Tag Archives: kollektiavtal

Kan jag välja själv hur jag vill få ut min övertidsersättning?

Hej,

På min arbetsplats är vi varje vecka tvungna att jobba över och det skriver vi upp i tidrapporten som vi lämnar in varje månad men företaget betalar inte ut övertiden i pengar utan bara som kompledigt. Är det tillåtet att göra så? Jag hade hellre velat ha betalt i pengar för de övertidstimmar jag jobbar.

SVAR

Övertid kan betalas i antingen pengar eller kompensationsledighet.
Vilket av alternativen företaget tillämpar regleras i ett kollektivavtal om företaget har det eller så bestäms det i anställningsavtalet. Det finns ingenting i lagen som bestämmer detta.
Man kan alltså inte välja själv hur man vill få det utbetalt om företaget själva bestämt det i någon av de två ovan nämnda avtalen.

Hälsningar,

Daniela Alm

Chefen nekar lönesamtal

Hej. Jag undrar om en arbetsgivare har rätt att neka ett lönesamtal där man diskuterar pengar. Min chef kallar det medarbetarsamtal där vi enbart pratar om vad man gör och kan men inget om faktiskta pengar. Får det vara så?

SVAR:
Lönesamtal är ingen lagstadgad rättighet. Om det inte finns ett kollektivavtal på din arbetsplats så är dun inte garanterad varken lönesamtal eller årlig lönerevision dessvärre.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Rätt till ITP som timanställd?

Hej!
Får följande meddelande när jag ska kolla min ITP.

Du kan tyvärr inte använda PTK Rådgivningstjänst!
Du har inte ITP och kan därför inte använda rådgivningstjänsten. Fråga din arbetsgivare om din tjänstepension eller logga in på minpension.se för att få en överblick.

Är en arbetsgivare med kollektivavtal skyldig att betala in ITP om man är timanställd och ej medlem i facket?  Så verkar nämligen in te ha skett för min del!

Svar:
Hej,
du måste läsa vad det står i ert kollektivavtal. Om det finns några undantag när det gäller inbetalning av ITP för timanställda. Sedan är timanställning ingen anställningsform enligt lag men det kan finnas skrivningar i  kollektivavtalet även kring detta. Att vara fackligt ansluten eller ej brukar inte vara ett skäl utan kollektivavtalets regler gäller för alla på arbetsplatsen.

Mvh
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Kan lönen vara helt byggd på provision?

Hej

1, kan man ha ren provisions baserad lön eller måste man ha en blandning av garantilön/provisionslön.

2,och finns det några regler på procentsatsen när man har provisions baserad lön eller är det en förhandling med arbetsgivare

Hej

I svensk arbetsrätt finns det ingen lag som garanterar arbetstagaren en viss minimilön. Istället bygger svensk arbetsrätt på att arbetsmarknadens parter gemensamt förhandlar fram vilken lönenorm som ska gälla i kollektivavtal. Det innebär rent krasst att facket och arbetsgivaren skriver ett avtal som tex bestämmer ingångslöner och årligen förhandlar lönepåslag/lönerevision utefter förutbestämda regler. Det är viktigt att förstå att arbetstagare som inte är med i facket inte i samma utsträckning kan tillgodogöra sig dessa framförhandlade villkor, vilket av många arbetstagare ser som en självklarhet. En stark fackrörelse är grunden, dvs det är en myt att den finns någon lag som ser till att hjälpa arbetstagare till högre löner om man som arbetstagare väljer att ställa sig utanför facket.

Du som arbetstagare kan alltså inte utan facklig tillhörighet eller ett gällande kollektivavtal begära någon form av särskild lön för arbete.  Det blir upp till arbetstagaren själv att förhandla fram.  Vill arbetsgivare erbjuda dig en provisionsbaserad lön har du själv ett val att acceptera detta eller inte så vida det inte strider mot kollektivavtalet.

Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Lunchrast, övertid och personalmöte

Hej,

Jag har stött på tre olika typer av problem på min arbetsplats och vore tacksam för er vägledning vid något tillfälle. Jag jobbar som sjuksköterska och har heltidstjänst samt är fackligt ansluten.

Min första fråga handlar om icke-uttagna lunchraster. Jag har påtalat problemet för min chef och kollegor x flera men upplever att problemet kvarstår trots att jag påtalat detta snart ett år. Jag räknade att förra året hade jag 160 icke-uttagna luncher som jag inte kunde ta ut p.g.a. arbetsbelastningen. Enligt fackets representant går det inte heller att få betalt för dem retroaktivt. Jag anser så klart att om det inte går att ta ut raster borde lunchen betraktas som måltidsuppehåll men det vill inte min arbetsgivare gå med på utan drar av 30 minuter som lunchrast.

Min andra fråga handlar om obetalt övertidsarbete. Förra året uppnådde min icke-ersatta övertid ca 200 timmar enligt mina stämpeltider. Min chef uppger att ag inte får betalt för övertidsarbete då jag inte fyllt i speciella listor som är avsedda för detta. Tilläggas kan att ingen upplyste mig om speciella listor vid anställningens början utan jag fick veta detta först några månader senare när jag undrade varför min övertid inte syntes till i lönebeskeden jag fick. Jag tog kontakta med min fackliga representant redan förra våren och åter igen på hösten eftersom jag ville få ordning på det hela. Vid första möten fick jag sitta endast med mina chefer som försökte slingra sig ur situationen. Till slut krävde jag att det skulle bli möte tillsammans med fackets representant och detta
nekades först men när jag inte gav mig kallades min representant till slut till ett möte där vi gick igenom mina listor gällande övertid. Kontentan av mötet blev att jag fick info av jag inte skulle få betalt för övertiden som inte var dokumenterat trots att det fanns stämpeltider. Som orsak uppgavs även vara att min chef borde beordna övertiden. Jag känner mig så klart orättvist behandlat eftersom min chef hade gjort klart för mig vid anställningens början att jag skulle få ta hand om en problem avdelning där mycket av arbetet var eftersatt p.g.a. ständig rotation av nya sjuksköterskor. Ingen ville stanna på enheten en längre tid och jag är den som jobbat längst i dag (ett år och tre månader). Men jag hade valt att ta tag på mitt nya uppdrag och tog tag i det: lyckades skapa
ordning och reda på avdelningen. Personalen började må bättre och sjukskrivningarna gick ned och arbetsuppgifterna började skötas som sig bör. Jag fick även ta hand om ytterligare avdelning vid sidan om detta eftersom chefen inte hade lyckats rekrytera fast sjuksköterska där heller. Det var en kämpig tid då många av patienterna hade korta vårdtider och rotationen var hög även bland patienterna. Jag kände mig så klart illa till mods när jag insåg att företaget hade blåst mig på övertidsersättningen. Övertiden kunde också följas upp både av mig och chefen via månatliga utskrifter av stämpeltiderna. Jag fick även begära åtkomst åt dem eftersom de slutade dyka upp i min låda per automatik efter första tre månaderna. För det andra är arbetsplatsen liten varvid chefen har bra insyn på anställdas arbetssituation oavsett listorna.

Min tredje fråga handlar om deltagandet vid möten: jag har fått information om att jag bör delta vid vissa möten även på min lediga dag. Därmed undrar jag om det verkligen finns så långtgående rättigheter för arbetsgivaren att styra även min fritid?

Tacksam för vägledning och tips när tillfälle ges!

SVAR:

Hej,

Rätten till rast finns i arbetstidslagen (1982:673). Under sin rast har arbetstagaren rätt att lämna arbetsplatsen och ska således vara helt fri från arbetsuppgifter. Man kan ersätta raster med måltidsuppehåll om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena. Missförhållanden ska påtalas för skyddsombudet på arbetsplatsen och arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetstidslagen.

Även övertid finns reglerat i arbetstidslagen. Det finns gränser på hur mycket övertid som en arbetstagare får arbeta. I Sverige har man valt att låta kollektivavtal reglera lönesättningarna och olika ersättningar. Du bör finna hur ersättningen för din övertid regleras i kollektivavtalet. Man ska ha rätt till ersättning för betald arbetstid.

Vid möten är det viktigt att alla arbetstagare närvarar så att man kan gå i genom de saker som behöver behandlas. Detta kan innebära att ett möte infaller på en ledig dag för vissa arbetstagare. Det finns inga lagregler på hur arbetsgivaren ska förlägga personalmötena.

Det finns mycket i ditt ärende som kan ifrågasättas men är för komplext för att besvara över mejl. För vidare kontakt är du välkommen att höra av dig igen. Du kan kontakta ditt skyddsombud för att komma tillrätta med missförhållandena på arbetsplatsen.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren