Etikettarkiv: komptid

Vad händer med intjänad semester och komptid samt arbetstidsförkortning vid egen uppsägning?

Hej,
jag undrar vad som gäller intjänad semester vid egen uppsägning. Har jag rätt att få ut den i ledigt? Jag har en månads uppsägning och har 10 dagar semester kvar. Jag har även arbetstidsförkortning och intjänad komptid.

Hej!

Om du har förlagt din semester till tiden för uppsägningen så har du rätt att få ut den i ledighet. Detta gäller alltså bara då du och arbetsgivaren är överens om detta. Annars ska du få ut dina intjänade semesterdagar genom semesterersättning. Intjänad komptid och arbetstidsförkortning kan enligt vissa kollektivavtal och personliga arbetskontrakt inte alltid tas ut i ekonomisk kompensation, utan måste i vissa fall tas ut i form av ledig tid. Kolla upp vad som gäller på just din arbetsplats så att du inte blir av med någon ersättning eller ledig tid.

Du kan alltså inte tvinga dig till semester under uppsägningstiden om den inte redan är godkänd eller att du och arbetsgivaren kommer överens om att du får ta ut semester under uppsägningstiden.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Har arbetsgivaren rätt att neka komptid?

Hej!
Jag har 28/8 ansökt hos min chef att ta ut 1.5 timmar komptid 16/9 och får svaret att vi har ett schema som ska gälla. Min fråga är då: Vad finns för regler kring att ta ut komptid? Kan min chef säga nej?

Hälsningar
Gunilla Andersson

Svar:

Hej!

Reglering rörande kompensationstid återfinns i kollektiv avtal och/eller lokala avtal. Din arbetsgivare har rätten att leda och fördela arbetet och kan därmed neka dig rätten att ta ut komptiden den 16/9. Rekommendationsvis bör du om du är fackligt ansluten läsa igenom möjligt rådande kollektiv avtal eller kontakta ditt fackförbund  för att få mer specifik rådgivning i frågan.

Med vänlig hälsning,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren

 

 

Komptid i pengar eller i tid

Hej!

Jag har sagt upp mig på egen begäran. Jag har mellan 26-28 komptimmar som jsg vill ha i pengar. Chefen vägrar ge mig mina komptimmar i pengar och när jag sa att jag inte tänker kompa så fick jag till svar att hon tänker stryka all komp. Måste jag kompa eller har jag rätt att få det i pengar?

Svar:
Hej,
när det gäller komptid är detta inte reglerat i lag. Det måste regleras antingen i kollektivavtal eller i ditt anställningsavtal. Ni bör alltså ha gjort en överenskommelse innan kring om du har rätt att få ut komptid i pengar eller i tid.

Mvh
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Tvingas ta ut komptid?

Jag har 127 h komptimmar sparade (har sparat i många år). Nu har minarbetsgivare bestämt att tiden ska tas ut senast 20131219 (jobbar kommunalt som
grundskollärare). Har arbetsgivaren rätt att kräva det med så kort varsel? Om jag nu måste ta ut tiden, får jag ta ut den som jag vill; hela veckor, halvdagar,
enstaka dagar…?

SVAR:
Arbetsivaren får inte ensidigt lägga ut dina kopmtimmar, men att däremot begära att du tar ut dem innan en viss tid kan vara rimligt. Hur komptid/inarbetad tid ska kompenseras regleras i kollektivavtal, och i ditt fall skulle jag rekommendera att du kontaktar Lärarförbundet för att få veta exakt vad som gäller för din tjänst.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Har löneadministratören rätt att dra komptimmar när jag varit tjänstledig?

Hej jag undrar om vår löneadministratör har rätt att dra från mitt kompsaldo för de timmar jag varit borta under en arbetsdag, när jag själv inte begärt detta . Jag har bett att få tjänstledigt del av dag och altså inget betalt för dessa frånvaro timmar.

Svar:
Hej!

Din överenskommelse med arbetsgivaren om hur dessa timmar ska hanteras ska vara styrande. Jag kan inte se att en löneadministratör har rätt att hantera detta på utifrån eget huvud.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Tvingad ta ut kompensationsledighet?

Hej jag är fast anställd på söndagar och nu blir det 2 söndagar i
december som det inte blir någon produktion och då hävdar företaget att jag ska
vara hemma utan betalt och att jag ska ta helgkomp dem här dagarna. Företaget
hävdar att man kan stänga vilken dag som helst och att man då får använda sin
helgkomp. Är detta möjligt?!

Svar:
Hej,

Kompensationsledighet finns inte reglerat i lag utan bör finnas i kollektivavtal alternativt anställningsavtalet. Därför är det svårt att säga något generellt. Men arbetsgivaren leder och fördelar arbetet på arbetsplatsen, en arbetstagare kan till exempel inte vara ledig utan att samråda med sin arbetsgivare. Vid förläggning av kompensationsledighet ska arbetsgivaren och du samråda för att finna en lösning som passar er båda. Det kan finnas detaljerade bestämmelser i kollektivavtal/anställningsavtal om förläggningen. Jag råder dig att kontrollera avtalen för att se vad som gäller i ditt fall. Om det inte finns något i avtal finns det kanske en policy på företaget om hur kompensationsledigheten brukar kunna tas ut.

Mvh
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

 

Ta ut komptid

Jag undrar om man kan ta ut komptid på sina semester fredagar under sommaren? Eftersom jag jobbar deltid så försvinner mycket av mina semesterdagar när vi har kortare fredagar på sommaren.

SVAR: Hur komptid får tas ut regeleras på arbetsplatsen. Om ni kommer överens om att göra så, så finns det inget som hindrar.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren