Tag Archives: lokala avtal

Har arbetsgivaren rätt att neka komptid?

Hej!
Jag har 28/8 ansökt hos min chef att ta ut 1.5 timmar komptid 16/9 och får svaret att vi har ett schema som ska gälla. Min fråga är då: Vad finns för regler kring att ta ut komptid? Kan min chef säga nej?

Hälsningar
Gunilla Andersson

Svar:

Hej!

Reglering rörande kompensationstid återfinns i kollektiv avtal och/eller lokala avtal. Din arbetsgivare har rätten att leda och fördela arbetet och kan därmed neka dig rätten att ta ut komptiden den 16/9. Rekommendationsvis bör du om du är fackligt ansluten läsa igenom möjligt rådande kollektiv avtal eller kontakta ditt fackförbund  för att få mer specifik rådgivning i frågan.

Med vänlig hälsning,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren