Etikettarkiv: ledighet pga studier

Studieledighet

Hej!har begärt studieledigt för 2 år framåt med början ht-2015 och skrivit i min ansökan ledigt termin för termin för att jag skall kunna komma tillbaka och jobba på sommaren…arbetsgivaren har skrivit på och godkänt min ansökan. Men nu till min fråga: har jag rätt att komma och jobba mellan terminerna(sommaren)eller kan han neka mig?vad är det som gäller?
Tack på förhand

En arbetstagare har rätt att avbryta beviljade ledighet och återinträda i tjänst i förtid. Arbetsgivaren är dock ej skyldig att låta arbetstagaren återgå tidigare än två veckor eller, om ledigheten varat minst ett år, en månad efter det att han mottog underrättelsen. När du som studieledig återinträder i tjänst är du tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållande och anställningsvillkor (lön och förmåner) som om du ej varit ledig.

Det du egentligen frågar efter är om du har rätt till att komma tillbaka mellan terminerna och arbeta?

Det finns inga hinder för en arbetstagare att begära ledighet för flera studieperioder, som du gjort. Dvs du har rätt att komma tillbaka under de perioder som du inte tagit ledigt för (sedan gäller det att du aktivt arbetar för att underrättar din arbetsgivare exakt när det blir så att arbetsgivaren inte behöver sitta med vikarier och dubbla löner under dessa perioder).

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Rätten att ta ledigt från arbetet pga studier

Jag är för tillfället provanställd, denna anställning är på heltid och blir då en fast tjänst 1a september iår. Nu har jag dock blivit antagen till universitetet i höst och kommer då antagligen studera på heltid. Har jag rätt att söka tjänstledigt innan min provanställning går ut samt har min arbetsgivare någon skyldighet att bevilja detta?

Hej

Det blir på håret i så fall eftersom

3 § Rätt till ledighet tillkommer arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).

Men din arbetsgivare behöver inte ge rätt till ledighet direkt eftersom

4 § Arbetsgivare har rätt att uppskjuta ledighet till senare tid än arbetstagaren har begärt enligt vad som sägs i 5 – 7 §§. Vill arbetsgivaren uppskjuta ledigheten, skall han genast underrätta arbetstagaren om uppskovet och skälen för detta. (lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). 

6 § Har arbetstagare ej fått påbörja sin ledighet inom två år efter det att framställning gjordes, har han rätt att påkalla domstols prövning av frågan om ledighetens förläggning (lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). 

Dvs även om du från den 1 septembers har rätt att vara ledig, kan din arbetsgivare i princip ha rätt att skjuta upp ledigheten i två år, men om arbetsgivaren vägrar ta då kontakt med ditt fackförbund.

Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Vikariat och tjänstledigt för studier

Hej! En anställd som har haft vikariat under ca 4 år är nu utan arbete då den ordinarie personalen är tillbaka. Nu finns det ev fast tjänst ledig på samma arbetsplats men den anställde som har vikarierat ska nu börja studera. Om personen får en fast tjänst nu måste hon då varit anställd på den tjänsten i 6 månader för att får rätt till tjänstledighet pga studier eller får hon tillgodoräkna sig vikariet som anställningstid för studieledighet?

Hej

En arbetstagare som har haft ett och samma vikariat under fyra år, borde enligt mig vara tillsvidareanställd. Det är inte lagligt att ha personal på ett och samma vikariat under så lång tid se (5 § Lag om anställningsskydd).
Vad gäller lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning är kriterierna enligt (3 § Studieledighetslagen) att arbetstagare som varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna (infriat då arbetstagare varit i tjänst i ca 4 år) eller sammanlagt minst tolv månader under de två senaste åren (infriat). Dvs oberoende anställningsform har arbetstagaren rätten att vara ledig. Hon behöver alltså inte vara tillsvidareanställd för att ta del av rättigheten. Arbetstagare som har åtnjutit ledighet, skall när hon återgå i arbete vara tillförsäkrad samma eller likvärdig anställning (9 § Studieledighetslagen).

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren