Etikettarkiv: kvittningsrätt

Jag tog ut semester när jag var tjänstledig. Blir jag återbetalningsskyldig då?

Hej,

Jag tog tjänstledigt nu under höstterminen för att kompetensutveckla mig genom studier. Meddelade min chef i april.
Nu får jag en löneskuld som ska betalas innan årsskiftet för att jag tagit ut mer semester än berättigad i somras. Hade alltså inte 5v p.g.a tjänstledigheten. Men detta var ingen som sa till mig i somras, då hade jag ju bara tagit ut det jag var berättigad till! Kan jag bestrida detta på något sätt?

SVAR

När man är tjänstledig så har man inte rätt till semester eftersom semesterdagar är något man jobbar in under året. Eftersom du inte jobbat så kan du inte heller jobba in semesterdagar.

Var du tjänstledig under sommaren så hade du inte rätt att ta ut semester då. Om den inte hade påbörjats ännu så kan du ta ut din semester eftersom du fortfarande arbetade.

Man kan också tycka att lönekontoret borde ha upplyst dig om detta i och med att du tog så många dagars semester.

Arbetsgivaren kan kräva dig på pengarna, men ni kan också försöka nå en överenskommelse där du kan få avdrag på din lön när du sedan börjar jobba igen. Alternativt kan du ge upp några semesterdagar då också. Det vanligaste är att man får ”jobba av” det sen när man påbörjar sin anställning igen, alltså tjänar ihop för dessa semesterdagarna.

Utdrag ur Kvittningslagen:

2 § Kvittning mot lönefordran får ske med arbetstagarens medgivande. Återkallas ett på förhand lämnat medgivande innan lönefordringen förfallit till betalning, får kvittning icke ske i vidare mån än som följer av vad nedan sägs.

Hälsningar,

Daniela Alm

Har jag rätt att kvitta den anställdes lön?

Hej,
Vi har en anställd som trots påminnelser och påtryckningar om att fylla i sin tid i vårt tidsredovisningssystem, inte gör det. Vissa dagar har personen inte fyllt i tid alls och vissa dagar del av dagen. Kan vi dra den ej redovisade tiden från personens lön?

Hej,

Utgångspunkten för arbetsgivares rätt att kvitta arbetstagarens lön är att det enbart får ske med dennes medgivande. Det finns dock undantag då arbetstagaren, innan lönen förfallit till betalning, kan återkalla medgivandet. Detta kallas frivillig kvittning. Det finns även tvungen kvittning som regleras i Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt. Denna lag stadgar att arbetsgivaren får kvitta förutsatt att det är en förfallen motfordran som har samband med anställningen. Denna kvittning kan ske genom att;

  • Det föreligger ett avtal mellan er och arbetstagaren eller;
  • om arbetstagaren uppsåtligen vållat skada i anställningen eller;
  • om det regleras i kollektivavtal.

I ert fall kan ni kvitta arbetstagarens lön om ni skrev in det när ni upprättade anställningsavtalet. Om ni inte gjorde detta kan detta regleras i ert kollektivavtal om ni har ett sådant på arbetsplatsen.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski

Arbetsgivaren betalar inte ut lönen

Hej!

Jag har arbetat som barchef på Företag X  i malmö sedan 2 år tillbaka. Nyligen avslutade jag min anställning då vi inte längre hade samma vision om hur arbetet skulle drivas. Det problem jag har nu, är att i mitt arbete erhöll jag 10 timmar per månad för det arbete jag gjort, schemaläggning, möte och beställningar. Av ”misstag” tog min ena chef, bort mina timmar (20 timmar från sep-okt). Efter jag haft enormt svårt att få tag i honom åkte jag ner till Företag X (fortfarande anställd). Där fick jag löfte om att det skulle betalas ut men eftersom det skulle komma först nästa månad lånade min andra chef ut 2000 kr till mig (helt privat). Nu när jag har slutat har jag inte fått min lön för oktober, som skulle komma i november. Anledningen är att min ena chef säger att han håller lönen inne för att jag har en privat skuld till andra chefen och att det finns skuldlappar från kvällar då det inte stämt i kassan. (Stämmer inte kassorna så läggs en lapp på vad vi är skyldiga, alla som jobbat och vi måste betala vår del av det. Lapparna är från kvällar då jag slutat tidigare och har alltså inte varit med till slutet av kvällen/passet och kunnat verifiera dessa). Jag har inte sett några lappar än, inte fått mail eller samtal från min chef där han specifierat anledningen eller summorna. Enligt kvittningsrätten får han väl inte innehålla lön om det inte finns avtal på detta, vilket inte finns. Hela tiden har jag fått ha kontakt med min närmaste verksamhetschef, som agerat mellanhand. Skulden till min andra chef är inte betald än då jag inte fått min lön. Jag har även en kommande lön i december som jag inte heller har något besked på om den skall betalas ut.

 

Svar:

 

Hej!

Det låter som att det inte har gått riktigt rätt till här. En av de grundläggande rättigheterna du har som arbetstagare är rätten till att erhålla lön för arbetad tid, gör inte din arbetsgivare detta bryter denna mot anställningsavtalet. Din arbetsgivare har alltså ingen rättighet att hålla inne din lön, då detta är din rättighet som arbetstagare. Enligt lagen om kvittning får din arbetsgivare inte dra av summor på din lön utan ditt godkännande som arbetstagare. Har du inte godkänt avdraget är det alltså emot lagen. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas regler och bestämmelser kring kvittning i detta. Är du fackligt ansluten bör du kontakta din fackliga organisation för mer stöd i frågan. De finns tillför dig som arbetstagare i situationer som dessa. Är du inte fackligt ansluten finns möjligheten att vi på Arbetsrättsjouren kan hjälpa dig med att skicka en lönefordran till din arbetsgivare, det ingår dock inte i vår kostnadsfria service. Välkommen att höra av dig vid ytterlligare frågor, lycka till!

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Arbetsgivaren betalar inte ut min lön

Hej

Jag har ett problem med min arbetsgivare. Jag har uppsagt ett behovanställning pga trakasseri. Arbetsgivaren vill inte betala mig för de timmar som jag har arbetat. Har han rätt till det? Arbetsgivare påstår att jag bryter mot lagen och det bara han som har rätt till att uppsäga anställning. I avtalet står i övriga information” För det uppsägningen ej sker inom avtalat tid så gäller det LAS 38 paragraf. Sekretess och tystnadsplikt gäller enligt OSL och Brb 20:3 paragraf.

Arbetstagare förpliktas till lokalitet gentemot arbetsgivaren. Arbetstagare förpliktas att ej åta sig eller bedriva verksamheten som kan inverka menligt på arbetet hos arbetsgivare.

 

I rubriken övriga förmåner står’ Arbetsgivaren har rätt att meddela förbud mot bisysslor som har skadad arbetsgivarens anseende.

Har arbetsgivare rätt att inte betala mig för de timmar som jag har arbetat?

 

Svar:

 

Hej!

 

En av de grundläggande rättigheterna för en arbetstagare är att få ut lön för utfört arbete. Det är alltså arbetsgivarens skyldighet att betala ut lön för arbetad tid. Betalar inte arbetsgivaren ut lönen bryter alltså denne mot anställningsavtalet. Är du anställd i en visstidsanställning kan det vara som din arbetsgivare säger att du inte kan säga upp din anställning. Mer om det kan du läsa under denna länk:

 

http://arbetsrattsjouren.nu/2014/09/uppsagningstid-for-min-anstallning.html

 

Har du sagt upp dig på ogiltiga grunder finns risken att du kan bli skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare. Det innebär dock inte att hen har rätt att dra av pengar från din lön. Detta ska då ske enligt Lagen om kvittningsrätt. Det behövs arbetstagarens godkännande för att arbetsgivaren ska få göra avdrag på lönen enligt Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas speciella bestämmelser om kvittning i detta. Har du inte godkänt detta är det alltså inte rätt. Mitt råd till dig är att kontakta din fackliga organisation för mer stöd i frågan. Är du inte fackligt ansluten kan vi på arbetsrättsjouren hjälpa dig att skicka en lönefordran till din arbetsgivare, det ingår dock inte i våra kostnadsfria service. Lycka till!

 

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

 

Felaktigt avdrag på lönen?

Hej! Min son arbetar som VVS-lärling och är snart klar med utbildningen.  Företaget har kollektivavtal som säjer att arbetarna ska ha skyddsutrustning betald av arbetsgivaren. På senaste lönen hade ag dragit pengar utan att förklara varför men sonen misstänker att ag anser att han köpt för dyr utrustning (hörselkåpor, skor) dock har ag aldrig uppgett vad utrustningen får kosta.

För det första: inte är det väl tillåtet att ag drar pengar från lönen utan att det är överenskommet och finns en anledning till det?

För det andra: om ag inte informerat om (och aldrig är med vid såna inköp) vad utrustningen får kosta kan väl inte arbetarna stå skyldig till om ag tycker att
det kostar för mycket?

Tack på förhand!

Svar:
Hej,
nej det är inte rätt av arbetsgivaren att dra av pengar på lönen utan en gjord överenskommelse. Din son bör fråga arbetsgivaren vad det är för avdrag som är gjort. Är det för skyddsutrustningen är detta fel då ingen överenskommelse gjorts.  Ni bör även undersöka om det står något ytterligare i kollektivavtalet. Ni kan läsa mer om rätten till kvittning på vår blogg. Bland annat i detta inlägg: http://arbetsrattsjouren.nu/2013/01/ratten-till-kvittning-2.html

Ni är välkomna att återkomma till oss om ni inte får gehör från arbetsgivaren. Vi har då möjlighet att skicka ett kravbrev till arbetsgivaren. Detta ingår inte i vår kostnadsfria rådgivning utan vi gör en kostnadsuppskattning. Är din son medlem i ett fackförbund ska han vända sig till dem för stöd.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Kvitta misstag med löneavdrag

Jag jobbar på ett café med timlön och gjort detta under ett års tid. Jag och mina kollegor fick idag ett kontrakt som vår chef själv gjort själv och ville att vi skulle skriva under. Han vill att vi ska ta ansvar och betala om det blir fel i beställningsunderlagen till relativt stora beställningar, och också betala hälften av bötesbeloppet om vi blir bötfällda för att inte delat ut kvitto till kunderna.

Har min chef rätt att kräva detta? Vad säger lagen om att den anställda ska böta för misstag man gjort på jobbet?

SVAR:
Chefen har inte rätt att utan ert medgivande göra en sådan sk kvittning, om ni inte har ett kollektivavtal som tillåter det. Om ni däremot skriver på avtalet så är det OK.
Det är företagets ansvar att hantera ev böter etc, det kan inte enskilda anställda ställas till svars för så länge det inte finns en polisanmälan och en dom mot den anställde.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Kvittingsrätt vid felaktig löneutbetalning

Hejsan,

Jag har arbetat juni-oktober 2012, samt april-september 2013. Vi har haft ett muntligt avtal som är att jag jobbar säsong. Nu har jag fått ett löneunderlag plus utbetalning av slutlön från min arbetsgivare. Jag har under hela tiden fått provision för försäljning direkt efter månadens slut, vilket jag också fått denna gång. Nu två dagar efter så säger han att slutlönen inte är rätt och att jag inte har rätt till provision semester osv. Kan man göra så?
Vad ska jag göra. Saken är den att ägaren är i konflikt med alla som tidigare har slutat ang. Samma saker. Anledningen till att alla slutar är att han är ostabil, tjafsar, lurar folk på pengar, struntar i att betala folk för tjänster han beställer. Ex frun bor på skyddat boende, det kommer delgivningsmän och vill
att personalen skriver på, osv… Men åter till min fråga: om jag fått lönespec och lön som stämmer från början, kan han ändra sig?
Tacksam för svar

Hej

Din arbetsgivare är begränsad att kvitta sin felaktiga utbetalning mot din lönefodran, om det inte framgår i ett gällande kollektivavtal. Har du i god tro använt pengarna från lönen, dvs det var inte uppenbart att du fått en felaktig utbetalning (rimlighet), kan inte din arbetstagare kvitta lönen. Sedan kan ni komma överens om ”frivillig kvittning” vilket kanske är det mest moraliskt riktiga sättet att lösa problemet. Gör ni det tänk på att du ska se till att du ska ha möjlighet att försörja dig och din familj, dvs din arbetsgivare får inte kvitta hela fodran direkt och om det innebär att du inte kan försörja dig.  Skulle det vara så att din arbetsgivare ändå begär detta skall han/hon inhämta ett sk beneficiumbesked från Kronofogdemyndigheten som avgör hur mycket av din lönefodran som är skyddad mot kvittning.

Lycka till hoppas ni kan lösa det!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Har arbetsgivaren rätt att göra avdrag på min lön?

Hej,
Jag hoppas att ni kan hjälpa mig med min fråga. Jag jobbar i en liten privat företag. När jag var hos kunden råkade jag ta sönder en fönsterbräda och min arbetsgivare måste betala för reperation av den. Har arbetsgivaren rätt av dra kostander för skadan som jag har gjort från min lön?

Svar:
Hej,
Arbetsgivaren kan som huvudregel inte ensidigt göra avdrag på arbetstagarens lön. Det krävs ett godkännande enligt Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas speciella bestämmelser om kvittning i detta.

Du kan läsa mer om kvittning här: http://www.kronofogden.se/Arbetsgivareskvittningsratt.html

I 3 § nämns ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten.

Men vad jag förstår av ditt mail har du inte uppsåtligen tagit sönder något hos kunden. Så utifrån din information har inte din arbetsgivare rätt att göra avdrag på din lön.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Rätt att göra avdrag på semesterersättning?

Hej! Jag har jobbat extra i köket i en restaurang två ggr i veckan under 7-8 mån utan att ha skrivit under nåt arbetskontrakt.. jag fick 85kr i timmen innan skatt. Efter att jag slutat bad jag om min semesterersättning men min arbetsgivare vägrade ge ut den pga att jag hade jobbat för få timmar. Jag skickade detta till er för några dagar sen och efter att jag fått erat svar meddelade jag min arbetsgivare att jag har rätt till semesterersättning! Nu går han med på det men vill räkna bort 54 kr/ dag för mat som jag har ätit under tiden jag jobbade, vilket han aldrig har nämnt förrut! Kan han behålla pengar från min semesterersättning för mat? Borde inte detta ha dragits bort från lönen i så fall? ( vilket ändå skulle va löjligt med tanke på min timlön, jag är 28!!!!)

Svar:
Hej,
nej, din arbetsgivare kan inte räkna bort pengar för mat från din semesterersättning. Arbetsgivaren kan som huvudregel inte ensidigt göra avdrag på arbetstagarens lön. Det krävs ett godkännande enligt Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas speciella bestämmelser om kvittning i detta.

Precis som du skriver måste ni ha gjort en överenskommelse om matavdrag vid anställningens början. Det är inget arbetsgivaren i efterhand kan konstruera. Vad jag förstår har ni inte upprättat ett anställningsavtal överhuvudtaget så ord står mot ord men det är arbetsgivaren som gjort sig skyldig till lagbrott genom att inte upprätta ett anställningsavtal.

Du har alltså rätt att kräva din semesterersättning utan några avdrag.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Rätt att göra avdrag på lönen?

Hej. Jag har varit timanställd på ett företag från och till i 5 år.
Dom gånger som vi inte har haft nåt att göra har jag fått vara hemma å
stämpla. Nu efter 5 år så ville jag inte jobba för dom längre och sedan den
dagen jag sa nej till dom har jag fått ett helvete. För det första så fick jag
en iPad av chefen bara för att han lovade mig och en annan anställd att vi skulle
få varsin om vi fick ett speciellt jobb som han hade lämnat offert på. Ipaden
fick vi som gåva eller present dvs. Innan jag hade fått min sista lön så ville
han ha tillbaka arbetskläder å alla verktyg men även den förbannade ipaden som
vi fick i present. Jag sa till han att han inte får den för att jag hade haft den
i över 1 år å barnen leker med den varje dag och för att det var en gåva. Men
han hade dragit 3400 kr för den på min sista lön. Är det lagligt att göra så?
Tack på förhand!

Svar:
Hej,

Arbetsgivaren kan som huvudregel inte ensidigt göra avdrag på arbetstagarens lön. Det krävs ett godkännande enligt Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas speciella bestämmelser om kvittning i detta.

Du kan läsa mer om kvittning här: http://www.kronofogden.se/Arbetsgivareskvittningsratt.html

Gåvor som arbetsgivaren lämnar till anställda är normalt skattepliktiga förmåner för de anställda men det finns undantag för vissa gåvor som är skattefria. En arbetsgivare som lämnar gåvor till anställda skall i normalfallet ta upp förmånsvärdet för gåvorna till beskattning på lönebeskeden för de anställda. Du kan läsa mer om gåvor på Skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/gavor.4.7459477810df5bccdd4800014379.html

I ditt fall handlar det om att arbetsivaren inte utan ditt medgivande får göra ett avdra på lönen för iPad:en. Sedan är frågan hur gåvan överlämnades till dig och om det finns något skriftligt bevis för att det var en gåva samt om det beskattades korrekt?

Du är välkommen att återkomma om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren