Tag Archives: konkurrerande fackföreningar

Negativ föreningsfrihet

 

Hej,

Jag Arbetar på Samhällsbyggnadskontoret på XXX kommun. I årets lönesamtal har det framkommit att medlemmar i arkitektförbundet och Sveriges ingenjörer, genom ett lokalt avtal, har fått en extra pott och får högre löneförhöjning än t ex mig. Får man göra så? Och är det i sammanhanget avgörande om man, när man bedömer den negativa föreningsfriheten, är ansluten till ett annat fackförbund som inte innefattas av lönebonusen, eller om man överhuvudtaget inte är ansluten? Har studerat några fall i Europadomstolen som behandlar den negativa föreningsfriheten men kan inte se klart om de är applicerbara också på denna fråga. Vad är er bedömning?

Mvh

Hej

Arbetsdomstolen (högsta instans gällande arbetsrätt i Sverige) har slagit fast att föreningsrätten inte hindrar de fackliga organisationerna från att fritt konkurera med varandra. Det är därför inte lönediskriminering (även om ni innehar samma arbete) eller en föreningskränkning om en avtalsbunden arbetsgivare utger högre lön till medlemmar i en viss medlemsorganisation. Du har rätt att det finns ett visst skydd för negativ föreningsrätt genom EU direktiv, men du kan inte änvända dig av den i detta utfallet. Den största anledningen till detta är att svensk arbetsrätt bygger på att arbetsmarknadensparter (arbetsgivare och arbetstagare genom fackföreningar) driver den svenska modellen i arbetslivet. EUs förordningar försöker visserligen att sammantaget se över de regler som gäller inom hela europa. Men de skiljer sig markant från varandra och att en sådan inskränkning skulle få stora konsekvenser för svensk arbetsmarknad. Europadomstolen har även bekräftat att Arbetsdomstolen normalt fyller kravet på opartiskhet, vilket gör det svårar att driva detta vidare.

Mitt tips till dig utan att vara mossig är att du ifråga sätter din egen fackförening. Varför har de inte lyckats i sina förhandlingar? och sedan om en annan fackförningen lyckats bättre i sina förhandlingar? Kanske kan det vara på plats att byta till denna för att får ta del av förmånerna.

Det finns så klart möjligheten att negativ föreningsfrihet i framtiden kommer att få större genomslagskraft i svensk arbetsrätt, hurvida detta kommer att gynna de individuella arbetstagarna i det långa loppet det får varje individ själv ta ställning till. Summan av det hela, du kommer med största sannolikhet att stöta på partrull om du försöker driva detta vidare, som antingen lönediskriminering eller negativ föreningsrätt! Men du har självfallet rätt att själv förhandla fram din individuella lönesättning!

Stort lycka till!

MVh Tobias Bergin Arbetsrättsjouren