Tag Archives: Lagen om anställningsskydd

Vilka familjemedlemmar omfattas inte av LAS?

Hej. undrar om lagen LAS hur den funkar vid uppsägning. Har min kusin anställd i bolaget ingår han då i ”familjen” ?? alltså får jag räkna in honom som familj vid uppsägning ??

SVAR

För att man ska kunna undantas från LAS så ska man vara släkt i rakt ned- eller uppstigande led, vara gifta eller ingå i chefens hushåll. Det finns en praxis där chefens bror inte fick undantas från LAS men däremot en styvson som tillhörde samma hushåll fick vara kvar. Så ingår inte din kusin i ditt hushåll så är det tyvärr inte så att denne undgår LAS.

Hälsningar,

Daniela Alm

Turordningslista för personer med tidsbegränsad anställning?

Hej, jag undrar om personer med tidsbegränsade anställningar räknas med i turordningslistan vid uppsägning pga arbetsbrist?

Hej!

Lagen om anställningsskydd gör ingen skillnad på visstidsanställda eller tillsvidareanställda i turordningsreglerna men har du en tidsbegränsad anställning står du kvar i anställningen tills denna löper ut om ni inte särskilt avtalat om uppsägningsrätt.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Prova annat arbete

Jag har arbetat 5 år inom kommunen inom socialtjänstverksamhet med myndighetsutövning. Har nu fått erbjudande om ett vikariat på 1 år med andra arbetsuppgifter, ingen myndighetsutövning, men inom samma division ( sociala divisionen). Skulle arbetsgivaren, kommunen, kräva att jag säger upp mig från min fasta tjänst för att övergå till dom nya arbetsuppgifterna ? Vad gäller semester etc får jag tillgodoräkna mig min totala anställningstid?

Svar:

Hej,
det bästa är att prata med din arbetsgivare t.ex. närmsta chef och/eller personalavdelningen om dina frågor. En möjlighet för att prova annat arbete inom kommunen är att få tjänstledigt från din nuvarande tjänst. Att vara tjänstledig för att prova annat arbete regleras inte i lag utan det är något du måste prata med arbetsgivaren om.

I Lagen om anställningsskydd (LAS) 3 § regleras beräkning av anställningstid. Där står bland annat att du kan ”ta med dig” anställningstiden i den tidigare anställningen om det är en övergång mellan företag inom samma koncern. Där finns också skrivningar kring att ”ta med sig” anställningstid när det handlar om övergång av verksamhet till en ny arbetsgivare om det är en övergång av verksamhet enligt LAS 6 b §.

Som utgångspunkt är kommunen en och samma person. Beräkning av arbetstid är olika beroende på vilken regel i LAS man vill komma i åtnjutande av. Men som huvudregel ska man beräkna all anställningstid inom kommunen, detta innebär att du kan tillgodoräkna dig anställningstid inom båda dina anställningar.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Rätt till återanställning och skadestånd

Hejsan

Min sambo blev uppsagd pga arbetsbrist så jag tänkte höra mig lite för vad som egentligen gäller med detta, Han blev uppsagd i Oktober 2012 och enligt vad som stod på lappen så har man återanställningsskydd inom 9 månader, Nu har vi fått reda på i omvägar att detta företag har plockat in ny arbetskraft vilket dom haft i flera månader, Har min sambo något att säga till om angående det ?

Mvh Linda

Svar:
Hej!

Du har rätt i att återanställningsrätten vanligtvis sträcker sig 9 månader from uppsägningsdagen. Om företaget har nyanställt personal på tjänster vilka din sambo är kvalificerad för så borde han ha återanställts enligt reglerna i 25 § i Lagen om anställningsskydd (LAS). Om det visar sig att företaget brutit mot återanställningsrätten i LAS så kan man kräva företaget på skadestånd för brott mot LAS.

Vänligen hör av er igen om detta är något ni vill att vi tittar vidare på.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid för praktik

Hej!

Jag har en fråga vad som gäller angående uppsägningstid om man har en praktikplats. Praktiken är obetald men CSN-berättigad. Det står inget i avtalet om uppsägningstid utan bara att den är tidsbegränsad och till vilka datum.

Tack på förhand!

SVAR:

Hej,

Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller enbart för de som klassificeras som arbetstagare. Viss praktik kan inordnas under detta men man kan inte generellt säga att de som utför praktik omfattas av LAS. Om du omfattas av LAS och det är en tidsbegränsad anställning så gäller den fram tills avtalat slutdatum, som utgångspunkt kan inte anställningen sägas upp om ni inte har avtalat om detta. Om ni har avtalat om att praktiken ska kunna sägas upp bör 1 månad vara skäligt. Om du inte omfattas av LAS (mest troligt) så gäller vanliga avtalsrättsliga regler och även där är du bunden tills avtalet löpet ut. Om du vill avsluta din praktik i förtid så kan du försöka komma överens med de som har ansvar om din praktik. Det gynnar ingen att du befinner dig på en praktik som du inte längre vill befinna dig på.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Kan jag avsluta min anställning innan uppsägningstiden löpt ut?

Hej!

jag har jobbat på en restaurang i snart tre år som tillsvidareanställd. Nu har jag sagt upp mig och har en månads uppsägningstid, eller som dom säger 20 arbetsdagar kvar. Jag kommer dock inte kunna va kvar hela uppsägningstiden eftersom jag fått ett nytt jobb i norge. Jag kan bara göra 18 av mina arbetsdagar eller 3 veckor av uppsägningstiden.

Jag undrar hur detta kan påverka mig, kan dom hålla inne hela min lön eller är dom skyldiga att betala ut lön trots att jag inte gör hela min uppsägningstid?

Vill även tillägga att jag inte har nåt schema, bara muntiligt sådant med min chef, jag har även ingen ob och ingen sjukersättning. ibland får jag min lön kontant ibland insatt på kontot, jag har nog heller inte ens ett anställningsavtal. Jag hade det första gången jag började arbeta, sen sa jag upp mig och kom tillbaka och då skrevs inget nytt vad jag kan minnas.

BEHÖVER HJÄLP

Svar:
Hej!

Precis som du skriver så har du en månads uppsägningstid. I praktiken är du skyldig att arbeta tiden ut om ni inte kommer överens om annat. Skulle du bryta mot detta genom att sluta i förtid så kan arbetsgivaren stämma dig för att du bryter mot Lagen om anställningsskydd (LAS) och ditt anställningsavtal. Däremot är det inte säkert att de väljer att göra så men det är en risk du tar. Även arbetsgivaren är skyldig att följa reglerna vad gäller din anställning så om de väljer att inte betala ut din lön alls eller håller den inne så bryter även de mot reglerna. det är dock inte osannolikt att de väljer denna linje om du avbryter anställningen i förtid utan er överenskommelse.

Mitt råd är att du kommer överens med arbetsgivaren och gör ni inte det så tar du minst risk om du arbetar anställningen ut. Att ni har ett muntligt avtal, som också är ett giltigt avtal, ger dig inte större rättigheter att bryta mot LAS.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Vad har jag för rättigheter till ersättning för arbetad övertid?

Hej!

Har varit anställd 2 år på ett företag, tillsvidareanställd på 90%. Under tiden så har jag det senaste året jobbat 100%. För detta har jag fått en ersättning med timme och inte någon övertid eller liknande för de extra 10% jag arbetat.

Får det gå till så? Kan jag enligt lag bli anställd på 100% eftersom jag redan arbetar det, borde jag få övertidsersättning för de 10% jag jobbar extra utöver 90% som jag är anställd för.

Mvh

Svar:
Hej!

En viktig fråga i ditt fall är om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen eller inte. I ett kollektivavtal så finns det med all säkerhet reglerat hur din ”övertid” ska hanteras. I lagen finns det däremot inget i dagsläget som reglerar lön eller t ex hur ersättning för övertid ska se ut. Utöver reglering i kollektivavtal så kan det även finnas upptaget i ditt anställningsavtal men med tanke på din fråga så tolkar jag det som att det inte finns några skrivningar om ersättning för övertid där.

Återkom om du har fler frågor eller om jag har tolkat dig fel.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Tillsvidareanställd eller visstidsanställd?

Hej,
jag undrar över det här med timanställning som kan övergå till fast. Jag vet att ni skrivit om det förut men jag har inte hittat ett svar som ger mig den info jag behöver. Jobbar just nu på ett hemtjänstföretag som helt saknar fast anställda. Jag själv har tjatat till mig ett kontrakt med tjänsten ”tillsvidare med 6 månaders inledande provanställning”, men jag är den enda som har ett sådant kontrakt. Min anställning blir fast, enl kontraktet, då provtiden går ut nu 10 april. Efter det har jag en tillsvidaretjänst med en månads uppsägningstid.

Mina kollegor däremot går på timvik sedan flera år tillbaka och hon som jobbat längst har jobbat sedan årskiftet 08/09. Hon har dessutom ett kontrakt som garanterar 6tim/dag men under tjänsten ”timanställd”. Jag har aldrig sett ett sådant kontrakt och tycker att det är vansinne. Hon har sedan ett tag tillbaka en fast rad och fasta tider som hon jobbar.

Får det gå till såhär? De har flera ”timanställda” som jobbat i flera år och samtliga av oss jobbar 50%-100%. Var ska man vända sig när man vill få sin tjänst konverterad till fast? Och hur går det till. Det skrivs och sägs överallt att tjänsten ”automatiskt” övergår till tillsvidaretjänst… Hur då?

Vore tacksam för svar!

SVAR:

Hej,

Det är bra att du snart ska få en tillsvidareanställning. Vad gäller lagen om anställningsskydd (LAS) finns det två anställningsformer, tillvidareanställning och visstidsanställning. Timanställd är ingen anställningsform enligt LAS utan en ersättningsform, man får betalt per timme. Enligt LAS kan man vara anställd i en allmän visstidsanställning (ALVA) eller i ett vikariat i maximalt två år under en femårsperiod, därefter övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Detta är något som görs automatiskt, men kan inte gå till någon som så att säga konverterar tjänsten. Vid en eventuell tvist kommer domstolen att slå fast att anställningen som personen i fråga innehade övergick till en tillsvidareanställning en viss tidpunkt. Vid en tillsvidareanställning har man rätt till uppsägningstid och liknande.

Din arbetsgivare kan ha arbetstagare anställda i allmän visstidsanställningar utan att behöva motivera detta, dock finns tidsgränsen för när arbetstagaren inte längre får vara anställd i en visstidsanställning och anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Om din kollega har arbetat i en ALVA eller på ett vikariat i minst två år innehar din kollega en tillsvidareanställning. Det är viktigt att observera att arbetsgivaren kan kombinera de olika visstidsanställningarna och på så vis ha en arbetstagare anställd under ett flertal år utan att arbetstagaren blir tillsvidareanställd. Detta är vad som gäller enligt LAS om det finns kollektivavtal på din arbetsplats kan det finnas en avvikande reglering.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Beräkna arbetstid

Hej.
Jag var anställd på ett företag i 4 år som för 1,5 årsen bytte ägare.Jag är nu uppsagd från arbetet.Får jag tillgodo räkna mig samtliga år vid uppsägningen.

MVH

SVAR:

Hej,

Du har rätt att tillgodoräkna dig samtliga år som du har arbetat i företaget vid beräkning av din arbetstid. Detta enligt LAS 6b § och 3 § 2 punkten. Ett ägarbyte påverkar inte beräkningen av din arbetstid.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren