Etikettarkiv: lojalitetplikt

Lojalitetsplikt under uppsägningstid

Efter en meningsskiljaktighet har arbetsgivaren valt att säga upp den anställde pga ”arbetsbrist” med en uppsägningstid om 6 månader, arbetsbefriad, med avräkningsrätt.

Får den anställde under uppsägningstiden diskutera med någon av företagets uppdragsgivare angående, eventuell anställning hos densamma alternativt ev uppdragstagande med F-skattesedel? Kan detta ses som att den anställde brister i lojalitet med arbetsgivaren under uppsägningstiden.

SVAR

Lojalitetsplikten gäller sålänge m.n är anställd, och under uppsägningstiden är man fortfarande det så därför gäller fortfarande lojalitetsplikten.

Här är det nog bäst att diskutera detta med arbetsgivaren och få ett ok för att kunna föra sådana diskussioner.

Hälsningar,

Daniela Alm

Brister i arbetsmiljön

Timanställning!

Jag har skrivit på ett kontrakt för timanställning och tackat ja till 3 veckors
arbetstillfällen i sommar
och jag har jobbat 1 vecka. Jag jobbar för ett vårdbolag och i arbetet finns stora
brister då vi jobbar underbemannade, utan raster, med oerfaren personal och vi
utsätter våra brukare och oss själva för en säkerhetsrisk. Detta stämde inte
överens med informationen jag fått om detta jobb och jag vill inte jobba de
resterande veckor som är kvar. Vad kan jag göra? Jag har kontaktat platsansvarig
och min chef då jag har skyldighet att rapportera missförhållanden på
arbetsplatsen och förklarat hur jag tänker kring situationen, och förklarat att
jag inte vill jobba under sådana här arbetsförhållande.
Vad kan hända? Kan dom tvinga mig att jobba? Kan jag sjukanmäla mig? Kan jag
pressa dem genom att kontakta media istället? Vad är vettigt att göra?

Hej

Tråkigt att höra att din anställning inte blev som det var tänkt. Det du beskriver verkar inte överenstämma med vad som är förenligt med arbetsmiljölagen. Först och främst är det viktigt att påpeka att det är skillnad att jobba för ett privat bolag och en offentligt verksamhet när det kommer till lojalitet gentemot din arbetsgivare. I offentlig verksamhet (om din arbetsgivare är tex Landstinget) har du som arbetstagare större frihet att offentligt kritisera din arbetsgivare för bristande arbetsmiljö i media. Är din arbetsgivare ett privat bolag (verkar föreligga här) är din lojalitet och tystnadsplikt mot din arbetsgivare större och du har mindre möjlighet att offentligt kritisera dem, i värsta fall kan det kan leda till att du blir uppsagd på saklig grund (ilojalitet, brott mot tystnadsplikten). Är arbetsmiljön så pass påfrestande som du beskriver skulle jag be dig att i första hand ta kontakt med ditt fackförbund, prata med skyddsombudet på arbetsplatsen och be dem i sin tur ta kontakt med Arbetsmiljöverket (se till att Arbetsmiljöverket skickar ut en inspektör till er arbetsplats). Eftersom du jobbar så pass kort tid (3 veckor) har du begränsad möjlighet till sjuklön. Du måste arbeta åtminstone 14 arbetsdagar för att ha rätt till sjuklön eftersom du är anställd mindre än en månad se (Lag om sjuklön 3 §).

Stå på dig!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren