Tag Archives: lediga tjänster

Annonsering av tjänst

Jag har ett vikariat för en person som först var tjänstledig men sen sa upp sig. Nu berättade min chef att hennes tillsvidare tjänst kommer att annonseras ut internt så att alla ska ha en chans att söka den. Han sa att det var för att man måste gå till väga så.

Min fråga är; stämmer det?

Svar:

Hej!

Inom en statlig myndighet eller kommunal verksamhet måste alla lediga tjänster annonseras ut. Enligt anställningsförordningen ska myndigheten på lämpligt sätt informera så de som är intresserade av tjänsten kan visa sitt intresse. Inom den privata sektorn finns det ingen skyldighet för arbetsgivaren att annonsera ut tjänsten. Däremot kan det inom verksamheten finnas policys eller andra regler som verksamheten ska arbeta efter. Exempelvis kan detta vara hur annonsering och tillsättningen av en ny tjänst ska hanteras. Hur situationen kan eller måste hanteras kan bero på både regleringar för de olika sektorerna eller speciella regler för verksamheten.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Förtur till tjänster om man har vikariat på företaget

Jag har vikarierat på en kundtjänst sedan 2015-06-15 och fick reda på att mitt vikariat inte kommer att förlängas ytterligare en gång från och med 2017-02-08. Jag har hela tiden varit schemalagd för arbete under hela februari månad. Nu när vi fick schema för perioden mars-april 2017 har man tagit bort mig i schemat och min sista schemalagda dag är nu 2017-02-03. Får arbetsgivare schemalägga mig, säga upp mig innan schemats slutdatum och därefter ta bort mig från schemat ännu tidigare än vad som från grunden var beräknat vara min sista arbetsdag? Har jag rätt att arbeta tiden ut eller rätt till lön för denna period? (Jag har kopior på schemat för februari även om dessa tider i efterhand tagits bort).

Jag kan även tillägga att jag inte fått någon legitim förklaring på varför mitt vikariat inte förlängs eller varför jag inte blir erbjuden anställning på företaget. Företaget anställer just nu och har anställt ett 10-tal personer efter att jag informerats om att jag inte får vara kvar. Jag har skött mig på arbetsplatsen och har goda referenser från min närmaste överordnade.

SVAR

När man är anställd på en tidsbegränsad anställning så har du och arbetsgivaren avtalat om att kontraktet ska gälla och kan inte avbrytas om endast en part vill det. Den ska gälla tiden ut såvida man inte begår ett grovt fel som kan vara grund för uppsägning.
Din arbetsgivare kan alltså inte avbryta ditt kontrakt innan det datum ni kommit överens om.
Om ditt kontrakt inte ska fortlöpa så måste de även meddela dig minst en månad i förväg om detta, se § 15 LAS.

Om du hade pass inbokade mellan den 3-8 februari som har tagits bort så har du rätt att arbeta dem, men efter att ditt kontrakt gått ut den 8 februari så har du tyvärr inte så mycket rättigheter.

Gällande att företaget anställer nya så finns det en skrivning i § 6 f LAS att du har rätt att informeras om lediga tjänster men det står dessvärre inget om förtur. Vissa kollektivavtal kan dock ha regler om att man man ska ha förtur om man redan har en timanställning eller tidsbegränsad anställning.
Anledningen till att företaget inte väljer att förlänga din anställning kan eventuellt bero på att du inte har tillräckliga kvalifikationer för de nya tjänsterna.

Hälsningar,

Daniela Alm

Finns det en lag som tvingar arbetsgivare att annonsera ut sina lediga tjänster?

Hej!
Finns det en lag som tvingar att arbetsgivaren måste annonsera ut lediga tjänster i organizationen?

Vad heter lagen som påstår att
vissa tjänster måste annonseras ut för allmänheten,.

Hej!

Det är endast vid anställning inom statliga myndigheter som det finns lagar att dessa anställningar måste annonseras. Dessa ”lagar” är egentligen till ordalydelsen förordningar, men gäller inte desto mindre som lag: anställningsförordningen och  förordningen om statliga platsanmälningar. I dessa stadgas att tjänster ska utlysas via anslagstavlor där människor som kan vara intresserade av tjänsten kan se att den finns (ordvalet ”anslagstavlor” är lite utdaterat, numer brukar man i regel annonsera på hemsidan eller annonsera i dagstidningen) samt att de ska utlysas på arbetsförmedlingens hemsida.

Vad gäller privata arbetsgivare så har dessa ingen skyldighet att annonsera ut en tjänst överhuvudtaget, utan kan helt efter eget huvud välja vem de tycker passar till tjänsten. Det är också så de flesta rekryteringar går till idag; antingen via kontakter, sociala nätverk eller via spontanansökningar, så det kan löna sig att skriva en intresseanmälan till de företag man är intresserad av att arbeta på och presentera sig.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren