Etikettarkiv: LAS § 5

Utlasad?

Efter att ha varit arbetslös i drygt ett år fick jag timanställning som lokalvårdare i min hemkommun. Jag har nu arbetat i ett arbetslag under snart 2 års tid på heltid och trivts utmärkt.

Jag har nu fått höra rykten om att jag inte skall få komma tillbaka efter jul eftersom jag då blivit utlasad. Ingen utav mina chefer vill ge mig direkt besked, det verkar som de förväntar sig att någon annan av dem skall meddela mig detta, men ingen vill ta ansvaret för det. Jag känner mig mycket arg och besviken och tycker
gott att de kunde talat om för mig att jag skall komma att bli utsparkad. Största anledningen till min ilska är att jag har fått starka indikationer att jag faktiskt
har en chans att bli fastanställd. De har lagt ner mycket jobb på mig under hösten med utbildningar och liknande.

Min fråga till er är dock följande. Under året som gått har jag i min tur fått lära upp ett antal nya vikarier. Då jag nu har blivit mycket god vän med en utav dem har
jag fått reda på att hon mer eller mindra skall ta min plats nu när jag ”försvinner”. Får de verkligen göra så? Bara slänga ut en vikarie och ta in nästa, bara för att det är anställningsstopp?

Om jag skulle vara arbetslös en längre tid igen, vilket är troligt i dagens samhälle, när får jag då ”lov” att söka jobb hos min nuvarande arbetsgivare igen? Om
jag t. ex. är arbetslös eller jobbar timmar någon annan stans, kan jag sedan söka mig tillbaka igen eller är dörren för evegt stängd för mig bara för att jag blivit utlasad en gång?

Jag trivs mycket bra på mitt arbete, har inget intresse utav att bli fastanställd utan vill bara vara kvar som det är nu. Finns det något sätt att man kan ”säga till”
arbetgivaren att man inte vill bli anställd och bara vara kvar, eller måste de följa lagen som den är? Jag är inte med i facket

SVAR:
Enligt LAS (Lagen om Anställningsskydd) §5 så är det så här:
Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.
Detta kallas i dagligt tal för inlasning. Det betyder  i praktiken att du kan vara tidsbegränsad anställd i totalt fyra år om du går mellan vikariat och allmän visstidsanställning. Går anställningen över den tidsgränsen övergår den till en tillsvidareanställning. Så det är tillåtet att ha dig anställd utan att ge dig en tillsvidareanställning under fyra år om du först tex har en allmän visstidsanställning och sedan vikarierar för någon. Om du inte vill bli tillsvidareanställd så har du rätt att själv skjuta fram datumet ytteligare sex månader.
Det är tillåtet att låta bli att tillsvidareanställa dig när tiden löper ut och istället ge din plats till någon annan. När du varit anställd i mer än 12 månader har du dock företräde till anställning när en tjänst ska tillsättas (om du har den kompetens som behövs) under nio månader.

Din sitation är tyvärr inte särskilt ovanlig, vi får ofta frågor som rör det här, och många arbetsgivare, både privata och offentliga, utnyttjar systemet till max. EU har synpunkter på hur detta regleras, men än så länge har det inte kommit några förslag till förändringar i lagen.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

 

 

Är jag tillsvidareanställd?

Jobbar i gymnasieskola och varit på två olika skolor med samma arbetsgivare som driver ett flertal skolor.
Min fråga är. Har jag en visstidsanställning eller skulle den övergått till en tillvidareanställning då jag var 2008 två terminer på en skola och bytte till nästa 2009- 2013 Vad gäller om jag blir uppsagd? Uppsägningstid – Turordning samt har det någon betydelser att jag har lönebidrag på de 25% jag jobbar.

SVAR:
Det faktum att du har varit på två olika skolor gör sannolikt inte att du uppfyller krav i LAS §5 (inlasning) då de antagligen är olika enheter inom koncernen. Men om du arbetat på samma ställe sedan 2009 (uppfattar jag dig rätt?) så ska den ha övergått till en tillsvidareanställnig enligt samma lag:
”Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.”
Som tillsvidareanställd har du uppsägningstid efter hur länge du varit anställd om du inte har ett kollektivavtal, i ditt fall tre månader som du varit anställd sedan 2009, enligt LAS §11.

Turordningen vid uppsägning byyger delvis på anställningstid men avgörs också av kompetens., så beroende på var en arbetsbritst uppstår så görs turodningen upp.
Din lönebidragsanställning ska inte påverka sina villkor negativt.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Vad gäller efter 65?

Jag har en fråga: Jag är född i mars 1948 och har haft 60 % vikarietjänst 1 april 2012–30 juni 2012, timanställning 1 september 2012–31 december 2012, 50 % vikarietjänst 1 mars 2013–30 juni 2013 och därefter 50 % vikariat 1 september 2013-31 december 2013. 15 månader totalt som vikarie. Samma företag hela tiden. Företaget är inte kollektivavtalsbundet.
Nu är det aktuellt att förlängninga vikariatet till 1 juli 2014. Företaget menar då att de kan bara förlänga till den 1 april 2014, annars är det tillsvidare anställning som gäller. Min fråga är finns det något i lagen eller något annat som styr hur länge ett vikariat får varar?

Om det nu är så att det blir en tillsvidaretjänst hur många månaders uppsägning har jag då som är över 65 år? Företaget är inte kollektivavtalsbundet och min anställning var ny den 1 april 2012. Ingen tjänstepension har betalats in av företaget.

SVAR:
Mellan 65- och 67-års ålder gäller LAS som vanligt, utom i undantag som görs i kollektivavtal.
Det innebär att du efter den 1 april 2014 kommer att få en tillsvidareanställning, precis som din arbetsgivare säger (en sk inlasning) enligt LAS § 5. Din uppsägningstid styrs av den tid du varit anställd i företaget, i ditt fall blir den 2 månader i enlighet med LAS § 11.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Inlasad?

Jag har haft uppdrag till och från på en offentlig förvaltning. Till största del har jag fakturerat för mina uppgifter men har sedan 6 månader varit anställd på timmar. Jag ska jobba ytterligare en månad och nu har jag fått frågan om jag är intresserad av en halvtidstjänst på ett år med möjlighet till två års förlängning. Dock är min arbetsgivare osäker på om jag kan få den eftersom det skulle kunna innebära att jag blir inlasad.

Under dessa 6 månader som jag arbetat har jag legat på cirka 50-80 timmar i månaden (minus 1 månad då jag inte jobbade alls). Stämmer det att jag kan bli inlasad om jag får den här tjänsten?

SVAR:
Om jag uppfattar dig rätt så har du gjort uppdragen som egenföretagare och fakturerat för dessa. Du har sedan varit anställd de senaste sex månaderna. Om du sedan blir anställd på samma förvaltning, med samma eller motsvarande arbetsuppgifter och din anställningstid överskrider två år (om det är ett vikariat), eller totalt fem år (om det kallas en allmän visstidsanställning) så övergår anställningen till en tillsvidareanställning enligt LAS § 5 (sk inlasning).

Så svaret är beroende på din anställningsform. Det faktum att du tidigare haft konsultuppdrag där har ingen betydelse för anställningstiden.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Timanställning övergår i tillsvidareanställning

Hej,
Jag har jobbat inom transport, på ett åkeri i 2 år lite drygt. På mitt anställningsbevis står det ”Timanställning vid behov”. Jag har jobbat 100% 40 timmar i veckan sedan dess, kan jag kräva att få tillsvidare anställning, med fast lön och betald semester? Har i princip jobbat så, men har ingen betald semester, får semester ersättning men hade tex bara 2 veckors semester förra veckan. Och vid några tillfällen har jag fått stanna hemma, då det inte funnits så mycket att göra (Mellandagarna, vid julhelgen).

SVAR:
Det låter på din beskrivning som att din anställning ska övergå i en tillsvidareanställning på heltid med de villkor som gäller för sådan, semesterrätt etc. I LAS § 5 står det så här:
”Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Lag (2007:391).”
Men för att veta säkert så måste man titta på alla skrivningarna i ditt avtal, det kan också vara så att ett kollektivavtal reglerar detta.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Villkor för allmän visstidsanställning

Min flickvän har haft en allmän visstidsanställning inom vården från och med mars 2010, kontraktet har inget slutdatum. Arbetstiden har varit vid behov per timme. Hon har sedan i augusti studerat och ej blivit inbokad på några arbetspass.
Inför julen kontaktade hon företaget som då sa att efter som hon inte jobbat på 3 månader så har anställningen upphört.

Är detta i enlighet med LAS? Skall man inte vid en uppsägning bli skriftligen uppsagd om anställningen varat i mer än 3 månader? Borde inte också hennes anställning ha övergått i en tillvidareanställning efter 2 år enligt §5?

SVAR:
En allmänn visstidsanställning ska ha ett slutdatum avtalat, annars är det att betrakta som en tillsvidareanställning.
Du har helt rätt i att det företaget hävdar strider mot LAS, och att hennes anställning har övergått till en tillsvidareanställning (om det inte redan var det från början) i enlighet med §5. Detta förutsatt att det inte står annorlunda i hennes anställningsavtal eller i ett ev kollektivavtal.

Återkom till oss om ni vill ha vårt stöd i diskussionen med arbetsgivaren.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Fortsätta behovsanställning efter två år

Jag har en behovsanställning på X och har nu fått höra att om jag arbetar 40 dagar till så finns det en regel som säger att jag har arbetat så pass mycket att X måste ge mig en anställning. X vill inte ge mig någon annan anställning och säger att jag inte får arbeta över de där 40 dagarna för att förhindra att villkoret uppfylls. Jag kommer alltså efter dom där 40 dagarna inte att få arbeta mer på X. Kan jag och X komma överens om att jag avsäger mig ett fast kontrakt i utbyte mot att jag får jobba kvar vid behov som jag gör nu?

SVAR:
Du hänvisar till det man brukar kalla ”inlasning”, LAS §5 sista stycket, som säger att om man arbetat i en tidsbegränsad anställning i mer än två år så övergår anställningen till en tillsvidareanställning.
Enligt lagen är ett avtal som inskränker din rätt till detta inte giltigt. Eftersom X är ett stort företag så finns det fackliga organisationer och kollektivavtal där, kontakta facket så kan de hjälpa dig.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Visstidsanställning upphört

Min allmänna visstidsanställning gick ut den 31/5 utan att jag fått någon vidare information och arbetar fortfarande efter schema, vad gäller nu? Då jag fått höra att om man ej fått ett skriftligt besked minst 2 veckor innan anställningen löpt ut att jag då är enligt lag fastanställd. Stämmer detta?

SVAR:
Nej, det stämmer inte, beroende på hur länge du har arbetat hos arbetsgivaren. För att bli ”inlasad” som jag gissar att du syftar på, krävs att du har arbetat i två år.

”Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.” (LAS § 5).

Prata med din chef, du ska naturligtvis ha ett nytt anställningsavtal.

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetsrättsjouren

Vikarie ersätts med ny vikarie

För två år sedan blev jag anställd som vikarie på ett stort företag. Vikariatet var på ett år, men när det var på väg mot sitt slut fick jag förlängt med ett halvår. Gott så. Jag fick så småningom besked om jag inte skulle kunna få bli tillsvidareanställd efter de 18 månaderna, utan var tvungen att sluta – eftersom (som de hävdade) att man blir utLAS:ad efter 18 mån. Nu läste jag i ett av era
tidigare inlägg att man kan ha ett vikariat i två år innan man blir utlasad? Hur kan en stor HR-avdelning inte ha koll på sånt? Eller får stora företag sätta ”egna” tidsbegränsningar?
Till saken hör att jag också blev ersatt av en konsult (som jag själv fick lära upp innan jag gick), som fick kontrakt på 6 mån och som i dagsläget också har fått förlängt tre mån till.

Kan man verkligen ersätta en vikarie med en ny vikarie/konsult?? Hur kan jag få rättvisa skipad ifall att de har gjort fel?

SVAR:
Enligt lagen så övergår ett vikariat till en tillsvidareanställning efter 2 år (sk inLASning), företaget kan inte själv sätta den gränsen lägre, se LAS §5. Däremot kan företaget själv bestämma om de inte vill förlänga ditt vikariat om det uppstår en arbetsbrist. Dessvärre sätter en del arbetsgivare detta i system för att slippa tillsvidareanställa.
Företaget har inte rätt att ta in en ny vikarie på samma tjänst utan att tillfråga dig först om du är intresserad (förutsatt att du arbetat där minst 12 månader), sk återanställningsrätt.

Jag förstår att du känner dig orättvist behandlad, och om du vill hävda din rätt till återanställning så är du välkommen att kontakta oss.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren