Tag Archives: jourarbete

Måste jag jobba jour?

Jag jobbar för ett företag där vi har jour rätt ofta. Jag har ingenting emot jour, jag vill gärna ha det men nu kan jag inte ha det längre p.g.a att min son ska börja på dagis och jag ska hämta honom innan klockan 16:00. Jag har sagt till min chef att jag inte kan ha jour p.g.a det här men han säger till mig att jag måste ha jour eller ta ut pappa ledigt för det kan inte han neka. Men om jag tar ut pappa ledigt då måste min son vara hemma med mig.
Jag undrar vad lagen säger om det, för att det känns som att det är min son som blir drabbat av det här.

SVAR: Om det i din tjänst ingår jourtjänstgöring, det ska stå på ditt anställningsavtal, så är det inget du kan neka till. Arbetsgivaren måste ta viss hänsyn till din familjesituation, men du har inte automatiskt rätt att slippa jourarbete för att du har små barn.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Tvingad att arbeta jour?

Kan man bli tvingad att arbeta jour?

Som det är nu så blir vi tvingade att ha jour 1 gg i månaden utan att ha något som helst att säga till om!

SVAR:
Din skyldighet att jobba jourtid ska finnas reglerad i ditt anställningsavtal eller i ett kollektivavtal på arbetsplatsen. På många arbetsplatser är jourarbete vanligt och en del av det vanliga schemat, det är inga konstigheter. Om du har accepterat det när du skrev på ditt avtal så är du skyldig att arbeta, annars kan det kallas arbetsvägran och vara skäl för avsked.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren