Etikettarkiv: läkarintyg

Kan arbetsgivaren kräva att se sida 1 av läkarintyg?

Hej
Kan arbetsgivaren kräva sida 1 av ett läkarintyg från arbetstagare?
Kan arbetsgivaren kräva rehabmöte när FK o läkare inte ser någon nytta av detta för arbetstagaren? Kan arbetstagaren be om att få vara ifred från arbetsgivaren då terapi tar ork och kraft?

SVAR

Arbetsgivaren har inte rätt att kräva att se den del där din sjukdom anges , vilket är på sida 1. Det finns stöd i lagen för detta.

Arbetsgivaren har en skyldighet att vara involverad i din rehabiliteringsprocess och kan inte kräva att ha möte med dig, men det kan ändå ses som positivt att de vill vara involverade i processen. Som nämnt ovan så har inte arbetsgivaren rätt att veta vad din sjukdom är men samtidigt så måste de veta vart problemet ligger så att de kan åtgärda dina arbetsuppgifter.

9 § Arbetstagaren ska lämna arbetsgivaren en skriftlig försäkran om att han eller hon har varit sjuk och i vilken omfattning som arbetsförmågan har varit nedsatt på grund av sjukdomen samt om han eller hon då omfattades av bestämmelserna i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. Försäkran behöver inte innehålla närmare uppgift om sjukdomen. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut sjuklönen innan arbetstagaren har lämnat försäkran. Lag (2011:1073).

Hälsningar,

Daniela Alm

Kan arbetsgivare tvinga till möte under sjukskrivning?

Hej.
Jag är för tillfället sjukskriven 25%. Jag går på en medicinsk behandling med allvarliga biverkningar. En av de i sig ofarligt biverkningar jag har är att utmattning. Jag kan sova 13-14/h natt och ändå vara trött. Det har också resulterat i cancerutredning som jag är mitt inne i nu. Tillsammans med spec läkare som skrev intyget kom jag överens om att jobba fm så atta jag får chans att vila extra på eftermiddagen o samla kraft till nästa dag. Det är också viktigt att hålla tiderna och få rutiner som inte förstör dygnsrytmen. Nu har min chef krävt att jag ska vara med på ett långt möte som är hela eftermiddagen om 2 dgr. Jag förklarade att det är ju inte lämpligt, hon sa jag kan börja senare, jag förklarade att jag kan inte ta igen förlorad vila i förväg o det kommer sabotera hela veckan. Dessutom få veta det så här sent så här jag ingen chans att ens försöka förbereda med att skjuta lite på arbetstiden dagarna innan. Nu blir det fm dagarna innan och efter och em denna dagen, en långt ifrån bra situation.
Får arbetsgivare kräva hur jag ska jobba under min sjukskrivning? Det borde väl vara en överenskommelse mellan mig, dr och fk? Det här ju då specifikt att det kommer göra att jag mår sämre. Jag vet inte hur jag ska göra, jag funderar på att helt enkelt sjukskriva mig helt den dan, hon kommer förmodligen ta det som en protest och säga att jag arbetsvägrar, vilket jag ju inte tycker jag gör. Om jag inte klarar av att arbeta under de förutsättningar som finns måste jag väl sjukskriva mig?..

SVAR

Om du har läkarintyg på att du ska arbeta förmiddagar för att det ska hjälpa dig i din rehabiliteringsprocess, så ska din arbetsgivare lägga mötet på förmiddagen.
Arbetsgivaren har ett ansvar att vara involverad i din rehabiliteringsprocess så att du kan återgå till dina arbetsuppgifter så snart som möjligt.

Att sjukskriva sig räknas inte som arbetsvägran. Du borde ta upp detta med din läkare och be om ett intyg på att din arbetsgivare bör lägga mötet på förmiddagen.

Hälsningar,

Daniela Alm

Sjuk på jobbet – kan arbetsgivaren tvinga mig att stanna kvar?

Hej!
Har arbetsgivaren rätt att kräva att man ska stanna kvar på jobbet i ytterligare några timmar efter att man sagt att man vill gå hem pga sjukdom, för att de ska kunna se att man verkligen är sjuk? Är det något som skulle kunna stå i ett kollektivavtal?
Kan jag be min arbetsgivare att få se kollektivavtalet då jag är osäker på vilket vi går under?
De kräver även att alla ska lämna första dagen-intyg, har förstått att även detta kan stå i kollektivavtalet, är det så? Och vad kan vara en vanlig anledning till detta?

Med vänlig hälsning,

Svar: Hej!

Det låter inte som att du har en sådär jättesympatisk arbetsgivare, om jag ska vara ärlig och ge en första input.

Att arbetsgivaren bättre tycker sig kunna avgöra om du är sjuk eller inte anser jag inte vara i sin ordning. Jag har svårt att se att detta skulle stå i något kollektivavtal överhuvudtaget. Är du sjuk ska du åka hem och vila, inget annat.

Arbetsgivaren kan ha rätt att få ett förstadagen-intyg om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan till exempel vara att arbetstagaren har varit sjuk många gånger i korta perioder under en begränsad tid. Att inte visa ett sådant intyg kan innebära att sjuklön helt eller delvis inte behöver betalas ut. Detta står i lagen om sjuklön 10 – 10 a §§, men kan även regleras i kollektivavtalet. Regleras det i kollektivavtalet så gäller det som står i kollektivavtalet över lagen.  Du kan gärna fråga chefen vilket kollektivavtal du går under, så kan du läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare där. Är du med i facket så kan de hjälpa dig om du har problem med arbetsgivaren.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson, Arbetsrättsjouren

Kan min arbetsgivare kräva ett till läkarintyg?

Hej!

Är sjukskriven pga utbrändhet, fått ångestdämpande, depressionsstabletter och sömnmedel av min läkare pga panikångest. Hemma sen 2-3 veckor. Nu vill min chef att jag ska gå till en annan läkare, samt kolla om jag har alkoholproblem. Min egna läkare gjorde full utredning med alla prover/EKG hälsoprofil – har arbetsgivaren rätt att tvinga mig dit under min sjukskrivning? Räcker inte min läkares uttalande testet?

Svar:

Hej!

Enligt lag har du en skyldighet gentemot din arbetsgivare att lämna läkarintyg från och med den åttondedagen för din rättighet till sjuklön. Försäkringskassan säger följande:
”Den anställda ska lämna en skriftlig försäkran till dig om i vilken omfattning hon eller han inte kunnat arbeta på grund av sjukdomen. Försäkran behöver inte innehålla någon uppgift om diagnos. Vissa kollektivavtal kan dock ha regler om att försäkran ska innehålla uppgifter om diagnos.”
Då du redan har ett sjukintyg kan jag inte se några lagliga skyldigheter som säger att du ska behöva gå till ännu en läkare för ännu ett sjukintyg. Då du är sjuk så har du ingen skyldighet att stå till din arbetsgivares förfogan. Eftersom att du redan har ett läkarintyg med sjukskrivning så har din arbetsgivare inte rätt att tvinga dig att göra ännu ett läkarbesök. Hade det varit så att du gått tillbaka till anställningen efter sjukskrivningens slut finns dock risken för dig att din arbetsgivare kan hävda att du ska behöva göra denna utredning kring alkoholproblem, detta med hänvisning till föreskrifter på Arbetsmiljöverkets hemsida. Varje enskilt företag kan även ha specifika policys som reglerar alkohol-och/eller drogrelaterade frågeställningar som kan tillåta dessa typer av undersökningar som din arbetsgivare nämner. Hoppas att du fick svar på din fråga, lycka till!

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Tvingas ta ut semesterdagar vid sjukskrivning!

Min arbetsgivare fick läkarintyget då det gjordes under natten 6 timmar efter jag sytt. Nu har jag varit hemma 3 dagar och får inte längre vara hemma enligt honom. Får han göra så? Han sa att om jag vill vara hemma längre så får jag ta ut semester. Kan arbetsgivaren göra så?

Svar:

Hej!

Detta du beskriver har din arbetsgivare ingen rättighet att göra. Enligt sjuklönelagen har arbetsgivaren en skyldighet att betala ut lön för den sjuke arbetstagaren under de första 14 dagarna. Sjuklönen innebär enligt § 6 i Lagen om sjuklön 80 % av lönen inklusive första dagen som karensdag. Efter 8 dagars sjukskrivning krävs det läkarintyg på att du som arbetstagare inte klarar av arbetsuppgifterna. Då du har ett läkarintyg för tio dagar så är din arbetsgivare är alltså skyldig att utbetala sjuklön till dig då du är sjukskriven. Din arbetsgivare har alltså enligt svensk arbetsrätt ingen rättighet att tvinga dig att ta ut dina semesterdagar då du är sjukskriven.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Visa läkarintyg med diagnos för arbetsgivare?

Hej, varit sjuk 11/8-22/8-14. Jag har sjukintyg av läkare första dagen vilket jag har . Frågan är om jag behöver ge min arbetsgivare sjukintyget som läkaren avrådde mig och sa att hon skickar till Försäkringskassan. Skulle jag behöva det? Måste jag då visa min diagnos för arbetsgivaren vilket denna säger. Hoppas på snabbt svar då arbetsgivaren hotar med utebliven lön.

Svar:
Hej! Då du har varit sjuk i mer än sju dagar så måste du för att kunna få ut sjuklön visa ett sjukintyg från en läkare för din arbetsgivare. Om du som arbetstagare inte visar upp läkarintyg efter sjunde sjukdagen har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala ut sjuklön. Dock så är det inget krav att du måste visa diagnosen för din arbetsgivare. Läkarintyget ska innehålla en beskrivning på de arbetsuppgifter som du som arbetstagare inte kan utföra på grund av sjukdomen. Alltså måste du visa upp läkarintyg för arbetsgivaren, men behöver inte visa upp vilken diagnos du har.
Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Läkarintyg från dag ett?

Hej !
Min dotter jobbar inom hotell och restaurang.Hon fick ryggbesvär och var tvungen att ringa och sjukanmäla sig då säger hennes arbetsgivare att hon vill ha läkarintyg direkt annars skulle hennes lön för månaden inte betalas ut.Hon kontaktade vårdcentralen som sa till henne att dom inte skriver ut ett intyg första dagen.Hon återigen kontaktade sin arbetsgivare som sa då att antingen skickar du ett läkarintyg idag (fredag) eller så är du på jobbet imorgon så glömmer jag det här.Kommer du inte eller inte skickar intyg åberopar jag arbetsvägran och vägrar att betala ut din lön för augusti!
Få en arbetsgivare göra så här?

Svar:
Hej

Din arbetsgivare skall betala ut sjuklön för de första 14 kalenderdagarna i din sjukperiod (minus en karensdag). Från och med den sjunde kalenderdagen skall du som arbetstagare styrka din nedsatta arbetsförmåga med ett sjukintyg från läkare.
Reglerna om sjuklön kan du finna i Lag om sjuklön (1991:1047). Arbetsgivaren kan begära läkarintyg från första dagen om det finns särskilda skäl enligt 10 a §. Dock gäller detta bara kommande sjukperioder inom ett år. 10 a § är en sådan lagregeln som man kan göra avvikelser från genom kollektivavtal. Annars gäller att arbetstagaren inte behöver betala ut sjuklön om arbetstagaren inte uppvisar ett läkarintyg från den sjunde kalenderdagen.

I din dotters fall verkar arbetsgivaren göra fel om inte det finns reglerat om läkarintyg från dag ett i ev. kollektivavtal på arbetsplatsen.

Mvh
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Krävs läkarintyg vid sjukdom under semestern

Hej!

Behövs läkarintyg från 1:a dagen när jag blivit sjuk under semestern?

Med vänlig hälsning, Sandra

Svar:

Hej Sandra,

Detta kan variera mellan arbetsplatser. Arbetsgivare kan ha olika villkor angående om, när och hur läkarintyg krävs vid sjukdom under semestern. Rekommendationsvis bör du kolla upp vad som står i möjligt rådande kollektivavtal eller fråga din arbetsgivare. Enligt 15 § Semesterlagen gäller följande, om du blir sjuk under din semester har du rätt att få motsvarande semesterdagar betraktade som sjukdagar och ha kvar din rätt till semesterdagar. Detta gäller under förutsättning att du kontaktar din arbetsgivaren utan dröjsmål och begär att dina sjukdagar inte ska räknas som semester. Om arbetsgivaren kräver det ska du kunna styrka att du varit sjuk. Det måste inte nödvändigtvis vara genom ett läkarintyg.

Således kommer det inte vara negativt för dig att ha ett läkarintyg om en diskussion skulle uppkomma dock kan det bli negativt utfall om du inte har det.

Med vänlig hälsning,

Elisabeth Hjelm

Arbetsrättsjouren

Sjukintyg från dag 7?

Hej

Jag fick en rejäl influensa första semesterdagen nu i Juli. Sjukskrev
mig som vanligt. Jobbar åt kommunen och då ringer vi Previa då vi blir sjuka. Det
var inga problem. Problem blev det när min arbetsgivare vill ha läkarintyg från
första dagen. Det säger att det är så under semester att de vill ha intyg från
första dagen. När jag ringde vårdcentralen sa de att jag har rätt att sjukskriva
mig själv en vecka utan sjukintyg och att de absolut inte kan ge mej ett intyg för
de tre dagar jag var sjuk. Detta gäller vindelns kommun. Har ej ännu fått tag på
det lokala fackombuden men facket Västerbotten sa att man inte har rätt att göra
så. En chef jag pratade med sa att de haft denna regel länge och påpekade att det
var väl inte facket som betalade min lön. VAD kan jag göra? Rätt ska väl vara
rätt?

Hej

Enligt lag om sjuklön skall din arbetsgivare betala dig sjuklön de 14 första kalenderdagarna i din sjukdomsperiod. Det innebär att du har rätt till 80 % av din lön för dessa dagar (minus den första eftersom det är en karensdag).  Du som arbetstagare skall från och med dag 7 styrka din nedsättning av arbetsförmåga genom ett intyg från läkare, intyget behöver inte innehålla närmare uppgift om vilken sjukdom du lider av. Prata med ditt fackförbund, och titta igenom ditt kollektivavtal. Du borde med största sannolikhet ha rätt till din sjuklön från din arbetsgivare om du följt ovanstående (har svårt att se att något kollektivavtal kan förhandla bort denna rättighet då det också ställer högre krav på andra institutioner såsom vårdcentraler/företagshälsan om sjukintyg skall behövas från dag 1).

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Kan arbetsgivare begära intyg för VAB?

Hej!

Har min arbetsgivare rätt att begära in intyg från mig hur jag har tagit ut tillfällig föräldrapenning (vård av sjukt barn)?

Hej!

Då det är försäkringskassan och inte arbetsgivaren som betalar ersättningen, så innebär det att arbetsgivaren inte har rätt att begära läkarintyg. Enligt sjuklönelagen så har arbetsgivaren rätt att begära läkarintyg, men det gäller när det är arbetstagaren som är sjuk.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren