Tag Archives: karensdag

Hur lång är en karensdag enligt lag?

Hej!
I vårt avtal finns inget som talar om hur karensdagen ska hanteras. Vi har en kille som satt i system att gå hem när han arbetat 7 timmar så han tycker att han ska slippa karensdag. Finns det någonstans i lagtext något som reglerar hur man reglerar karensdag?

Svar:

Hej!

Enligt praxis så räknas karensdag som en full arbetsdag, dvs 8 timmar på heltid, eller att om du går hem innan mer än halva arbetsdagen har gått så räknas den dagen som karensdag. Det finns alltså inget lagreglerat om karensdag utan det är antingen kollektivavtal som kan reglera det eller vad arbetsgivaren bestämmer ska gälla för er arbetsplats.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Hur räknas dagarna när man blir sjuk igen?

Förra veckan var jag sjuk tisdag, onsdag och torsdag. Gick till jobbet på fredagen. På måndagen blev jag sjuk igen: vad gäller då? Börjar en ny sjukdagarsperiod där det inte behövs läkarintyg eller räknas dagarna ihop med den förra sjukdomens period?Hej,
Om du blir sjuk på nytt inom fem kalenderdagar räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidig­are.

SVAR:
Återinsjuknar du på en ledig dag fortsätter dock inte sjuklöneperioden löpa förrän första dagen du skulle arbetat igen. Om du till exempel normalt jobbar vardagar, är sjukskriven på måndagen, arbetar tisdag-fredag och blir sjuk igen på lördagen, kommer måndagen bli en ny karensdag. Detta eftersom det då gått mer än fem dagar från den förra sjukskrivningen.
Vad gäller läkarintyg så blir det då från dag 8 totalt som gäller i ditt fall, dvs fredagen den andra veckan.

Hälsningar Camilla Ländin

 

Räkna karens utan kollektivavtal

Hej!
Om en anställd går hem efter halva dagen på grund av sjukdom blir karensdagen då halv el blir karensdagen första hela arbetsdagen och vanligt löneavdrag för de fyra timmar han gick tidigare?
Kollektivavtal finns ej.

SVAR

När det inte finns kollektivavtal som reglerar detta så rekommenderar Försäkringskassan att man drar av en en karensdag den dag man går hem.

Hälsningar,

Daniela Alm

Hel eller halv karensdag?

Om arbetstagaren insjuknar en eller två timmar för ordinarie tid (8 timmars arbetsdag) och även är sjuk följande dag. Vad gäller? Motorbranchens Af/If Metall.

Svar:

Hej,

jag är inte säker på om jag förstår din fråga rätt. Om frågan är när karensdagen infaller så är praxis att en karensdag innebär en full arbetsdag, dvs motsvarande 8 timmar på heltid. Karensdag blir då dag två i ditt exempel. Men eftersom ni har kollektivavtal kan det finnas andra skrivningar där. Företag kan även avtala om en intern policy i frågan då det inte regleras i lag. Det kan alltså vara så att arbetstagaren får några timmars karens dagen för insjuknande och sedan 80% från dag två. Tyvärr kan jag inte ge tydligare svar än så, du måste undersöka ert kollektivavtal och ev. interna policys.

Mvh

Ulrika Blom Arbetsrättsjouren

Semesterersättning

Hej!

Jag är timanställd och har varit sjuk några dagar och fått sjuklön. Första dagen är
ju karensdag och för de andra dagarna har jag fått 80% av min timlön +
semesterersättning på den utbetalda sjuklönen.

Nu undrar jag om jag inte har rätt till semesterersättning även för karensdagen,
för sjukersättningen är väl semestergrundande?

Hej,
Det stämmer att man normalt inte räknar karensdag som semesterlönegrundande (förutom i vissa kollektivavtal), utan endast de dagar man skulle ha arbetat/varit schemalagd om man inte arbetar heltid tex. De 180 första dagarna på en sjukskrivningsperiod är semesterlönegrundande.
Semesterersättning utgår inte för karensdagen då du inte tjänat ihop någon semesterlön
under den dagen. Semesterlönegrundande inkomst är den timpenning du tjänar ihop när du arbetar, alltså är i arbete.

Sjukersättning är ett begrepp som enligt försäkringskassani nnebär att din arbetsförmåga är så pass nedsatt att du aldrig kommer kunna arbeta heltid
pga sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Detta begrepp tolkar jag som irrelevant i din situation.

Med vänliga hälsningar,
Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

[wp_ad_camp_1]

Hel eller halv karensdag?

Hej, jag blev sjuk en eftermiddag i början av min semester. Eftersom jag skulle vara sjuk resten av den veckan ringde jag min arbetsgivare och sjukanmälde mig.
Eftersom man inte kan ta ut en halv semester dag bytte jag ut den dagen mot flex så att precis som lagen säger, jag fick karens från och med den tidpunkt som jag
anmälde mig och inte hela dagen.

Arbetsgivaren tog då hela dagen som karens trots att jag anmälde mig sjuk kl 14 då jag fick veta att jag skulle akut opereras.

Vad gäller i detta fall? När man jobbar har man rätt att få karens från och med den tidpunkt som man blir sjuk inte hela dagen.

SVAR:
Eftersom din karensdag var en flexdag så är det rimligt att du får räkna karens från kl 14, men detta är en fråga som kan regleras i tex ett kollektivavtal så kolla vad som står i det, eller i en policy på arbetplatsen.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Karensdag?

Hej!
Har fråga om karensdag! Blev sjuk under halva arbetspasset och fick gå hem. Sjukskrev mig dagen efter med och dag 3 gick jag till jobbet men fick gå hem efter halva arbetspasset igen. Hur blir det med karensdagen?

Hej

Om du varit sjuk, återgår till arbetet och blir sjuk igen inom loppet av fem dagar. Räknas inte någon ny karensdag. Du får ersättning redan från första dagen i sjukperioden.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Rätt till lön vid sjukskrivning

Hej…
Hoppas ni kan hjälpa mig… Jag har blivit uppsagt den 4 april 2013 när jag var sjukskriven ( uppsägningen var pga arbetsbrist ) och jag började jobba igen den 14 april, men Idag den 6 maj Jag kollade på min Lön specifikation ( de betalar varje 15) och jag kommer inte få full lön för att De säger att jag var sjukskriven ( jag var sjukskriven från 11 februari till 12 april och blev uppsagt den 4 april),. jag har 2 månader uppsägningstid och jag jobbar idag under min uppsägningstid, jag slutar jobbar den 3 juni. Jag vill veta om det är rätt….
tack för hjälpen
MVH

SVAR:

Hej,

Du har rätt till lön för den tid som du har arbetat. När du är sjukskriven har du rätt till ersättning från försäkringskassan. Vid sjukdom ska arbetsgivaren betala dig sjuklön för de första 14 dagarna, dock är den första dagen en karensdag. Vid längre sjukdomstid såsom sjukskrivning så ska försäkringskassan betala ut sjukpenning. Du har inte rätt till lön från arbetsgivaren under sjukskrivningen då du inte har utfört något arbete.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Sjuk under extra arbetsdag; Vilken dag räknas som karensdag?

Är fast anställd som undersköterska i kommunen. Jobbar enbart natt. Fick en förfrågan om att gå ut utöver min ordinarie arbetstid en natt, vilket jag gjorde frivilligt. Blev tyvärr sjuk under natten, men kunde inte lämna arbetet, utan inväntade tills morgonen då avlastning kom. Lämnade arbetet och sjukskrev mig från halv sju. Var bokad mellan 21 – 07. Vilket i vanliga fall ”om det hade varit min ordinarie natt” inte varit några problem med att ta den sista halvtimmen i karens.

Men fick till mig att jag inte täcks av sjukförsäkringen då jag går ut utöver min ordinarie arbetstid, utan natten därpå drogs i karens i stället, då jag fortfarande var sjuk? Kan detta stämma? Täcks jag inte av sjukförsäkringen då man går ut extra nätter då arbetsgivaren uppmuntrar oss att göra det, om jag skulle bli sjuk under passet?

Hej!

Som du skriver så är första sjukdomsdagen den som vanligtvis klassas som karensdag, om man som du, anmält sin sjukfrånvaro. Att bli sjuk under arbetspass som inte är schemalagda regleras inte av lagen om sjuklön. Dock finns exempel där Försäkringskassan skrivit att den som inte kan arbeta under inbokade arbetspass på grund av sjukdom har rätt till ersättning, oavsett om passet ingår i personens schema eller ej. Det är en god idé att kontakta Försäkringskassan och beskriva ditt ärende för dem, de kommer kunna hjälpa dig mer specifikt.

Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Karensdag vid sjukdom

Hejsan .
Min dotter har jobbat 2 år på en restaurang ca 75 % . Hon har skött shema läggning och diverse beställningar . Förra månaden blev hon sjuk och försökte då ringa runt och se om någon annan kunde jobba istället . Men varken chefen eller någon annan kunde ställa upp, så trots sjukdom gick hon till jobbet , skulle då jobba sk ”långpanna ” som innebär att man jobbar mellan ca10.00 – 24.00 . När klockan var 16.00 erbjöd sig en annan tjej att jobba resten av kvällen eftersom hon mådde så dåligt . Nu säger hennes arbetsgivare att hon inte får räkna den dagen som karensdag för att hon är timanställd trots att hon hade 8 timmars arbetstid kvar att jobba den dagen. Stämmer detta ?

Svar:
Hej!

Jag kan inte se annat än att den avbrutna arbetsdagen ska betraktas som karensdag då det var schemalagd arbetstid.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren