Tag Archives: lag om offentlig anställning

LOA, för vem?

Hej
Jag har funderat och funderat länge nu och undrar vilka som omfattas av LOA?

och enligt 2 paragraf LOA verkar det om att vissa bestämmelser endast gäller för vissa. Dvs att inte alla som omfattas av LOA gäller bestämmelserna i LOA på.

Grunden till min förvirring är att en statlig arbetsgivare kan ju inte säga upp en statligt anställd muntligt och tvärtom enligt 9 paragraf LOA. Dock kan en kommunal ag säga upp en kommunal at muntligt? Varför då? Omfattas inte både kommunala, sakliga, offentliga och landsting av LOA? Jag känner mig väldigt förvirrad i den frågan…

//Tack

Hej

LOA (lagen om offentlig anställning) gäller i sin helhet för arbetstagare hos de statliga myndigheterna och riskdagen.

Däremot avser bisysslor, arbetskonflikter, interimistiska beslut och undantag från MBL alla arbetstagare hos kommuner, landsting och kommunalförbund. Föreskrifterna gällande hälsoundersökningar tillämpas även av kommuner och landsting.

Märk väl att MBL och LAS tillämpas även på anställda inom den offentliga sektorn. LOA är således en speciallag.

Under 2 § LOA

2 § Följande föreskrifter i lagen gäller också arbetstagare hos kommuner, landsting och kommunalförbund, nämligen

7-7 c §§ om bisysslor,

23-29 §§ om arbetskonflikter,

38 § om interimistiskt beslut,

42 § första och andra styckena om vissa undantag från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Således gäller alltså LOAs ovanstående paragrafer som ett komplement till LAS för just  arbetstagare inom kommuner och landsting och av den anledningen tillämpas LAS även på dessa.

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren