Etikettarkiv: lön; arbetsbefriad

Arbetsbefriad med lön

En anställd som arbetat 50% blev uppsagd pga. arbetsbrist. Hade rätt till 2 månaders uppsägningslön, som betalats ut under uppsägningstiden. Hon fick nytt jobb, som timanställd och har arbetat mindre än halvtid på det nya jobbet. Har arbetsgivaren rätt att kräva avräkning på den lön hon fått för uppsägningstiden? Hon menar att vad hon gör på den tiden som är utöver de 50% som hennes anställning var, är hennes sak.

SVAR

Hej,

§ 13 i LAS reglerar att om man är arbetsbefriad under uppsägningstiden men fortfarande får lön, och börjar arbeta för ett annat företag under den tiden så har arbetsgivaren rätt att kräva att göra avdrag gentemot den ersättning som arbetstagaren erhåller på sitt nya jobb. Om den anställde arbetat under uppsägningstiden och fortfarande arbetar 50% och har arbete utöver det så har du som arbetsgivare inte rätt att göra avdrag för de pengar hon tjänar utöver den tid hon arbetar hos dig. Men om hon varit arbetsbefriad med lön under uppsägningstiden och haft ett nytt jobb under den tiden kan man göra avdrag. Men om hon arbetat sina timmar så ska hon ha lön för det.

Hälsningar,

Daniela

Rätt till lön under arbetsbefrielse?

Hej!
Blev i oktober uppsagd pga arbetsbrist med 4 månaders uppsägningstid (sista
arb.dag på min skriftliga uppsägningen skulle vara den 12/2). Frågade min
arbetsgivare om jag kunde sluta tidigare om jag skulle hitta ett nytt jobb, vilket
jag fick göra. Fick ett nytt jobb med start den 7/1 och frågade då arbetsgivaren
om jag fick bli arbetsbefriad from den 7/12 vilket han svarade ja på. Inga papper
skrevs utan det var en muntlig överenskommelse. När jag får min slutlön har han
betalat mig semesterersättning för 18 arbetsdagar samt även semesterersättning
för mina 4 kvarvarande semesterdagar. Enl vår muntliga ök anser jag att jag ska
ha vanlig lön. Han anser att han inte bet lön till någon som inte arbetat. När
jag läser andra inlägg här drar jag slutsatsen att han ska betala lön till mig
till den 12/2 med avdrag för den lön jag intjänar på mitt nya arbete mellan den
7/1 och 12/2. Vart vänder man sig för att få hjälp att driva ärendet och hur
går det till? Tack på förhand!

Hej,
Om du inte behöver arbeta under din uppsägning, blir du arbetsbefriad och har rätt till lön under den tiden. Din arbetsgivaren ska betala dig lön så länge som uppsägningstiden löper och du står till arbetsgivarens förfogande. Om du skaffar dig ett annat arbete under din uppsägningstid har arbetsgivaren rätt att avräkna lönen. Du finner dina rättigheter i 11, 12 och 13 §§ LAS. Är du medlem i ett fackförbund ska du vända dig till dem för stöd. Är du inte medlem kan vi hjälpa dig genom att skicka en lönefodran till din arbetsgivare. Detta ingår inte i vår kostnadsfria rådgivning utan du får återkomma med dina kontaktuppgifter och hur stor summa det handlar om att driva in. Utifrån detta ger vi dig ett kostnadsförslag för att driva ärendet/skicka en lönefodran till arbetsgivaren. Jag skulle även rekommendera dig att prata en gång till med arbetsgivaren och hävda din rätt utifrån LAS.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren