Tag Archives: karensdagens längd

Hur lång är en karensdag enligt lag?

Hej!
I vårt avtal finns inget som talar om hur karensdagen ska hanteras. Vi har en kille som satt i system att gå hem när han arbetat 7 timmar så han tycker att han ska slippa karensdag. Finns det någonstans i lagtext något som reglerar hur man reglerar karensdag?

Svar:

Hej!

Enligt praxis så räknas karensdag som en full arbetsdag, dvs 8 timmar på heltid, eller att om du går hem innan mer än halva arbetsdagen har gått så räknas den dagen som karensdag. Det finns alltså inget lagreglerat om karensdag utan det är antingen kollektivavtal som kan reglera det eller vad arbetsgivaren bestämmer ska gälla för er arbetsplats.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren