Etikettarkiv: LAS § 11

Arbetsrattsjouren_logotyp.jpg

Hur lång är min uppsägningstid?

Hej!

Är timanställd/vikariat på ett företag. Hur länge gäller min uppsägningstid?
Får timlön och alla andra som är fastanställda får månadslön

SVAR:
Din uppsägningstid ska finnas skriven i ditt anställningsavtal. Om det saknas så är det lagen som gäller:
För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.
Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av
- två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,
- tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,
- fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,
- fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och
- sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.
(enligt LAS § 11)

Hälsningar Camilla Ländin

 

Är jag tillsvidareanställd?

Jobbar i gymnasieskola och varit på två olika skolor med samma arbetsgivare som driver ett flertal skolor.
Min fråga är. Har jag en visstidsanställning eller skulle den övergått till en tillvidareanställning då jag var 2008 två terminer på en skola och bytte till nästa 2009- 2013 Vad gäller om jag blir uppsagd? Uppsägningstid – Turordning samt har det någon betydelser att jag har lönebidrag på de 25% jag jobbar.

SVAR:
Det faktum att du har varit på två olika skolor gör sannolikt inte att du uppfyller krav i LAS §5 (inlasning) då de antagligen är olika enheter inom koncernen. Men om du arbetat på samma ställe sedan 2009 (uppfattar jag dig rätt?) så ska den ha övergått till en tillsvidareanställnig enligt samma lag:
”Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.”
Som tillsvidareanställd har du uppsägningstid efter hur länge du varit anställd om du inte har ett kollektivavtal, i ditt fall tre månader som du varit anställd sedan 2009, enligt LAS §11.

Turordningen vid uppsägning byyger delvis på anställningstid men avgörs också av kompetens., så beroende på var en arbetsbritst uppstår så görs turodningen upp.
Din lönebidragsanställning ska inte påverka sina villkor negativt.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Vad gäller efter 65?

Jag har en fråga: Jag är född i mars 1948 och har haft 60 % vikarietjänst 1 april 2012–30 juni 2012, timanställning 1 september 2012–31 december 2012, 50 % vikarietjänst 1 mars 2013–30 juni 2013 och därefter 50 % vikariat 1 september 2013-31 december 2013. 15 månader totalt som vikarie. Samma företag hela tiden. Företaget är inte kollektivavtalsbundet.
Nu är det aktuellt att förlängninga vikariatet till 1 juli 2014. Företaget menar då att de kan bara förlänga till den 1 april 2014, annars är det tillsvidare anställning som gäller. Min fråga är finns det något i lagen eller något annat som styr hur länge ett vikariat får varar?

Om det nu är så att det blir en tillsvidaretjänst hur många månaders uppsägning har jag då som är över 65 år? Företaget är inte kollektivavtalsbundet och min anställning var ny den 1 april 2012. Ingen tjänstepension har betalats in av företaget.

SVAR:
Mellan 65- och 67-års ålder gäller LAS som vanligt, utom i undantag som görs i kollektivavtal.
Det innebär att du efter den 1 april 2014 kommer att få en tillsvidareanställning, precis som din arbetsgivare säger (en sk inlasning) enligt LAS § 5. Din uppsägningstid styrs av den tid du varit anställd i företaget, i ditt fall blir den 2 månader i enlighet med LAS § 11.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Inget avtal, får jag gå på dagen?

Jag har jobbat på mitt jobb snart i 2 år. Jag fick då tjata mig till ett anställningsbevis nät jag precis började jobba. Då fick jag en ”provanställningsbevis” på ett halvår. När den sen gick ut skulle jag behövt skriva på ett nytt. Tjatade då med med fick aldrig ett.
Nu ett år senare har jag fortfarande inget avtal och jag ska strax byta jobb och har då inte sagt nåt till min chef.
Kan jag gå när jag vill? Eftersom jag inte har nåt anställningsbevis har jag väl ingen uppsägningstid heller?

SVAR:
Du borde ha haft ett anställningsavtal, det är helt riktigt. Men även om du inte har något avtal så gäller den uppsägningtid som finn reglerad i LAS § 11. Där står det att du som arbetstagare har rätt till två månaders uppsägningstid efter två års anställning, och att det är minst en månad som gäller ömsesidigt.
Så , svaret på din fråga är nej, du får inte gå på dagen när du vill, gör du det så kan du bli skadeståndsskyldig.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsjouren

Ej med i facket. Har jag rätt till facklig hjälp vid uppsägning?

Min arbetsgivare försöker under väldigt luddiga omständigheter att säga upp mig efter många års fast tjänst. Nu till huvudfrågan, jag är inte med i facket men har hört att vid en uppsägning så måste en facklig förhandlare vara med oavsett om jag är medlem eller inte, kan det verkligen stämma?

SVAR:
Om du inte är medlem i facket så har du heller inte rätt att ha ett fackligt ombud närvarande i en diskussion om en uppsägning. Om det däremot ska göras en omorganisation på arbetsplatsen så måste facket vara delaktigt, men det är ju en annan sak.

Se till att arbetsgivaren ger en saklig grund för uppsägningen (arbetsbrist tex) och att du får den uppsägningstid som ditt anställningsavtal eller LAS § 11 säger.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Rätt att söka jobb på arbetstid?

Hej, när jag började jobba på mitt nuvarande jobb för snart 7 år sedan så fick jag inget anställnings intyg och nu är saken den att min chef förmodligen kommer att avveckla denna arbetsplatsen inom kort. Vad gäller för mej då ang uppsägnings tid osv.? och har man rätt att ha betald ledighet för att söka nya jobb? Ska han göra en skriftlig uppsägning eller räknas det med en muntlig?

SVAR:
Om du inte har något anställningsavtal som säger annorlunda så gäller LAS § 11 och den uppsägningstid som finns där. I ditt fall betyder det att du har fyra månaders uppsägningstid, och under den tiden har du rätt till lön etc, och ska även arbeta om ni inte kommer överens om annat.
Eftersom verksamheten ska läggas ner så är det rimligt att du få gå på anställningsintervjuer tex på arbetstid, men det är ingen rättighet att få göra det.
Om ni däremot kommer överens om att du inte behöver arbeta under uppsägningstiden så kan du naturligtvis söka andra jobb då.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Uppsägning innan eller under föräldraledighet

Fråga:

Hej,
Mni sambo är gravid i v28 och hela hennes kontor (ca 60 pers) blev i vintras varslade pga arbetsbrist (man flyttar kontoret utomlands då det är billigare).
Hon har 4 månaders uppsägningstid och har fått ett slutdatum för sin tjänst som är den siste oktober i år.
Hon planerade att gå på föräldraledighet i slutet av juni, och har fått denna ansökan beviljad av arbetsgivaren.
Igår fick hon dock reda på att hon skulle bli kallad till ett möte, där arbetsgivaren redan nu vill ge henne den skriftliga uppsägningen.

Frågan är vad som gäller nu. Kan arbetsgivaren, trots 4 månaders uppsägningstid, beviljad föräldraledighet från ett visst datum samt förutbestämd sista arbetsdag i slutet av oktober, ändå ge henne den skriftliga uppsägningen redan nu? Och börjar då uppsägningstiden ticka från det datum hon tar emot uppsägningen, så att hon tappar sin uppsägningstid under föräldraledigheten?

Min känsla är att arbetsgivaren försöker använda ett kryphål i LAS, så att hon skall tappa sin företrädesrätt samtidigt som uppsägningstiden brinner inne när hon är hemma på föräldraledighet.
Man försöker alltså se till att hon skall bli uppsagd INNAN hon hinner gå på föräldraledighet, så att man slipper uppsägningstiden när hon kommer tillbaka efter ett år.

Vet att Camilla Ländin tidigare har svarat på en liknande fråga den 1 september 2010. Men vill ändå ha lite mer kött på benen i denna fråga.

Väldigt tacksam för ett snabbt svar, då det brinner lite i knutarna. De skall ha sitt möte imorgon, onsdag.

(1 september 2010 skrev Camilla Ländin här på bloggen:
SVAR:
LAS § 11 reglerar uppsägningstiden för den som är föräldraledig. Den ska tolkas på följande sätt:
Om du har tex 3 månaders uppsägningstid och blir uppsagd 1 månad innan du påbörjar din föräldraledighet så ”fryses” uppsägningstiden den dag du går på din föräldraledighet. Du har då två månaders uppsägningstid kvar som fortsätter löpa den dag du går tillbaka till arbetet.
Så ja, din uppsägningstid börjar ticka den dagen du tar del av din uppsägning (som ska var skriftlig), men stoppas när du börjar ta ut din föräldraledighet.

Svar:
Hej!

Jag kan inte se annat än att arbetsgivaren har rätt att säga upp din sambo innan föräldraledigheten om nu uppsägningsförhandlingarna är avslutade och arbetsgivaren har fullföljt sin förhandlingsskyldighet. Utgående ifrån Camillas tidigare svar så börjar uppsägningstiden löpa på uppsägningsdagen men fryses när din sambo går på föräldraledighet.

Ovanstående är såklart förutsatt att inget annat avtalats kring uppsägningstid etc. vid det tidigare beskedet om att sista arbetsdag är i slutet av oktober.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

#title# #url#