsanställning omfattas av LAS och därför ska din anställning ska övergå i enlighet med 6 b § LAS. Det ska då inte löpa någon uppsägningstid eftersom du inte ska bli uppsagd utan anställningen ska övergå. Dina arbetsgivare kan reglera mellan varandra skulden för din semester, då den intjänade semestern egentligen ska ligga på din förra arbetsgivare. Du nämner att du är medlem i kommunal, de kan besvara frågorna och även ta kontakt med din arbetsgivare så att du kan känna dig mer trygg vid verksamhetsövergången.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Lönebidrag och OB ersättning

Hej,

Jag har jobbat heltid på lönebidrag i en butik i flera år men har aldrig fått ut någon övertidsersättning. När jag arbetade lördagar fick jag den kompenserad genom att vara ledig en dag i veckan istället. Var detta verkligen rätt? Jag jobbade 5 dagar i veckan mellan 9-18.15. Har nu slutat där för 2 år sedan men grubblar ofta på detta. Tacksam för svar!! Kanon att ni finns!!

SVAR:

Hej,

För att en arbetsgivare ska få lönebidrag för en arbetstagare så krävs det att du får villkor och förmåner som är likvärdiga med kollektivavtal i branschen. Handels kollektivavtal ger en arbetstagare 100 % i OB-tillägg efter kl 12 på lördagar. Du borde få antingen OB eller någon likvärdig kompensation. Om du fick betalt för att vara ledig en dag i veckan kan detta kanske ses som likvärdig kompensation. Tyvärr är preskriptionsreglerna inom arbetsrätten mycket snäva och det kan därför vara ett problem att du arbetade där för 2 år sedan. Om arbetsgivaren har agerat felaktigt så kan arbetsgivaren bli tvungen att betala tillbaka viss del av bidraget. Kontakta arbetsförmedlingen och se om de är intresserade av att gå djupare in i ditt ärende.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Vilka regler gäller för min lönebidragsanställning?

Hej!
Undrar vad jag kan göra åt följande: min arbetsgivare är beviljad
lönebidrag av Staten, det beviljas och regleras genom ABF, för
att få lönebidrag måste man följa de regler och förordningar som finns
bl a att kollektivavtalsenlig lön ges. Jag har anställningsavtal som också
säger att lön ska ges enligt branchens kollektivavtal trots detta har jag fått
lön under minimilön enligt Handels kollektivavtal under ett år och nio månader.
När jag kontaktar facket säger de att företaget inte har skrivit på kollektivavtal
med dem så de kan inte göra något, de säger också att det är ABF som
ska trycka på arbetsgivaren och bl a säga att de kan bli återbetalningskyldiga
hela lönebidraget. Har haft kontakt med min handläggare under hela tiden då
det varit mycket problem kring anställningen, nu säger hon att hon inte får lägga sig i
konflikten mellan mig och arbetsgivaren.

Vad ska jag göra då ingen tar ställning i frågan?

Svar:
Hej!

Det som jag bedömer som avgörande här är vad som exakt står i ditt anställningsavtal. Eftersom arbetsgivaren inte har kollektivavtal så är det i huvudsak anställningsavtalet som reglerar dina anställningsvillkor. Står det uttryckligen att du minst ska få minimilön enligt Handels kollektivavtal så vill jag påstå att det är det som gäller. Däremot verkar skrivningen inte helt solklar utifrån vad du beskriver i din fråga. Det man eventuellt skulle kunna göra är att driva den uteblivna ersättningen som en lönefordran mot företaget. Om du skickar över ditt anställningsavtal så kan vi göra en bättre bedömning av hur man eventuellt skulle kunna ta det vidare.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Tvingad till lönebidragsanställning?

hej!

undrar vad som gäller från sjukskrivning till övergång på
lönebidragsansällning (utvecklingsanställning). har under det sista halvåret varit på arbetsträning under sjukskrivning
(för neurogen smärta och utbrändhet) i en affär som tillhör dom större
koncernerna i landet. blev ut skickad av smärtteamet att arbetsträna mot min vilja egentligen men mådde
dåligt att jag ej orkade ta tag i det,innan jag fick mina skador jobbade jag som
transportledare men fick skadorna pga en läkarmiss pga en operation,så det
stressiga jobbet (som var kul,trivdes oehört)fick jag droppa.
som sagt var utsänd på arbetsträning,o eftersom jag alltid sköter mig så ville
dom efter en tid anställa mig i en lönebidrags anställning.enligt egen utsago
hade jag kvalificerade sysslor med löne rapportering,varu beställning samt lite
scemaläggning. blev glad i början av att dom ville anställa,men eftersom jag hade ett jobb innan
hade jag en sjukpenning på 21300 alltså den högsta.
försökte vara tydlig och säga vad jag hade osv men ingen lyssnade.
o när det var tid för anställningen blev jag erbjuden en lön på 10000!! på
halvtid och arbetsgivaren får 70-80% av kostnaden betald!rehabcentret som jag
trodde stod på min sida hade nu vänt o stod på ag:s sida o hade fört mej bakom
ljuset kändes det som. undrar vad som gäller är man ”piskad” att ta ett jobb som är under sjukskrivnings
nivån?hade vid mitt tidigare jobb en lön på 34000 i månaden+ tjänstebil.och har
idag blivit allt sämre pga hela rehab köret och är fullt sjukskriven och varit
inlagd för svåra deppressioner.

Svar:
Hej,
det du beskriver regleras inte i arbetsrättsliga lagar. Detta är något som du tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och ansvarig läkare beslutar om. Men det finns ett krav från samhällets sida att stå till arbetsmarknadens förfogande om du har möjlighet till detta. Detta för att inte vara bidragsberoende av t.ex. sjukpenning. Vad jag förstod av ditt mail så fungerade arbetsträningen och ledde även till en anställning. Jag förstår att lönen inte var i nivå med din tidigare lön men att anställningen kanske är ett steg till en ny utvecklingsväg då ditt tidigare yrke inte fungerar utifrån din hälsa. Självklart ska detta inte leda till annan ohälsa utan du får ta en diskussion med ansvarig handläggare.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Uppsägning vid sjukskrivning

Hej,
Jag har en fråga å min svärfars vägnar.
Han har sedan några år tillbaka varit anställd på en ideell organisation och
haft lönebidrag via arbetsförmedlingen. För ett par veckor sen blev han
sjukskriven och några dagar efter det fick han ett brev om att han har blivit
uppsagd på grund av samarbetssvårigheter och illojalitet mot arbetsgivaren. Det
stod också att han tidigare har fått en varning men att arbetsgivaren nu har valt
att säga upp honom. Varningen stämmer, han hamnade i en diskussion med platschefen då han ifrågasatte
en del saker på arbetsplatsen och även chefens beteende då min svärfar märkte
att hon struntat i vissa regler som gäller för den aktuella arbetsplatsen. Då har
chefen kallat till en styrelsemöte och på något sätt vänt på hela historien
så att min svärfar fått framstå som illojal och osamarbetsvillig och därav
varningen.  Ändå hade hon sagt till honom några dagar innan hans sjukskrivning att hon aldrig
skulle kunna tänka sig en bättre lämpad person för den tjänsten.

Jag har förstått att det inte finns några hinder att säga upp folk under en
aktuell sjukskrivning, men jag undrar vad som gäller annars?
– Räcker det med en varning för uppsägning?
– Behöver arbetsgivaren betala ut lön under en period då han har blivit uppsagd
av arbetsgivaren?
– Vad är det som gäller vid uppsägning om man har lönebidrag?

Jag skulle bli väldigt tacksam för hjälp!

Svar:
Hej,
En erinran eller varning enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) är ingen bestraffning. Den använder arbetsgivaren för att informera den anställde om att anställningen kan komma att upphöra om ett beteende upprepas. Arbetsgivaren påminner helt enkelt den anställde om skyldigheterna enligt anställningsavtalet och upplyser även om risken för uppsägning.

Vad jag förstår av ditt mail har inte uppsägningen någon egentlig koppling till uppsägningen, utan mer till sjukskrivningen? Din svärfar upprepade inte det beteende han fick varning för så att det skulle kunna ligga till grund för en uppsägning?

Sjukdom är i sig inte saklig grund för uppsägning och som lönebidragsanställd har man samma rättigheter och skyldigheter som vid en  ”vanlig” anställning. Innan en uppsägning har arbetsgivaren ett omfattande rehabiliteringsansvar om man är sjukskriven och skall återgå i arbete.  Hur uppsägningstiden påverkas vid en sjukskrivning finns inte reglerat i LAS. Frågan kan finnas reglerad i personliga avtal men mest troligt i kollektivavtal om arbetsplatsen omfattas av ett sådant. Om det inte hade varit uppsägning under en sjukskrivning hade en uppsägningstid med lön löpt efter uppsägningsbeskedet.

Om din svärfar är medlem i ett fackförbund ska han vända sig dit i första hand. Om din svärfar vill ogiltigförklara uppsägningen och inte är med i ett fackförbund är han välkommen att återkomma snarast (vad gäller ogiltigförklarande så ska det göras inom två veckor efter uppsägningen). Om arbetsgivaren vill säga upp honom utan saklig grund bör han fundera över vad han själv vill och enligt LAS finns då även skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren. Ni har möjlighet att kontakta vår samarbetspartner, advokatbyrån KBM. KBM erbjuder upp till 30 minuters fri rådgivning via telefon vid ett och samma tillfälle. Denna rådgivning erbjuds via Klas Johansson på KBM Advokatbyrå. Om ni tycker detta låter intressant så når ni KBM här: http://kbmlaw.se/.  Jag lägger även en kopia på detta mail till Klas.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren