Etikettarkiv: konkurrerande verksamhet

Konkurrerande verksamhet

Hej!
Jag har varit anställd i ett företag, som är verksamt i branschen hushållsnära tjänster, i över sex års tid. Företaget har inget kollektivavtal. I mitt anställningsavtal finns en paragraf om att anställningen är en behovsanställning/timanställning. Jag har dock alltid arbetat efter ett schema med regelbundet återkommande kunder, varje vecka, varannan vecka eller en gång i månaden, under hela min anställningstid. Jag har arbetat heltid den största delen av min anställningstid.

Nu försöker arbetsgivaren bli av med mig genom att inte ge mig några nya kunder när mina gamla kunder slutar. Detta efter att jag har krävt att arbetsgivaren ska betala sjuklön bl.a., något som arbetsgivaren inte gjort tidigare. Företaget har samtidigt behov av att nyanställa arbetskraft då fler och fler nya kunder tillkommer hela tiden. De annonserar bl.a. på arbetsförmedlingen efter ny arbetskraft varannan månad. I annonserna står det att de anställda får välja mellan att arbeta heltid eller deltid. Samma sak står även på företagets hemsida. Jag har flera gånger bett om att få nya kunder när mina gamla slutar, dock utan resultat.

Jag undrar över följande:

1: Är min arbetsgivare inte skyldig att ge mig nya kunder när mina gamla kunder slutar om det finns ett behov av att nyanställa arbetskraft, även om det står i mitt anställningsavtal att anställningen är en behovsanställning/timanställning?

2. Får jag, p.g.a. omständigheterna jag beskrivit, bedriva konkurrerande verksamhet för att kunna försörja mig om min arbetsgivare vägrar att ge mig nya kunder,
samtidigt som jag arbetar kvar hos arbetsgivaren så länge jag har gamla kunder kvar, utan att detta då kan betraktas som grund för avsked?

Hej,

Inom alla arbeten innehar arbetsgivaren rätten att leda och fördela arbetet, denna rätt är långt gående och som jag ser det så har arbetsgivaren ingen skyldighet att ge alla timanställda lika många kunder, även om detta kan ses som orättvist.

Som anställd får du inte bedriva konkurrerande verksamhet med din arbetsgivare och gör du så kan detta mycket väl vara grund för att avsluta anställningen. Det du som anställd kan göra är att tala med din arbetsgivare och se om ni kan komma till en överenskommelse angående en bisyssla och vad för bisyssla som isf skulle kunna vara lämplig. Om ett sådant godkännande skulle ske från arbetsgivarens sida skulle jag rekommendera att du begär detta skriftligen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Vad innebär lojalitetsplikt?

Hej,
Jag är för tillfället anställd på ett bemanningsföretag som sin tur ”hyr” ut mig till ett konsultföretag. Anställningen är visstid på 3 månader och ska snart förlängas. Jag är egentligen inte intresserad av att fortsätta arbeta för bemanningsföretaget
utan är istället intresserad av att  starta eget coh bli underkonsult till konsultföretaget. Jag har inte vad jag vet inte skrivit på något särkskillt avtal som förbjuder detta. Alla materiella rättigheter tillhör konsultföretaget.

Har inte disskuterat detta med konsultföretaget än då jag vill försäkra mig om att jag inte bryter något genom att göra detta.

Svar:
Hej,
När man har ett anställningsförhållande råder en lojalitetsplikt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. I lojalitetsplikten ligger att man inte får bedriva eller arbeta på en konkurrerande verksamhet. Vad som är en konkurrerande verksamhet är svårt att säga. Generellt kan man säga att förbudet mot att driva konkurrerande verksamhet är för att man inte ska skada sin tidigare arbetsgivare genom att utnyttja företagsspecifik kunskap och företagshemligheter. Om arbetsgivarna bedriver handel inom samma bransch är risken stor att det är att anse som konkurrerande verksamhet. Troligen skulle de kunna hävda konkurrerande verksamhet om du startar ditt företag innan din sista anställningsdag. Du bör kontrollera om det finns en konkurrensklausul i ditt personliga anställningsavtal eller i ett eventuellt kollektivavtal. Många bemanningsföretag är bundna av kollektivavtal och där brukar finnas med skrivningar om lojalitetsplikten.

Dagen efter du avslutat din anställning, kan du börja arbeta med din verksamhet om du inte omfattas av några konkurrensklausuler i ditt anställningsavtal eller i gällande kollektivavtal. Konkurrensklausuler innebär att din lojalitet gentemot din arbetsgivare fortsätter även en tid efter att du avslutat din anställning (sådant som brukas betecknas som karantän). Detta brukar främst gälla för nyckelpersoner inom verksamheten. Du skall också tänka på att inte ta med dig, ritningar, budget, modeller, kundregister eller andra uppgifter från din nuvarande arbetsgivare som tillhör dem och ses som företagshemligheter.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Konkurrerande verksamhet

Hej!

Arbetar på ett privat företag och vi är tre stycken som funderar
på att starta eget inom samma verksamhet.

Kan vi säga upp oss, ha en månads uppsägningstid, arbeta
under den perioden och starta upp verksamheten?

När kan vi starta företaget för att det inte ska betraktas
som konkurrerande

verksamhet?

Vilka regler finns det som vi måste ta hänsyn till?

Vi skulle helst vilja registrera och ansöka om vårat företag
innan vi slutar så att det ska kunna löpa på när vår anställning har gått ut,
men kan det anses som att vi bedriver
konkurerande verksamhet vid sidan om?

Med
vänliga hälsningar

Hej

Under din uppsägningstid skall du inte ta på dig arbetsuppgifter som innebär att du är ilojal mot din arbetsgivare. Dvs du ska se till din arbetsgivares bästa i första hand och inte utföra arbete som anses konkurrerande. I annat fall kan detta bedömas som konkurrerande verksamhet.

Du skall också tänka på att inte ta med dig, ritningar, budget, modeller, kundregister eller andra uppgifter från din nuvarande arbetsgivare som tillhör dem och ses som företagshemligheter. Du kan i så fall dömas både till fängelse och stora skadestånd.

Mitt tips är att du och din kollegor arbetar kvar i verksamheten under uppsägningstiden och gör det på ett lojalt sätt. Detta innebär också att du inte utanför arbetstid arbetar med något som uppfattas som konkurrerande. Dagen då ni avslutar er anställning, kan ni börja arbeta med er verksamhet om ni inte omfattas av några konkurrensklausuler i era anställningsavtal eller i gällande kollektivavtal. Konkurrensklausuler innebär att din lojalitet gentemot din arbetsgivare fortsätter även en tid efter att du avslutat din anställning (sådant som brukas betecknas som karantän).

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Konkurrensklausuler

Hej!

Jag sa upp min anställning förra veckan efter jag har skrivit på ett
nytt anställningsavtal hos en konkurrerande arbetsgivare.
Detta innebär att min nuvarande arbetsgivare har placerat mig i karantän
under uppsägningstiden (3 månader) som enligt arbetsgivaren innebär
följande:

* Jag får inte kontakta min nya arbetsgivare under karenstiden, vid
eventuella kontakter i form av detaljer runt min nya anställning så
skall dessa först godkännas av min nuvarande arbetsgivare.
* Jag får inte kontakta eller träffa de leverantörer som jag har haft
kontakt med under min nuvarande anställning.
* Jag är inte arbetsbefriad utan skall vara kontaktbar under
karenstiden för eventuella frågor eller möten på arbetsplatsen.

De frågor jag har är, kan min nuvarande arbetsgivare lagligt hindra mig
att kontakta min nya arbetsgivare och leverantörer?
Enligt min uppfattning så är det väl inga hinder för mig att både
kontakta och träffa min nya arbetsgivare och leverantörer så länge det
inte är under arbetstid?
Eventuella kontakter med ny arbetsgivare eller leverantör får givetvis
inte innehålla någon information som kan skada min nuvarande arbetsgivare.

MVH

Hej

Under din uppsägningstid har du fortfarande en lojalitetplikt mot din arbetsgivare, det innebär att du skall sätta hans intresse först. Detta gäller även utanför arbetstid.
Din nya arbetsgivare borde ha förståelse för detta då detta visar på integritet och moral och det borde innebära att du också i framtiden kommer agera liknande om du lämnar denna arbetsgivaren.
Just lojalitetsplikten är viktig i sammanhanget och det är den som skall styra ditt agerande. Denna gäller också för arbetstagare som har flera anställningar, dvs även om du rent arbetstidsmässigt kan arbeta för flera olika arbetsgivare måste lojalitetsplikten följa anställningen så att arbetsgivarna inte blir lidande.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Konkurrerande verksamhet i samband med uppsägning

Hej!

Jag har tre frågor angående konkurrerande verksamhet.

Jag har precis sagt upp mig från min nuvarande arbetsgivare för att starta
egen näringsverksamhet inom samma bransch. Min arbetsgivare ställer sig
positivt till detta och vill också hyra in mig på konsultbasis vid behov
efter att min anställning upphört då det passar deras nuvarande sits
bättre. För att komma igång så snart som möjligt hade jag egentligen velat
registrera min verksamhet redan innan detta för att ha allt klart direkt
efter sista anställningsdag, men inte påbörja några projekt med kunder
innan dess.

Mitt anställningsavtal har en paragraf som säger att sidoprojekt är
tillåtna men med restriktionen att ”sidoprojekt får ej bedrivas inom
konkurrerande verksamhet” (vad det nu betyder mer specifikt…)

Arbetsgivaren tog upp att de i princip godkänner att jag registrerar
verksamheten och utför andra förberedelser så länge inga andra projekt
kopplade till kunder bedrivs innan uppsägningstiden löpt ut – vilket låter
vagt och riskabelt. Finns det något sätt att skriftligt avtala om att
arbetsgivaren godkänner att jag registrerar min verksamhet och utför
förberedelser utan att påbörja projekt kopplade till specifika kunder?

Jag ser ingen tydlig gräns för när ett projekt går från inledande
kundkontakt till planering och produktion, så har inga större förhoppningar
att ett sådant avtal skulle kunna stiftas som ”skyddar” mig (vad kan jag
göra när potentiella kunder kontaktar mig nu?). Så min andra fråga är om
det kan uppstå problem om jag utför förberedande arbete (inköp, förbereda
marknadsföringsmaterial, kommunikationer med potentiella kunder etc.) som *
privatperson* innan jag registrerat min verksamhet?

Min sista fråga gäller att min arbetsgivare hyrt ut mig som konsult till
ett annat företag. Dessa är nu också intresserade av att anställa mig som
konsult efter min nuvarande anställning löpt ut (de vet om varför min
anställning, och avtalet med, dem avslutats). Vilka problem kan uppstå om
jag påbörjar ett samarbete med dem direkt efter min anställning avslutats?

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar,

Hej

För min del ser det inte ut som att det finns några krav på konkurrensklauler (att du inte får starta verksamhet som kan konkurrera med din nuvarande anställning efter det att anställningen avslutas) i ditt anställningsavtal utan den paragraf som anges är en allmänn paragraf som används om du i ditt arbete skulle ha bisysslor som konkurrerar med din nuvarande anställning. Detta innebär i grunden att du kan bli uppsagd eller avskedad i din nuvarande anställning.

Din nuvarande arbetsgivare skulle istället kunnat ha använt sig av konkurrensklausuler, där syftet är att förlänga din lojalitetsplikt mot arbetsgivare. Det du ska tänka på att de kundregister, priser och andra typer av information som företagshemligheter som du fått från din arbetsgivare i själva verket tillhör dem och du kan vara tvungen att lämna från dig dessa vid anställningens avslut.

Eftersom din nuvarande arbetsgivare inte har skrivit in några konkurrensklausuler i ditt anställningsavtal (se även om gällande kollektivavtal innefattar sådan begränsingar). Så borde du din lojalitetsplikt mot din arbetsgivare sluta den dag du avslutar anställningen.

Jag skulle uppmana dig att inte börja arbeta med kunderna förrän efter din anställningstid är slut. Det tyder på god integritet och borde hjälpa dig i framtiden då dina kunder bör tycka att det är det mest moraliskt riktiga och dessutom skapar det förtroende för dig som konsult.

Vad gäller uthyrningen kan det vara bra om du har juridisk hjälp för att skriva avtal som skyddar dig i din nya roll.

Jag skulle verkligen vilja rekommendera våran samarbetspartner Klas Johansson på KBM advokatbyrå han borde kunna ta fram ett säkert och tryggt avtal för dig. Det kan vara värt att lägga lite pengar på, så att du inte hamnar i problem i framtiden.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Tjänstledighet för annat arbete

Hej!
Jobbar 100% inom vården har fast arbete, sökt ett vikariat på 75% vill testa nåt annat. Kan man jobba 75% på det nya jag blir
ju tjänstledig då, men den 25% kan jag jobba kvar på mitt gamla jobb?

Hälsningar

Du har rätt till tjänstledighet från ditt arbete för att prova på ett nytt arbete om du är sjuk enligt lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova på annat arbete. Det finns ingen annan lag som ger dig som arbetstagare rätt att ta tjänstledigt för att arbeta på ett annat arbete. Det finns vissa kollektivavtal som ger en rätt till tjänstledighet för att prova på annat arbete och du måste således undersöka det kollektivavtal som du omfattas av. Annars kan man fråga arbetsgivaren som får avgöra om din tjänstledighet ska beviljas eller ej. Din rätt att sedan arbeta kvar en viss procent är det upp till arbetsgivaren att avgöra då du har en lojalitetsplikt genom ditt anställningsavtal gentemot din arbetsgivare. Om verksamheterna är konkurrerande så krävs även arbetsgivarens medgivande för att du inte ska bryta mot några förpliktelser.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Konkurrensklausul

Hej!
Är anställd på timmar som PT med ett konkurrensavtal som säger uttryckligen att mitt gruppträningsinstruerande är OK. Nu hävdar arbetsgivaren att det nu anses vara konkurrerande verksamhet och har gett mig valet att fortsätta som PT men utan att jag får instruera i gruppträning (hos annan arbetsgivare) eller säga upp mig.

Kan de göra så?
Om de kan det – vad händer då med mitt nuvarande avtal där det finns en konkurrensklausul som säger att jag inte utan nuv AG godkännande under anställning eller 12 mån därefter får bedriva konkurrerande verksamhet?

SVAR:

Hej,

I anställningsförhållandet har man en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren och i den innefattas att inte bedriva konkurrerande verksamhet. En konkurrensklausul är vanligt för exempelvis VD och andra nyckelpersoner. En konkurrensklausul är endast giltig om den är skälig. Vad först gäller att du arbetar inom samma område hos en annan arbetsgivare, så bör det som utgångspunkt inte vara tillåtet om du inte har arbetsgivarens godkännande. Om det uttryckligen står i konkurrensklausulen att gruppträningsinstruerande är tillåtet så kan din arbetsgivare inte sedan hävda att detta inte är tillåtet. Ert skriftliga avtal gäller och de villkor som framgår där.

När det gäller din 12 månaders karens period är det osäkert om det faktiskt kan anses skäligt. Du blir förhindrar att arbeta i det yrket som du har utbildat dig i, vilket kan ta ifrån dig dina försörjningsmöjligheter. När en VD eller annan nyckelperson har en konkurrensklausul är detta för att hindra att viktigt kunnande försvinner från företaget och att ett konkurrerande företag får denna kunskapen. Men även om det är oklart om konkurrensklausulen är skälig i ditt fall, ska man vara försiktig då det oftast finns viten om man överträder klausulen.

Tala med din arbetsgivare och påvisa ert avtal där verksamheten du bedriver faktiskt är tillåten. Försök ha en dialog och skulle det bli aktuellt med en annan arbetsgivare så kan det vara bra att kontakta en advokat så att du inte riskerar att få betala vite.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Konkurrerande verksamhet?

Hej,
Jag jobbar idag som konsult men har blivit uppsagd pga att kontoret ska flyttas till
annan ort och jag har inte valt att följa med.
Jag funderar nu på att starta eget inom samma verksamhet.
När ska jag starta företaget för att det inte ska betraktas som konkurrerande
verksamhet och när räknas det som att jag har startat eget?
Vad kan jag göra under min anställning utan att det ska betraktas som
konkurrerande verksamhet?

En av de kunder som jag haft som konsult har nu valt att säga upp sitt avtal med
min arbetsgivare, kan jag i mitt nya företag och innan anställningen är slut
muntligt komma överens med dem om att när min verksamhet är igång tillhanda
hålla mina tjänster till dem?

Svar:
Hej,
När man har ett anställningsförhållande råder en lojalitetsplikt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. I lojalitetsplikten ligger att man inte får bedriva eller arbeta på en konkurrerande verksamhet. Vad som är en konkurrerande verksamhet är svårt att säga. Generellt kan man säga att förbudet mot att driva konkurrerande verksamhet är för att man inte ska skada sin tidigare arbetsgivare genom att utnyttja företagsspecifik kunskap och företagshemligheter. Om arbetsgivarna bedriver handel inom samma bransch är risken stor att det är att anse som konkurrerande verksamhet. Troligen skulle de kunna hävda konkurrerande verksamhet om du startar ditt företag innan din sista anställningsdag. Du bör kontrollera om det finns en konkurrensklausul i ditt personliga anställningsavtal eller i ett eventuellt kollektivavtal.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Konkurrerande verksamhet?

Hej.
Räknas sportbranschen och modebranschen som konkurrerande verksamheter inom handeln? Låt säg att man jobbar extra både på en sportkedja och en modekedja. Modekedjan säljer ca 5% sportkläder och sportkedjan ca 20 % vanliga kläder. Är det då konkurrerande ? obs. man är endast extrapersonal på båda. Hur ser man generellt på detta?

SVAR:

Hej,

När man har ett anställningsförhållande råder en lojalitetsplikt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. I lojalitetsplikten ligger att man inte får bedriva eller arbeta på en konkurrerande verksamhet. Vad som är en konkurrerande verksamhet är svårt att säga generellt. Om arbetsgivarna bedriver handel inom samma bransch är risken stor att det är att anse som konkurrerande verksamhet. Även om du endast arbetar extra har du en lojalitetsplikt. Om du vill arbeta hos båda arbetsgivarna kan du höra med dem om det är okej att du arbetar på båda, då slipper du oroa dig för om det är ett brott mot din lojalitetsplikt.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Konkurrerande verksamhet?

Hej!

Vad gäller om man har en anställning på företag A vid behov men känner att man
vill ingå en anställning till vid sidan om i företag B med samma
anställningsform för att få ihop fler timmar?
Finns det något hinder mot detta? Jag har hört talas om att det är förbjudet att
bedriva konkurrerande verksamhet, kan detta betraktas som konkurrerande verksamhet
då båda arbetsgivarna är verksamma inom samma branch?

Svar:
Hej,

Du får lov att arbeta på ett annat arbete med vissa begränsningar. Du får inte bedriva konkurrerande verksamhet då du har en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare. Det kan även finnas en uttrycklig konkurrensbestämmelse i ditt anställningsavtal. Du får vidare inte försumma dina förpliktelser hos din ordinarie arbetsgivare. Det kan även finnas andra begränsningar men man får se till de särskilda omständigheterna. Utöver detta är vad du gör på din fritid din ensak och inget som din arbetsgivare ska bestämma över. Är du osäker kan du prata med din arbetsgivare så vet du vad som gäller i din specifika situation.

Arbetar man deltid på ett företag har man företrädesrätt till en högre sysselsättningsgrad än nyanställd personal om man har tillräckliga kvalifikationer och har anmält sitt intresse till arbetsgivaren.

Mvh
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren