Tag Archives: kommun

Vem ska man kontakta om man inte är nöjd med kollektivavtalet?

Jag är undersköterska i en kommun där facket tagit beslut att vi inte längre får flexa. Vi har ingen som helst flex/komp tid. Ska vi vara lediga får vi ta semester.
Vi får heller inte gå in och jobba för att få tid i pengar.
Vi får inte byta turer med varandra då måste turerna va precis lika dana/långa. Vilket blir svårt för vi jobbar olika.
Vi orkar inte mer. Vad ska vi göra. Vi får inget stöd av vårt fack kommunal heller. 3 personal har sagt upp sig.
Får det vara så här? Vart vänder man sig för få hjälp?

SVAR

Till att börja med ska du kontakta Fackförbundet i din kommun och be att få avtalet förklarat för dig.
Känner du dig fortfarande inte nöjd så kan du kontakta facket i Stockholm och be dem att se över så att det inte överskridit några rättsliga gränser. Anser de inte att något fel begåtts så är det dessvärre inte mycket mer som du kan göra.

Du kan också testa att diskutera detta med din arbetsgivare och se om ni kan komma fram till en bättre tillämpning av avtalet som funkar bättre för just er arbetsplats.

Hälsningar,
Daniela Alm

Kan jag bli uppsagd när jag är tjänstledig?

Hej,

Jag jobbar på en skola som klassassistent och har gjort det under 8 år nu, alltså hela tiden på samma plats och samma uppgifter.
Nu i augusti sökte jag en lärartjänst på en annan skola som gäller från augusti till januari och fick den, jag tog tjänstledigt och min chef anställde en vikarie under tiden jag är borta. Nu i veckan kontaktade min chef mig och sa att vi måste prata om min tjänst, eftersom jag är utbildad och legitimerad lärare trodde jag först att han ville att jag jobbar som lärare men icke det utan sa till mig kortfattat ”de har jobbat in sig och jag tänker inte riva upp det och därför måste du byta arbetsplats punkt slut”. Jag trodde först att han skojade men det gjorde han inte utan bara frågade ”är du chockad?”. Jag svarade att jag var väldigt chockad och ledsen och att jag vill inte byta min arbetsplats men att jag ska försöka att komma till jobbet men tror inte att jag klarar av det. Då sa han okej då har vi inget mer att prata hej då.
Jag undrar om en arbetsgivare kan göra så?

SVAR

När man är tjänstledig så kan man inte bli uppsagd just p.g.a att man är tjänstledig utan i sådana fall av personliga skäl eller arbetsbrist. I detta fallet så låter det som arbetsbrist då de har någon annan som sköter dina tidigare arbetsuppgifter.

Eftersom du fortfarande räknas som anställd så har du fortfarande rättigheter som du kan hävda. Du kan kräva att de ska göra en utredning om att omplacera dig. Dock kan detta medföra att du kan få nöja dig med arbetsuppgifter du inte känner dig lika nöjd med och en lägre lön. Är det en kommunal skola så ska du be dem att titta på hela kommunen, inte bara specifikt den skolan för omplacering. Ta även kontakt med din fackförening och be dem hjälpa dig.

Du kan även tillsammans med din arbetsgivare komma fram till att dom ”köper” ut dig. Att du får ekonomisk kompensation ett par månader efter att din uppsägningstid löpt ut.

Hälsningar,

Daniela Alm

Fick inte sökt jobb hos kommunen trots höga meriter, vilka kriterier använder kommunen när de anställer?

Fråga: Hej.
Jag sökte ett kommunalt administrativt arbete på 50% hos överförmyndarnämnden. Jag har en 50 % arbetsförmåga. Jag har en högskoleexamen i ekonomi plus en rad andra utbildningar så som juridik. Jag har en gedigen utbildning för det arbete som jag sökte. Kraven var ekonomiskt gymnasium. Jag hade dessutom lång erfarenhet inom just det området. Jag undrar nu ifall kommunen kan anställa vem de vill till tjänsten eller om de måste anställa den som är mest meriterad? Kan jag kräva att få veta varför jag inte var aktuell och på vilka kriterier de valde den som fick tjänsten. Vad personen som fick jobbet har för kompetens mm. Jag vill veta vad jag har för rättigheter helt enkelt?
M V H

Svar: Hej.

Allmänt när det gäller offentligt tillsatta tjänster gäller objektivitetsprincipens krav på sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Med ”förtjänst” menas i regel antal tjänsteår, men också den vana och erfarenhet som personen förvärvat genom tidigare tjänstgöring och med ”skicklighet” menas lämpligheten för den aktuella tjänsten och inrymmer såväl teoretisk som praktisk utbildning, yrkeserfarenhet, personlig lämplighet och dessas relevans för tjänsten.

I den kommunala sektorn är inte reglerna om förtjänst och skicklighet direkt tillämpbara. Kommuner och landsting ska dock beakta allas likhet inför lagen samt iaktta den saklighet och opartiskhet som uttrycks i regeringsformen. Anställningsbeslut vid en kommun kan dock överklagas (kommunalbesvär) om beslutet är lagstridigt, t.ex. diskriminerande. Om beslutet överklagas kan kommunen tvingas att ta ett nytt beslut. Kommunen kan också välja att avbryta anställningsförfarandet. En arbetssökande kan då inte tilltvinga sig en anställning.

Emellertid kan du, enligt offentlighetsprincipen, kräva att få ta del av de ansökningshandlingar som ledde fram till att den andre personen fick jobbet. Ansökningshandlingar till offentliga jobb är nämligen allmänna handlingar.

Du måste också se över exakt vad som stod i annonsen och om du har exakt det de sökt efter. Du säger att du du egentligen är överkvalificerad, och det tror jag kan vara till din nackdel i det här fallet, då det inte var en person med högskoleexamen de var ute efter. Ibland är det inte den som har högst utbildning som är bäst lämpad, utan de kan också ha vägt in den personliga lämpligheten och ansett att någon annan hade en lämpligare examen eller erfarenhet än du (även om den objektivt sett var ”lägre”).

Hade jag vart du så hade jag i första hand bett att få ut de ansökningshandlingar som den person som fick jobbet lämnat in, då det är allmänna handlingar. Om du efter att ha tittat på dessa anser att du blivit orättvist behandlad kan du som ovan nämnt lämna in ett så kallat kommunalbesvär och överklaga tillsättandet av tjänsten. Annars kan du ringa den tjänsteman som utlyste och tillsatte tjänsten och helt enkelt fråga varför inte du blev aktuell.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren