Tag Archives: kvittningsrätt

Jag tog ut semester när jag var tjänstledig. Blir jag återbetalningsskyldig då?

Hej,

Jag tog tjänstledigt nu under höstterminen för att kompetensutveckla mig genom studier. Meddelade min chef i april.
Nu får jag en löneskuld som ska betalas innan årsskiftet för att jag tagit ut mer semester än berättigad i somras. Hade alltså inte 5v p.g.a tjänstledigheten. Men detta var ingen som sa till mig i somras, då hade jag ju bara tagit ut det jag var berättigad till! Kan jag bestrida detta på något sätt?

SVAR

När man är tjänstledig så har man inte rätt till semester eftersom semesterdagar är något man jobbar in under året. Eftersom du inte jobbat så kan du inte heller jobba in semesterdagar.

Var du tjänstledig under sommaren så hade du inte rätt att ta ut semester då. Om den inte hade påbörjats ännu så kan du ta ut din semester eftersom du fortfarande arbetade.

Man kan också tycka att lönekontoret borde ha upplyst dig om detta i och med att du tog så många dagars semester.

Arbetsgivaren kan kräva dig på pengarna, men ni kan också försöka nå en överenskommelse där du kan få avdrag på din lön när du sedan börjar jobba igen. Alternativt kan du ge upp några semesterdagar då också. Det vanligaste är att man får ”jobba av” det sen när man påbörjar sin anställning igen, alltså tjänar ihop för dessa semesterdagarna.

Utdrag ur Kvittningslagen:

2 § Kvittning mot lönefordran får ske med arbetstagarens medgivande. Återkallas ett på förhand lämnat medgivande innan lönefordringen förfallit till betalning, får kvittning icke ske i vidare mån än som följer av vad nedan sägs.

Hälsningar,

Daniela Alm

Har jag rätt att kvitta den anställdes lön?

Hej,
Vi har en anställd som trots påminnelser och påtryckningar om att fylla i sin tid i vårt tidsredovisningssystem, inte gör det. Vissa dagar har personen inte fyllt i tid alls och vissa dagar del av dagen. Kan vi dra den ej redovisade tiden från personens lön?

Hej,

Utgångspunkten för arbetsgivares rätt att kvitta arbetstagarens lön är att det enbart får ske med dennes medgivande. Det finns dock undantag då arbetstagaren, innan lönen förfallit till betalning, kan återkalla medgivandet. Detta kallas frivillig kvittning. Det finns även tvungen kvittning som regleras i Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt. Denna lag stadgar att arbetsgivaren får kvitta förutsatt att det är en förfallen motfordran som har samband med anställningen. Denna kvittning kan ske genom att;

  • Det föreligger ett avtal mellan er och arbetstagaren eller;
  • om arbetstagaren uppsåtligen vållat skada i anställningen eller;
  • om det regleras i kollektivavtal.

I ert fall kan ni kvitta arbetstagarens lön om ni skrev in det när ni upprättade anställningsavtalet. Om ni inte gjorde detta kan detta regleras i ert kollektivavtal om ni har ett sådant på arbetsplatsen.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski

Arbetsgivaren betalar inte ut lönen

Hej!

Jag har arbetat som barchef på Företag X  i malmö sedan 2 år tillbaka. Nyligen avslutade jag min anställning då vi inte längre hade samma vision om hur arbetet skulle drivas. Det problem jag har nu, är att i mitt arbete erhöll jag 10 timmar per månad för det arbete jag gjort, schemaläggning, möte och beställningar. Av ”misstag” tog min ena chef, bort mina timmar (20 timmar från sep-okt). Efter jag haft enormt svårt att få tag i honom åkte jag ner till Företag X (fortfarande anställd). Där fick jag löfte om att det skulle betalas ut men eftersom det skulle komma först nästa månad lånade min andra chef ut 2000 kr till mig (helt privat). Nu när jag har slutat har jag inte fått min lön för oktober, som skulle komma i november. Anledningen är att min ena chef säger att han håller lönen inne för att jag har en privat skuld till andra chefen och att det finns skuldlappar från kvällar då det inte stämt i kassan. (Stämmer inte kassorna så läggs en lapp på vad vi är skyldiga, alla som jobbat och vi måste betala vår del av det. Lapparna är från kvällar då jag slutat tidigare och har alltså inte varit med till slutet av kvällen/passet och kunnat verifiera dessa). Jag har inte sett några lappar än, inte fått mail eller samtal från min chef där han specifierat anledningen eller summorna. Enligt kvittningsrätten får han väl inte innehålla lön om det inte finns avtal på detta, vilket inte finns. Hela tiden har jag fått ha kontakt med min närmaste verksamhetschef, som agerat mellanhand. Skulden till min andra chef är inte betald än då jag inte fått min lön. Jag har även en kommande lön i december som jag inte heller har något besked på om den skall betalas ut.

 

Svar:

 

Hej!

Det låter som att det inte har gått riktigt rätt till här. En av de grundläggande rättigheterna du har som arbetstagare är rätten till att erhålla lön för arbetad tid, gör inte din arbetsgivare detta bryter denna mot anställningsavtalet. Din arbetsgivare har alltså ingen rättighet att hålla inne din lön, då detta är din rättighet som arbetstagare. Enligt lagen om kvittning får din arbetsgivare inte dra av summor på din lön utan ditt godkännande som arbetstagare. Har du inte godkänt avdraget är det alltså emot lagen. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas regler och bestämmelser kring kvittning i detta. Är du fackligt ansluten bör du kontakta din fackliga organisation för mer stöd i frågan. De finns tillför dig som arbetstagare i situationer som dessa. Är du inte fackligt ansluten finns möjligheten att vi på Arbetsrättsjouren kan hjälpa dig med att skicka en lönefordran till din arbetsgivare, det ingår dock inte i vår kostnadsfria service. Välkommen att höra av dig vid ytterlligare frågor, lycka till!

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Arbetsgivaren betalar inte ut min lön

Hej

Jag har ett problem med min arbetsgivare. Jag har uppsagt ett behovanställning pga trakasseri. Arbetsgivaren vill inte betala mig för de timmar som jag har arbetat. Har han rätt till det? Arbetsgivare påstår att jag bryter mot lagen och det bara han som har rätt till att uppsäga anställning. I avtalet står i övriga information” För det uppsägningen ej sker inom avtalat tid så gäller det LAS 38 paragraf. Sekretess och tystnadsplikt gäller enligt OSL och Brb 20:3 paragraf.

Arbetstagare förpliktas till lokalitet gentemot arbetsgivaren. Arbetstagare förpliktas att ej åta sig eller bedriva verksamheten som kan inverka menligt på arbetet hos arbetsgivare.

 

I rubriken övriga förmåner står’ Arbetsgivaren har rätt att meddela förbud mot bisysslor som har skadad arbetsgivarens anseende.

Har arbetsgivare rätt att inte betala mig för de timmar som jag har arbetat?

 

Svar:

 

Hej!

 

En av de grundläggande rättigheterna för en arbetstagare är att få ut lön för utfört arbete. Det är alltså arbetsgivarens skyldighet att betala ut lön för arbetad tid. Betalar inte arbetsgivaren ut lönen bryter alltså denne mot anställningsavtalet. Är du anställd i en visstidsanställning kan det vara som din arbetsgivare säger att du inte kan säga upp din anställning. Mer om det kan du läsa under denna länk:

 

http://arbetsrattsjouren.nu/2014/09/uppsagningstid-for-min-anstallning.html

 

Har du sagt upp dig på ogiltiga grunder finns risken att du kan bli skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare. Det innebär dock inte att hen har rätt att dra av pengar från din lön. Detta ska då ske enligt Lagen om kvittningsrätt. Det behövs arbetstagarens godkännande för att arbetsgivaren ska få göra avdrag på lönen enligt Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas speciella bestämmelser om kvittning i detta. Har du inte godkänt detta är det alltså inte rätt. Mitt råd till dig är att kontakta din fackliga organisation för mer stöd i frågan. Är du inte fackligt ansluten kan vi på arbetsrättsjouren hjälpa dig att skicka en lönefordran till din arbetsgivare, det ingår dock inte i våra kostnadsfria service. Lycka till!

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

 

Felaktigt avdrag på lönen?

Hej! Min son arbetar som VVS-lärling och är snart klar med utbildningen.  Företaget har kollektivavtal som säjer att arbetarna ska ha skyddsutrustning betald av arbetsgivaren. På senaste lönen hade ag dragit pengar utan att förklara varför men sonen misstänker att ag anser att han köpt för dyr utrustning (hörselkåpor, skor) dock har ag aldrig uppgett vad utrustningen får kosta.

För det första: inte är det väl tillåtet att ag drar pengar från lönen utan att det är överenskommet och finns en anledning till det?

För det andra: om ag inte informerat om (och aldrig är med vid såna inköp) vad utrustningen får kosta kan väl inte arbetarna stå skyldig till om ag tycker att
det kostar för mycket?

Tack på förhand!

Svar:
Hej,
nej det är inte rätt av arbetsgivaren att dra av pengar på lönen utan en gjord överenskommelse. Din son bör fråga arbetsgivaren vad det är för avdrag som är gjort. Är det för skyddsutrustningen är detta fel då ingen överenskommelse gjorts.  Ni bör även undersöka om det står något ytterligare i kollektivavtalet. Ni kan läsa mer om rätten till kvittning på vår blogg. Bland annat i detta inlägg: http://arbetsrattsjouren.nu/2013/01/ratten-till-kvittning-2.html

Ni är välkomna att återkomma till oss om ni inte får gehör från arbetsgivaren. Vi har då möjlighet att skicka ett kravbrev till arbetsgivaren. Detta ingår inte i vår kostnadsfria rådgivning utan vi gör en kostnadsuppskattning. Är din son medlem i ett fackförbund ska han vända sig till dem för stöd.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren