Tag Archives: kollektivatal

Vem ska man kontakta om man inte är nöjd med kollektivavtalet?

Jag är undersköterska i en kommun där facket tagit beslut att vi inte längre får flexa. Vi har ingen som helst flex/komp tid. Ska vi vara lediga får vi ta semester.
Vi får heller inte gå in och jobba för att få tid i pengar.
Vi får inte byta turer med varandra då måste turerna va precis lika dana/långa. Vilket blir svårt för vi jobbar olika.
Vi orkar inte mer. Vad ska vi göra. Vi får inget stöd av vårt fack kommunal heller. 3 personal har sagt upp sig.
Får det vara så här? Vart vänder man sig för få hjälp?

SVAR

Till att börja med ska du kontakta Fackförbundet i din kommun och be att få avtalet förklarat för dig.
Känner du dig fortfarande inte nöjd så kan du kontakta facket i Stockholm och be dem att se över så att det inte överskridit några rättsliga gränser. Anser de inte att något fel begåtts så är det dessvärre inte mycket mer som du kan göra.

Du kan också testa att diskutera detta med din arbetsgivare och se om ni kan komma fram till en bättre tillämpning av avtalet som funkar bättre för just er arbetsplats.

Hälsningar,
Daniela Alm

Kan min arbetsgivare avboka mina pass utan min tillåtelse?

Min dotter är extra personal inom hotell och restaurang. Skift har legat ute och hon har satt upp sig att hon kan jobba och chefen har godkänt dessa. Nu fick hon mail att hon inte får jobba för det inte behövs. Kan dom bara skicka ett mail och göra så?

SVAR

Som timanställd så har man inte samma rättigheter som när man är tillsvidareanställd då det inte står i ditt anställningsavtal hur många timmar du ska jobba, alltså har rätt till.

Om arbetsgivaren kan avboka pass och vilka rättigheter den anställde har regleras i gällande kollektivavtal för hotell- och restaurang branschen, i vissa fall får man betalt för några timmar ändå fastän man inte arbetat passet. Det finns alltså inga bestämmelser i lagen om detta.

Dock så är det så att har hon fått sitt schema och chefen har sagt ok till passen så kan de inte dra in dem hursomhelst. Om de ändå gör det så kan hon ha rätt att få betalt för hela passet ändå, det står sannolikt i kollektivavtalet vad som gäller.

Hälsningar,

Daniela Alm

Kan min arbetsgivare tvinga mig att arbeta röda dagar?

Hej!
Jobbar som receptionist på ett gym som inte har kollektiv avtal.
I år har vi stängt julafton och juldagen. Arbetsgivaren säger nu att jag ska jobba på annandagen som är röd dag. Jag trodde att jobbar man alltid måndag till fredag är man befriad att arbeta röda dagar. Vad gäller?

SVAR

Ledighet på röda dagar är ingenting som regleras i lagen utan det är företaget som bestämmer det.
De kan ha öppet på annandagen om de vill och schemalägga dig då.
Det som du däremot kan ha rätt till är OB tillägg, då får du extra betalt utöver din ordinarie lön, eftersom att du arbetar på ”obekväm arbetstid” (OB).Om du har det så ska det stå i ditt anställningsavtal eftersom att det i detta fallet saknas kollektivavtal. Hur mycket det är regleras inte heller i lagen.

Vill du veta ungefär vad du kan ha rätt till så kan du kolla på kollektivavtal i liknande branscher.

Hälsningar,

Daniela Alm

Rätt till restidsersättning trots inget kollektivavtal?

I min arbetsroll har det på senare tid krävts att jag reser i tjänsten. Om jag reser hemifrån 07.00 och är åter dagen efter vid midnatt säger min chef att de inte har som policy att betala för restid. Detta känns väldigt orättvist då det knappast är på min fritid jag gör detta.

Vi är inte kollektivanslutna och i mitt kontrakt står det inget om detta.

Vad säger lagen?

Svar:
Hej!

Tyvärr är lagen väldigt ihålig på denna punkt eftersom våra arbetsrättslagar bygger på att det finns kollektivavtal dvs. lokala överenskommelser om anställningsvillkor. I ditt fall när det inte finns kollektivavtal så regleras dina anställningsförhållanden i anställningsavtalet. I praktiken skulle din situation vara att betrakta som om du har månadslön utan avtalad övertidsersättning eller restidsersättning. Om man kan hävda praxis på din arbetsplats dvs. att någon av dina kollegor får ersättning så skulle man eventuellt även kunna hävda att du har rätt till det eftersom det då är praxis på arbetsplatsen.

Utöver vad lagen säger så tycker jag att det är förkastligt med den typen av slavliknande villkor då man som anställd inte får betalt för sin faktiska arbetstid. Det man möjligen skulle kunna testa är att driva det som en lönefordran för utebliven lön men juridiskt är det tyvärr tunt.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren