Etikettarkiv: konkurrerande verksamhet

Lojalitetsplikt under uppsägningstid

Efter en meningsskiljaktighet har arbetsgivaren valt att säga upp den anställde pga ”arbetsbrist” med en uppsägningstid om 6 månader, arbetsbefriad, med avräkningsrätt.

Får den anställde under uppsägningstiden diskutera med någon av företagets uppdragsgivare angående, eventuell anställning hos densamma alternativt ev uppdragstagande med F-skattesedel? Kan detta ses som att den anställde brister i lojalitet med arbetsgivaren under uppsägningstiden.

SVAR

Lojalitetsplikten gäller sålänge m.n är anställd, och under uppsägningstiden är man fortfarande det så därför gäller fortfarande lojalitetsplikten.

Här är det nog bäst att diskutera detta med arbetsgivaren och få ett ok för att kunna föra sådana diskussioner.

Hälsningar,

Daniela Alm

Kan jag bli uppsagd om jag söker jobb hos ett konkurrerande företag?

Hej!
Jag tänkte söka ett jobb på ett konkurrerande företag, kan jag bli uppsagd då?
Även om jag bara söker jobbet men inte får det?

Svar:
Hej,

Nej, din arbetsgivare kan inte säga upp dig p.g.a att du söker jobb hos ett konkurrerande företag.
Ditt anställningsavtal kan eventuellt innehålla någon form av konkurrensklausul som förhindrar dig att utöva konkurrerande verksamhet samt taga anställning hos konkurrerande företag under en utsatt tid efter att din anställning är avslutad.
Det finns även en s.k. lojalitetsplikt som alla arbetstagare har mot sin arbetsgivare, mer eller mindre. Denna beror till viss del på hur långt anställningen sträcker sig rent tidsmässigt, hur pass högt uppsatt position man har samt hur pass företagsintern information man får ta del av. När det gäller konkurrens innefattar arbetstagarens lojalitetsplikt att man inte får utöva konkurrerande verksamhet samtidigt som man har pågående anställning hos arbetsgivaren, men det finns inget hinder att endast söka jobb hos ett konkurrerande företag.

Mvh,
Sara Rönnerling Gislander
Arbesträttsjouren

Är ett arbete som lokalvårdare konkurrerande verksamhet mot min nuvarande tjänst inom telekom?

Hej.

Jag har en fråga angående konkurrerande verksamhet.

jag jobbar inom telekom, men har tagit tjänsteledigt ett tag då jag studerar upp mina betyg. hur som helst så har jag blivit erbjuden en tjänst som lokalvårdare på ett kontor som bedriver också telekom.

Får jag jobba som lokalvårdare (städare) för ett annat bolag som också jobbar inom desamma verksamhet som de bolaget jag är anställd hos?=)

min tjänst skulle innebära att städa, damsuga, moppa osv. Arbetstiderna är alltså efter att kontoret ät stängt.

Hur skulle bolaget jag jobbar för se på det? Anses det som konkurrerande verksamhet?

Svar: Det finns inga klara, tydliga gränser för vad som anses vara ”konkurrerande verksamhet”. Det som skulle kunna skada eller sätta din nuvarande arbetsgivare i en sämre ställning konkurrensmässigt hör helt klart hit. Konkurrensklausulen är ett uttryck för din lojalitetsplikt mot din arbetsgivare. Ofta skriver man om konkurrerande verksamhet i anställningsavtalet, och menar då liknande verksamhet som du utför hos din arbetsgivare.

Mitt råd är att du pratar med arbetsgivaren på ditt nuvarande arbetsställe och frågar om denne tycker att det går bra att du tar städjobbet. Det är bra på fler än ett sätt. Dels får din nuvarande arbetsgivare veta om dina planer, dels visar du att du bryr dig om din nuvarande anställning och att den är värdefull för dig, och dels klargörs såklart om lösningen med lokalvårdarjobbet är godtagbar i din nuvarande arbetsgivares ögon.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson, Arbetsrättsjouren

Starta konkurrerande verksamhet

Jag arbetar som målare och är sugen på att starta enskild firma.  Jag undrar om det är okej att starta firman under tiden jag är anställd, endast i syfte att börja synas och få in projekt till mitt nystartade företag. Jag ska alltså inte ta de bef. samt nya kunderna som finns på det företag jag är anställd på idag. Det står inget om konkurrerande verksamhet i mitt anställningsbevis. I kollektivavtalet står det endast att AT inte får utföra andra måleriarbeten under tiden han är anställd hos AG.

Svar:

Hej!

Då du har en anställning hos din arbetsgivare har du lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare vilket innebär att du inte får bedriva konkurrerande verksamhet. Det finns ingen klar gräns för vad som kan definieras som just konkurrerande verksamhet. Det som kan sägas kring detta är att om din verksamhet kan skada den nuvarande arbetsgivaren så kan det räknas som konkurrerande verksamhet.

Under din uppsägningstid ska du inte heller  ta på dig arbetsuppgifter som innebär att du är ilojal mot din arbetsgivare. Du ska därmed se till din arbetsgivares bästa i första hand och inte utföra arbete som anses konkurrerande. I annat fall kan detta bedömas som konkurrerande verksamhet.

Mitt tips är att du arbetar kvar i verksamheten under uppsägningstiden och gör det på ett lojalt sätt. Detta innebär också att du inte utanför arbetstid arbetar med något som uppfattas som konkurrerande. Dagen då ni avslutar er anställning, kan du börja arbeta med din verksamhet då varken ditt anställningsavtal eller kollektivavtalet innehåller bestämmelser gällande konkurrensklausuler.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

Konkurrerande verksamhet

Hej,

Jag har en fråga om konkurrerande verksamhet. Jag jobbar på en gymkedja(1) som personlig tränare, då jag nu har nischat mig extra inom korrektiv träning har jag också blivit inhyrd som konsult där titeln är just korrektiv-tränare på en klinik(2) som jobbar med holistisk hälsa (helhets-syn på kunderna där vi hjälper dom med allt från rehabilitering, kost, mentala problem, prestationsträning mfl). Nu påstår min chef på jobb 1 att jag måste välja för att det är konkurrerande verksamhet trots att tjänsten korrektiv tränare inte ens existerar på det här jobbet. Har jag rätt att fortsätta göra båda eller har min chef rätt att det är konkurrerande verksamhet?

Svar:

Hej!

Då du är anställd hos en arbetsgivare har du en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare, vilket innebär att du inte får bedriva konkurrerande verksamhet. Det finns ingen helt klar gräns för vad som kan definieras som konkurrerande verksamhet. Det som kan sägas kring detta är att om din anställning på det andra företaget kan skada den nuvarande anställningen så kan det räknas som konkurrerande verksamhet. Det som du kan göra är att se efter om det finns en eventuell konkurrensklausul i ditt anställningsavtal där det bland annat ska finnas bestämmelser kring vilka företag och branscher som anses vara av konkurrerande verksamhet, det kan även stå någonting om det i ett eventuellt kollektivavtal. Finns det inte reglerat kring detta i anställningsavtal eller kollektivavtal skulle jag nog i ditt fall räkna den andra anställning som konkurrerande verksamhet då din arbetsgivare anser det vara just det.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Gränsen för konkurrerande verksamhet?

Var går gränsen för konkurrerande verksamhet?
Jag jobbar som elektriker och vill starta eget i samma bransch men med tjänster som vi inte jobbar med kan man göra det?

SVAR:
Det finns ingen definitiv gräns för detta, utan det handlar om vad som uppfattas som konkurrerande verksamhet. Om du vill tillhandahålla helt andra tjänster än din nuvarade arbetsgivare erbjuder så bör det vara OK. Men bäst är såklart att ta upp frågan till diskussion.

Hälsningar Camilla Ländin

Konkurrensklausul

Hej,

En anställd har sagt upp sig och vi behöver veta om den personen har skrivit på för ett konkurrerande företag. Har arbetsgivaren rätt att kräva svar på den frågan? I anställningskontraktet finns en konkurrensklausul.

Svar:

Hej,

Så länge AT  befinner sig i karantän efter anställningens upphörande kan ni begära svar på denna fråga. Konkurrensklausulen innebär att lojalitetsplikten förlängs. Således att arbetstagaren inte får bedriva konkurrerande verksamhet. I anställningsavtalets konkurrensklausul ska det stå utskrivet under hur lång tid efter anställningens avslutande som klausulen sträcker sig samt i vilken omfattning den gör sig gällande, det vill säga nyanställning till konkurrenter, kunder, eller alla företag inom samma verksamhetsområde. AT ska vara medveten om vad som gäller, hur länge den gäller samt vilka som anses konkurrerande.  Värt att notera är att klausulen ska vara skälig enligt lag och att om det råder kollektivavtal på arbetsplatsen kan vissa bestämmelser stå i det.

Med vänlig hälsning,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren

 

Konkurrerande verksamhet?

Jag undrar hur det fungera med konkurrerande verksamhet.

Jag jobbar som frisör på en ort och fundera på att starta upp en egen frisersalong, men på en ort 30 mil norr om den ort jag är anställd på. Min tanke är att bedriva detta på min lediga tid som i dag är helger.

Räknas detta då som konkurrerande verksamhet?

SVAR:
Exakt vad som är konkurrerande verksamhet är svårt att svara på, men om den skadar eller negativt påverkar din nuvarande arbetsgivares verksamhet så kan den räknas som sådan. Bäst är om du kan komma överens med arbetsgivaren om  hur du ska göra, med ett avstånd på 30 mil borde det inte bli några problem.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Konkurrerande verksamhet

Hej!
Jag har varit anställd i ett företag, som är verksamt i branschen hushållsnära tjänster, i över sex års tid. Företaget har inget kollektivavtal. I mitt anställningsavtal finns en paragraf om att anställningen är en behovsanställning/timanställning. Jag har dock alltid arbetat efter ett schema med regelbundet återkommande kunder, varje vecka, varannan vecka eller en gång i månaden, under hela min anställningstid. Jag har arbetat heltid den största delen av min anställningstid.

Nu försöker arbetsgivaren bli av med mig genom att inte ge mig några nya kunder när mina gamla kunder slutar. Detta efter att jag har krävt att arbetsgivaren ska betala sjuklön bl.a., något som arbetsgivaren inte gjort tidigare. Företaget har samtidigt behov av att nyanställa arbetskraft då fler och fler nya kunder tillkommer hela tiden. De annonserar bl.a. på arbetsförmedlingen efter ny arbetskraft varannan månad. I annonserna står det att de anställda får välja mellan att arbeta heltid eller deltid. Samma sak står även på företagets hemsida. Jag har flera gånger bett om att få nya kunder när mina gamla slutar, dock utan resultat.

Jag undrar över följande:

1: Är min arbetsgivare inte skyldig att ge mig nya kunder när mina gamla kunder slutar om det finns ett behov av att nyanställa arbetskraft, även om det står i mitt anställningsavtal att anställningen är en behovsanställning/timanställning?

2. Får jag, p.g.a. omständigheterna jag beskrivit, bedriva konkurrerande verksamhet för att kunna försörja mig om min arbetsgivare vägrar att ge mig nya kunder,
samtidigt som jag arbetar kvar hos arbetsgivaren så länge jag har gamla kunder kvar, utan att detta då kan betraktas som grund för avsked?

Hej,

Inom alla arbeten innehar arbetsgivaren rätten att leda och fördela arbetet, denna rätt är långt gående och som jag ser det så har arbetsgivaren ingen skyldighet att ge alla timanställda lika många kunder, även om detta kan ses som orättvist.

Som anställd får du inte bedriva konkurrerande verksamhet med din arbetsgivare och gör du så kan detta mycket väl vara grund för att avsluta anställningen. Det du som anställd kan göra är att tala med din arbetsgivare och se om ni kan komma till en överenskommelse angående en bisyssla och vad för bisyssla som isf skulle kunna vara lämplig. Om ett sådant godkännande skulle ske från arbetsgivarens sida skulle jag rekommendera att du begär detta skriftligen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Vad innebär lojalitetsplikt?

Hej,
Jag är för tillfället anställd på ett bemanningsföretag som sin tur ”hyr” ut mig till ett konsultföretag. Anställningen är visstid på 3 månader och ska snart förlängas. Jag är egentligen inte intresserad av att fortsätta arbeta för bemanningsföretaget
utan är istället intresserad av att  starta eget coh bli underkonsult till konsultföretaget. Jag har inte vad jag vet inte skrivit på något särkskillt avtal som förbjuder detta. Alla materiella rättigheter tillhör konsultföretaget.

Har inte disskuterat detta med konsultföretaget än då jag vill försäkra mig om att jag inte bryter något genom att göra detta.

Svar:
Hej,
När man har ett anställningsförhållande råder en lojalitetsplikt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. I lojalitetsplikten ligger att man inte får bedriva eller arbeta på en konkurrerande verksamhet. Vad som är en konkurrerande verksamhet är svårt att säga. Generellt kan man säga att förbudet mot att driva konkurrerande verksamhet är för att man inte ska skada sin tidigare arbetsgivare genom att utnyttja företagsspecifik kunskap och företagshemligheter. Om arbetsgivarna bedriver handel inom samma bransch är risken stor att det är att anse som konkurrerande verksamhet. Troligen skulle de kunna hävda konkurrerande verksamhet om du startar ditt företag innan din sista anställningsdag. Du bör kontrollera om det finns en konkurrensklausul i ditt personliga anställningsavtal eller i ett eventuellt kollektivavtal. Många bemanningsföretag är bundna av kollektivavtal och där brukar finnas med skrivningar om lojalitetsplikten.

Dagen efter du avslutat din anställning, kan du börja arbeta med din verksamhet om du inte omfattas av några konkurrensklausuler i ditt anställningsavtal eller i gällande kollektivavtal. Konkurrensklausuler innebär att din lojalitet gentemot din arbetsgivare fortsätter även en tid efter att du avslutat din anställning (sådant som brukas betecknas som karantän). Detta brukar främst gälla för nyckelpersoner inom verksamheten. Du skall också tänka på att inte ta med dig, ritningar, budget, modeller, kundregister eller andra uppgifter från din nuvarande arbetsgivare som tillhör dem och ses som företagshemligheter.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren