Tag Archives: kundföretag

Anställd på bemanningsföretag och kundföretaget vill köpa ut mig, vad gäller?

Hej,

Jag är anställd på ett bemanningsföretag och har nu erbjudits arbete i kundföretaget. Vad gäller? Bemanningsföretaget säger att kundföretaget måste köpa ut mig!! Kan det vara så?

SVAR

Du kan säga upp dig från bemanningsföretaget och får då räkna med en viss uppsägningstid, beroende på hur länge du arbetat där.

Vissa bemanningsföretag har dock en klausul som säger att kundföretaget inte får anställa dig inom en viss tid efter att du jobbat där.

Då kan det vara vanligt att företaget som nu vill anställa dig betalar en ”avgift” för att få anställa dig, då det troligtvis kostar mindre än vad en rekryteringsprocess skulle kostat för dom.

Hälsningar,

Daniela Alm