Etikettarkiv: kompensation

Företaget har bytt ägare och den nye ägaren vill ändra mina arbetsvillkor, får den det?

Hej!

Jag är sedan juni 2011 anställd på ett företag. Först som vikarie åt en som var mammaledig och därför tog jag ett annat jobb i nov 2011. För att företaget inte skulle behöva anställa någon ny för bara ett par månader, så erbjöd jag mig att jobba kvar på deltid och delvis distans, vilket de blev väldigt glada över. När den ordinarie tjejen skulle komma tillbaka, så fick hon ett annat jobb och jag blev tillfrågad om jag kunde fortsätta med jobbet. Jag tackade ja, men vi skrev aldrig något nytt avtal då.

Våren 2014 fick man erbjudande om att sälja företaget och den intresserade köparen ville att alla skulle ha 3 månaders uppsägningstid på kontrakten. Därför skrevs det nya kontrakt med den dåvarande ägaren och vi skrev då till att jag jobbar deltid på fria tider och på distans. (kursivt; tillagt efter kontakt med klienten , AJs rådg. anm.)

Köpet gick igenom i juni 2014 och nu vill den nya ägaren ha mig på plats på kontoret på halvtid vanliga kontorstider. Dock har jag redan ett heltidsjobb, så det är inte möjligt. Han tycker då att han kommer kräva att jag är där och sen då säga upp mig för att jag inte är det.

Kan han göra så?
Om han inte kan det och ändå vill att jag ska sluta, vad kan jag kräva då? Att han tex köper ut mig för en årslön eller liknande?

Jag vill inte sluta, men om jag ska göra det vill jag åtminstone bli ordentligt kompenserad.

Hej!

Här har vi tre intressanta juridiska frågeställningar:

1) Vad ger ”specialvillkoren” för din tjänst som skrevs av den föregående ägaren för rättsverkningar när företaget byter ägare?

2) Har din förvärvaren rätt att säga upp dig om du inte går med på hans nya villkor?

3) Har du rätt att kompenseras för att den nya ägaren ändrar avtalsvillkoren?

På första frågan så är det så att den nya ägaren tar över företaget med de anställda som för tiden finns på företaget, men arbetstagaren har arbetsskyldighet som faller inom anställnings och kollektivavtalsbestämmelserna. Mitt spontana svar hade varit att om dina arbetsuppgifter fortfarande är likartade eller desamma som innan så borde du kunna fortsätta som du arbetar nu, men om din nye arbetsgivare vill att du ska göra andra arbetsuppgifter eller utföra dem på ett annat sätt som faller inom ramen för din arbetsskyldighet som är relativt bred, så skulle han kunna kräva att du numer är på plats. Det är ju inte säkert att han vill driva företaget på exakt samma sätt som den förre ägaren.

Vad gäller det rent juridiska, innebär anställningsvillkorens automatiska övergång att det endast är fråga om ett partsbyte på arbetsgivarsidan, och själva anställningsavtalet förblir därför detsamma efter övergången. En förändring av detta avtal kan därför ske först efter att verksamhetsövergången har skett, vilket det ju nu har gjort. Som utgångspunkt gäller sedan avtalsfrihet mellan parterna, och det står i princip den nye ägaren fritt att genom en överenskommelse med arbetstagaren förändra dennes villkor eller förmåner. Vid en sådan överenskommelse måste dock de avtalsrättsliga reglerna om ogiltighet beaktas, men dessa är de enda rättsliga hinder som kan föreligga mot en sådan överenskommelse. Detta ger att din nya arbetsgivare har rätt att ändra i dina anställningsvillkor på det sätt som han gjort. Det enda du kan göra är att försöka få avtalet ogiltigförklarat genom att hävda antingen att arbetsgivaren har agerat emot tro och heder, vilselett dig eller att avtalsvillkoren på annat sätt är oskäliga. Detta är i så fall något en domstol får ta ställning till.

Vad gäller andra frågan är det så att förvärvaren har samma möjligheter att ändra i ett enskilt anställningskontrakt som överlåtaren hade innan, och som överlåtaren hade haft om överlåtelsen inte skett. Detta innebär att den nya ägaren som vill få till stånd en ensidig ändring av de individuellt avtalade villkoren och inte kan komma överens med arbetstagaren måste iaktta sedvanliga regler avseende uppsägning. Möjligheterna att ändra villkoren efter övergången gäller dock endast de individuellt avtalade villkoren, eftersom en ändring av kollektivavtalade villkor måste ske genom förhandling med den fackliga motparten. Om förvärvaren inte kan få till stånd en överenskommelse med dig som arbetstagare kan denna under vissa förutsättningar vidta en arbetsbristuppsägning i teknisk mening för att kunna omreglera anställningsavtalet (d.v.s. att arbetsgivaren skriver om avtalet så att det passar denne och sedan erbjuder dig tjänsten i den lydelse avtalet då har). Då krävs dock att arbetsgivaren ska ha beaktat alla regler om uppsägning i LAS.

På tredje frågan så är den svenska rätten relativt restriktiv när det gäller ekonomisk kompensation, särskilt i fall som detta, där arbetsgivaren faktiskt verkar ha rätten på sin sida. Du har då rätt till lön under uppsägningstiden, i ditt fall 3 månader enligt ert avtal.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Är det avtalsbrott och har jag rätt till mina tre månaders uppsägningstid?

Hej! Jag har varit provanställd på en firma där jag nu har blivit uppsagd p g a arbetsbrist och jag blev delgiven om anställningens upphörande skriftligen 2014-06-24. I den skriftliga delgivningen står det att anställningen upphör 2014-06-30. Jag påpekade att i mitt anställningsavtal står det att det är en uppsägningstid på 3 månader men chefen sa att det inte gäller och sen dess har han gett olika besked om när min sista arbetsdag är. förra veckan sa han att fredagen 2014-07-11 skulle ja lämna mina nycklar och kläder och att det skulle vara min sista dag. Jag undrade då om jag skulle få betalt för resterande uppsägningstid men fick svaret nej. På fredagen upplyste ja då chefen om att jag kommer gå vidare med detta om han inte iakttar min uppsägningstid och när jag har lämnat in allt och gått hem ringer han tillbaks och säger att jag har två alternativ. antingen så får jag betalt denna månad ut, utan att behöva jobba eller så kommer jag in igen på måndag och jobbar 3 månader. Detta är något jag inte tycker känns bra alls och jag undrar om han kan tvinga tillbaka mig efter att ha blivit hemskickad? Kan jag kräva att han skall betala mig resterande uppsägningstid utan att behöva jobba? Jag undrar också om delgivningen på anställningens upphörande kan användas som bevis för kontraktsbrott då det i den ej tas någon hänsyn till 3 månaders uppsägningstid när den säger att anställningen upphör 2014-06-30? det borde väl stå 2014-09-24 om man hade tagit hänsyn till uppsägningstiden?

Svar:
Hej!

Eftersom ni har avtalat om tre månaders uppsägningstid i anställningsavtalet så gäller det om ni inte avtalar annat. Vanligtvis kan arbetsgivaren kräva att du jobbar din uppsägningstid ut men ditt fall låter lite mer komplicerat än så.

Jag vill hävda att han har brutit mot ditt anställningsavtal och att du möjligen skulle kunna kräva kompensation för detta brott. Å andra sidan inser han att han har agerat fel och är beredd att ge dig dina tre månader. Jag förstår att det känns fel att gå tillbaka efter denna behandling och min gissning är att han hoppas att du ska välja det andra alternativet. Möjligen skulle man kunna nå någon framgång om du via ett ombud kallar till förhandling för att försöka få till en förlikning. Eftersom jag antar att du inte är med i facket så får du dock stå för ombudets kostnader på egen hand och det finns ingen garanti för hur väl man skulle lyckas.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Vilken tid kan jag tillgodoräkna mig i turordningen?

Hej!
Jag arbetade heltid i ca 3 år som frilans/konsult för ett företag. Jag blev sedan anställd och har nu arbetat i ytterligare 3 år. I förra veckan blev jag informerad om att jag kommer att bli avskedad (och detta blir en förhandling om turordning eftersom det kommit in fler efter mig. LAS).
Min fråga är nu. Vilken tid kan jag tillgodoräkna mig för min plats i turordningen?
Mvh
Marc

Svar:

Hej Marc!

Jag antar att du menar att du riskerar att bli uppsagd.

Vad gäller turordningen eligt LAS så är det dina tre år som anställd som räknas.

Vad gäller dina rättigheter till eventuell kompensation för avsteget från turordningslistan så finns det ingen generell regel. Utöver anställningstid så ska även kompetens och lämplighet vägas in i turordningen vilket gör att det är en helhetsbedömning utifrån varje enskilt fall. Mer riktlinjer än så kan jag inte ge utifrån din fråga.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren