Tag Archives: könsdiskriminering

Föräldrapenning vid vikariat samt möjlig könsdiskriminering

Hej ,
Jag jobbar inom kommunen och har en vikariat som tar slut den 31 december 2015. Jag är gravid och vill ta föräldraledig 2 månader innan förlossning, alltså  nångång i oktober månad. Betalar då arbetsgivaren ersättning de 2 månaderna även om mitt vikariat tar slut i dec ?
Jag kommer nog inte få förlängning av vikariatet, när arbetsgivaren får veta om graviditeten..

 

Svar:

Hej!

Du har rätt att vara föräldraledig oavsett vilken anställningsform du har och oavsett om du arbetar heltid eller deltid. Arbetsgivaren kan aldrig neka dig detta, förutsatt att du har ett barn under 8 år, det gäller även fosterbarn.

Du har även rätt att ta ut föräldraledigt med föräldrapenning när det endast är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen. Så länge du har en anställning beräknas föräldrapenningen på den lönen. Mer om föräldrapenning hittar du på Försäkringskassans hemsida då de är dem som betalar ut denna ersättning.

Om du inte skulle få förlängning av vikariatet p.g.a. din graviditet så föreligger diskriminering. Se därför till att få orsaken till varför du inte får fortsätta arbeta skriftligt. På så sätt blir det lättare att bevisa om könsdiskriminering skett och om/vilka åtgärder som kan vidtagas mot arbetsgivaren.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren