Etikettarkiv: lön

Uppsägning och lön vid provanställning

Jag har blivit uppsagd från en provanställning i förtid pga misskötsamhet. Detta skedde med omedelbar verkan, alltså fick jag lämna in nycklar etc samma dag som mötet ägde rum och sedan själv lämna arbetsplatsen för alltid. Jag hade full månadslön under provanställningen som var på heltid. Det var under fjärde veckan som provanställningen upphörde. Det fanns kollektivavtal.

Min fråga är: vilka var mina rättigheter när det gäller uppsägningstid och lön? Sådant har varit oklart för mig och jag har inte blivit klokare av att studera vare sig kollektivavtalet eller LAS. Jag bifogar länken för mitt kollektivavtal. Kan ni hjälpa mig att få klarhet i dessa frågor?

Svar:

I lagen om anställningsskydd står det beskrivet att en provanställning enligt gällande anställningsavtal innebär att en arbetstagare har rätt att avsluta/ säga upp sin anställningen med omedelbar verkan utan uppsägningstid under den tid som avtalet gäller för. Men för arbetsgivare som säger upp gäller två veckors uppsägningstid eftersom arbetsgivaren måste ge besked två veckor i förväg. Den tid du arbetat fram tills uppsägningen ska du naturligtvis få lön för. I detta fall vet jag dock inte om det rör sig om ett avsked och då gäller andra regler för uppsägning. Se bifogad länk för mer info. http://arbetsrattsjouren.nu/2014/06/felaktig-uppsagning-av-provanstallning.html

Jag kan dessvärre inte se vad som står i det gällande kollektivavtalet för din arbetsplats i länken du hänvisat till. För vidare information om vad som står angivet i kollektivavtalet vänligen dubbelkolla länken eller skicka med ett utdrag ur kollektivavtalet så kan vi se om vi kan förklara det åt dig. Dock säger lagen (LAS) följande om uppsägning vid provanställning:

31 § En arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning skall avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning skall underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör. Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.

Med vänliga hälsningar,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

 

Arbetsgivaren betalar inte ut lönen

Hej!

Jag har arbetat som barchef på Företag X  i malmö sedan 2 år tillbaka. Nyligen avslutade jag min anställning då vi inte längre hade samma vision om hur arbetet skulle drivas. Det problem jag har nu, är att i mitt arbete erhöll jag 10 timmar per månad för det arbete jag gjort, schemaläggning, möte och beställningar. Av ”misstag” tog min ena chef, bort mina timmar (20 timmar från sep-okt). Efter jag haft enormt svårt att få tag i honom åkte jag ner till Företag X (fortfarande anställd). Där fick jag löfte om att det skulle betalas ut men eftersom det skulle komma först nästa månad lånade min andra chef ut 2000 kr till mig (helt privat). Nu när jag har slutat har jag inte fått min lön för oktober, som skulle komma i november. Anledningen är att min ena chef säger att han håller lönen inne för att jag har en privat skuld till andra chefen och att det finns skuldlappar från kvällar då det inte stämt i kassan. (Stämmer inte kassorna så läggs en lapp på vad vi är skyldiga, alla som jobbat och vi måste betala vår del av det. Lapparna är från kvällar då jag slutat tidigare och har alltså inte varit med till slutet av kvällen/passet och kunnat verifiera dessa). Jag har inte sett några lappar än, inte fått mail eller samtal från min chef där han specifierat anledningen eller summorna. Enligt kvittningsrätten får han väl inte innehålla lön om det inte finns avtal på detta, vilket inte finns. Hela tiden har jag fått ha kontakt med min närmaste verksamhetschef, som agerat mellanhand. Skulden till min andra chef är inte betald än då jag inte fått min lön. Jag har även en kommande lön i december som jag inte heller har något besked på om den skall betalas ut.

 

Svar:

 

Hej!

Det låter som att det inte har gått riktigt rätt till här. En av de grundläggande rättigheterna du har som arbetstagare är rätten till att erhålla lön för arbetad tid, gör inte din arbetsgivare detta bryter denna mot anställningsavtalet. Din arbetsgivare har alltså ingen rättighet att hålla inne din lön, då detta är din rättighet som arbetstagare. Enligt lagen om kvittning får din arbetsgivare inte dra av summor på din lön utan ditt godkännande som arbetstagare. Har du inte godkänt avdraget är det alltså emot lagen. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas regler och bestämmelser kring kvittning i detta. Är du fackligt ansluten bör du kontakta din fackliga organisation för mer stöd i frågan. De finns tillför dig som arbetstagare i situationer som dessa. Är du inte fackligt ansluten finns möjligheten att vi på Arbetsrättsjouren kan hjälpa dig med att skicka en lönefordran till din arbetsgivare, det ingår dock inte i vår kostnadsfria service. Välkommen att höra av dig vid ytterlligare frågor, lycka till!

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Rätt till retroaktiv lön?

Har jag rätt till retroaktiv lön?
Min arbetsgiavre meddelade att vi inte skulle få någon retroaktiv lön från april tills nu i december, då den nya lönen börjar gälla. Medarbetarsamtalen har blivit framflyttade gång på gång och nu meddelades alltså den nya lönen, men inget retroaktivt.

Svar:
Hej,
om företaget är bundet av kollektivavtal finns där all information kring lönerevisionen. I förhandlingsprotokollet brukar också finnas med regler kring retroaktiva utbetalningar och vilka som ska omfattas av denna. Det är alltså inte säkert att du har rätt till din retroaktiva lön, det beror på vad de som förhadlat beslutat sig för. Detta under förutsättning att ni inte tidigare fått löfte om retroaktiva löneutbetalningar.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Arbetsgivaren betalar inte ut min lön

Hej

Jag har ett problem med min arbetsgivare. Jag har uppsagt ett behovanställning pga trakasseri. Arbetsgivaren vill inte betala mig för de timmar som jag har arbetat. Har han rätt till det? Arbetsgivare påstår att jag bryter mot lagen och det bara han som har rätt till att uppsäga anställning. I avtalet står i övriga information” För det uppsägningen ej sker inom avtalat tid så gäller det LAS 38 paragraf. Sekretess och tystnadsplikt gäller enligt OSL och Brb 20:3 paragraf.

Arbetstagare förpliktas till lokalitet gentemot arbetsgivaren. Arbetstagare förpliktas att ej åta sig eller bedriva verksamheten som kan inverka menligt på arbetet hos arbetsgivare.

 

I rubriken övriga förmåner står’ Arbetsgivaren har rätt att meddela förbud mot bisysslor som har skadad arbetsgivarens anseende.

Har arbetsgivare rätt att inte betala mig för de timmar som jag har arbetat?

 

Svar:

 

Hej!

 

En av de grundläggande rättigheterna för en arbetstagare är att få ut lön för utfört arbete. Det är alltså arbetsgivarens skyldighet att betala ut lön för arbetad tid. Betalar inte arbetsgivaren ut lönen bryter alltså denne mot anställningsavtalet. Är du anställd i en visstidsanställning kan det vara som din arbetsgivare säger att du inte kan säga upp din anställning. Mer om det kan du läsa under denna länk:

 

http://arbetsrattsjouren.nu/2014/09/uppsagningstid-for-min-anstallning.html

 

Har du sagt upp dig på ogiltiga grunder finns risken att du kan bli skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare. Det innebär dock inte att hen har rätt att dra av pengar från din lön. Detta ska då ske enligt Lagen om kvittningsrätt. Det behövs arbetstagarens godkännande för att arbetsgivaren ska få göra avdrag på lönen enligt Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas speciella bestämmelser om kvittning i detta. Har du inte godkänt detta är det alltså inte rätt. Mitt råd till dig är att kontakta din fackliga organisation för mer stöd i frågan. Är du inte fackligt ansluten kan vi på arbetsrättsjouren hjälpa dig att skicka en lönefordran till din arbetsgivare, det ingår dock inte i våra kostnadsfria service. Lycka till!

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

 

Arbetsgivaren halverar min lön!

Hej,

 

jag arbetar heltid som fibermontör, men får betalt per timme alltså 40h i veckan är minimum. Nu under jul och nyår och nästan hela januari, kommer våran firma få snålt med jobb, och min chef sa att han bara kan betala ut halva min lön under januari alltså 20h i veckan. Den mesta delen kommer ju jag få vara hemma, men jag kan inte gå ner i halva lönen. Har han rätt att göra så ? Att halvera min lön i januari och låta mig va hemma?

 

Svar:

 

Hej!

 

Det beror helt på vad som står avtalat i anställningsavtalet. Står det i ditt anställningsavtal att du har rätt till 40 h i veckan innebär det att din arbetsgivare är skyldig att ge dig arbete under dessa timmar ni har avtalat om. Finns det inte arbete hos arbetsgivaren under denna tid så är denne fortfarande skyldig att utbetala den lön som ni har avtalat om. Då anställningsavtal skrivs så binder du dig till att finnas till arbetsgivarens förfogande under 40 h i veckan, likaväl som att arbetsgivaren då binder sig till att ge dig arbete under 40 h per vecka. Gör arbetsgivaren inte detta bryter alltså hen mot anställningsavtalet. Står det i ditt anställningsavtal att du har rätt till 40 h i veckan så är det detta som gäller. Har arbetsgivaren inte arbete till dig under denna period har hen fortfarande en skyldighet att betala ut den lön som skulle ha utgått. För mer stöd råder jag dig att vända dig till din fackliga organisation som finns till för att hjälpa dig med frågor som dessa. Hoppas att du fick svar på din fråga, lycka till!

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Arbetsgivaren betalar inte ut lön!

Hejsan,

Tänkte höra vad som gäller sonen har fått en provanställning på ett företag och har jobbat där ca 5 veckor sedan finns det inte något jobb på den arbetsplatsen som dom varit på. Varvid dom skickar hem honom, han har nu varit hemma i 7 dagar och ingen från företaget har hört av sig. Samt att det inte har betalts ut någon lön. Vad har han för rättigheter?

 

Svar:

 

Hej!

 

Beroende på vad som står avtalat i din sons anställningsavtal har arbetsgivaren olika skyldigheter. Har han enligt anställningsavtalet avtalat om ett visst antal timmar så har arbetsgivaren en skyldighet att ge honom dessa timmar i arbete. Har arbetsgivaren inget arbete att erbjuda så ska ändå lön utgå har arbetsgivaren fortfarande en skyldighet att utbetala lön. Det regleras alltså utefter vad som står i anställningsavtal, och din sons rättigheter baseras alltså på vad som står reglerat däri.

 

En av de grundläggande rättigheterna för en arbetstagare är att få ut lön för utfört arbete, likaväl som det är arbetsgivarens skyldighet att betala ut lön för arbetad tid. Betalar inte arbetsgivaren ut lönen bryter alltså denne mot anställningsavtalet. Om din son inte fått ut sin lön råder jag honom att kontakta eventuell facklig organisation för mer stöd i frågan. Är han inte fackligt bunden finns möjligheten att vi på Arbetsrättsjouren kan hjälpa honom att skicka en lönefordran till arbetsgivaren, detta ingår dock inte i våra kostnadsfria tjänster.

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

 

Mindre lön än avtalat i anställningsavtalet?

Hej!

 

Jag såg på lönekvittot (handskrivet) att min chef gett mig mindre timlön än vad som står i mitt anställningsbevis. Vad kan jag göra förutom att fråga vad han håller på med? Har jag rätt att sluta arbeta där tvärt om jag inte får ut den lön som står i mitt avtal? Han går under transport så han har kollektivavtal. Själv är jag inte med i facket ännu. Har jag fortfarande rättigheter nog att kunna få hjälp med detta?

 

Svar:

 

Hej!

 

Den lön som står avtalas i ditt anställningsavtal är den som är gällande. Ger inte din arbetsgivare dig den lönen som ni har avtalat om bryter arbetsgivaren alltså mot avtalet. Du har rätt till den lönen som står avtalad i anställningsavtalet. Du kan påtala detta för din chef för dialog och lösning kring problemet. Får du inte ut rätt lön finns möjligheten att kontakta din fackliga organisation. Då du inte är fackligt ansluten finns möjligheten att vi på Arbetsrättsjouren kan hjälpa dig att skicka en lönefordran till din arbetsgivare för att du ska få ut den lön du är berättigad till. Detta är dock inte en kostnadsfri tjänst. Beroende på vilken anställningsform du är anställd i så har du olika långa uppsägningstider som du måste följa. Även om din arbetsgivare har gjort fel med din lön innebär inte det att du har rätt till att bryta din del av anställningsavtalet. Gör du detta finns risken att du kan bli skadeståndsskyldig. Lycka till!

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

För lite lön utbetald!

Hej !

Jag arbetar inom Skolrestauranger / Serviceförvaltingen i X. Jag har en månadslön på 19100:- går som vikarie på 87%, men får bara ut C:a 11500:- kan detta stämma?
Svar:

Hej!

Detta är svårt att säga då jag inte kan se din lönespecifikation. Då du tror att du har fått för lite lön utbetald bör du prata om detta med din arbetsgivare. Finns det en personalavdelning på ditt arbete som arbetar med lönerna kan du även kontakta dem. Om det visar sig att lönen du får utbetald är felaktig har du en rättighet att få denna utbetald. Du kan alltså kontsktia din arbetsgivare om detta. Om det visar sig att din lön är felaktig och din arbetsgivare inte betalar ut denna har du möjligheten att kontakta ditt fackförbund så kan de hjälpa dig vidare med detta. Är du inte fackligt ansluten finns möjligheten att vi på Arbetsrättsjouren skickar en lönefordran till din arbetsgivare. Detta ingår dock inte i vår kostnadsfria rådgivning.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Är jag återbetalningsskyldig?

Hej!

En anställning jag haft upphörde på egen begäran från 1/8 2014. Idag 15/10, ringde min förre arbetsgivare och hade krav på för mycket utbetald lön. Jag var tjänstledig och arbetade 40 %, men fick under de sista fyra månaderna lön 100 % pga slarv från min chef. Han hade inte registrerat min tjänstledighet, medan jag fullt riktigt redovisade 40 %. Alltså har jag hela tiden skött min redovisning och handlat i god tro. Eftersom min exfru just under den tiden skötte ekonomin och inte såg något för henne anmärkningsvärt, reagerade jag inte under dessa månader. Det rör sig om totalt ca 48 000 kr.

Min fråga är: Hur ligger det till med återbetalningsskyldighet. Jag har inte kunnat lägga pengar på hög, pga en husrenovering, så jag har ingen buffert att ta av. Vad säger praxis, och lagen?

Svar:

Hej!

Då fel utbetalning av lön har skett gäller det som huvudregel att du är skyldig att återbetala denna. Det finns dock undantag som säger motsatsen. Dessa undantag beslutades i Högsta Domstolen och säger att om mottagaren av den felaktiga utbetalningen har handlat i god tro och att denne har hunnit inrätta sig efter betalningen så ska personen inte vara återbetalningsskyldig. Om personen ska slippa återbetalning ska båda dessa vara uppfyllda, alltså att personen anses ha handlat i god tro och att hen hunnit inrätta sig efter betalningen. Att anses ha handlat i god tro kan vara exempelvis om du inte anses ha haft någon möjlighet att räkna ut din lön eller inte ha ansetts haft anledning att ifrågasätta arbetsgivarens utbretalning. Gällande det andra kravet att personen ska ha hunnit inrätta sig efter betalningen är ett exempel på det om lång tid har förflutit den den eller de felaktika utbetalningarna. Det är alltså inte helt tydliga regler gällande detta. Om du int väljer att återbetala pengarna till din arbetsgivare finns risken att denne kan gå till domstol. Förlorar du i domstol kan du komma att betala motpartens kostnader.

Mvh
Isabella Wester

Ingår semesterersättningen i lönen?

Hej

På mitt anställningsavtal som jag i dagarna skall underteckna, står det inget om semesterersättning. Det är en allmän visstidsanställning på 2 månader till att börja med. Jag har en muntlig överenskommelse om en timlön på 140 kr/timmen + semesterersättning. På anställningsavtalet står det 22 500 kr/månad. Hur vet jag om semesterersättning ingår i detta eller ej?

Svar:

Hej!

Arbetsgivaren har en laglig rättighet att baka in semesterersättningen i lönen, dock så måste denne då tydligt märka ut vilket som är lön och vilket som är semesterersättning. Det bör dock stå i ditt anställningsavtal om semesterersättningen är inkluderad eller exkluderad i lönen. Enligt det du beskriver skulle jag dock anta att den lönen som står på ditt anställningsavtal endast är lönen. Detta skulle då innebära att din semesterersättning därför sedan tillkommer på din lön. Jag rekommenderar dig att höra med din arbetsgivare kring detta.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren