Tag Archives: jobba natt

Vad händer när ett läkarintyg säger att jag inte kan jobba?

Om man har läkarintyg att man inte klarar av att jobba natten, gäller det då eller kan arbetsgivaren tvinga en att jobba natt?

Svar:

Hej!

Vid ingående av anställning skrivs avtal för att skapa bevis för vad du och din arbetsgivare kommit överens om. En av uppgifterna som är med på ditt anställningsavtal är vilka dina arbetsuppgifter är. Har du ett avtal om att du ska jobba natt är det egentligen då du ska arbeta. Genom din anställning har du en arbetsskyldighet. Du har lovat att jobba natt mot att arbetsgivaren ger dig lön.

Har du ett intyg från läkare om att du inte klarar av att jobba natt är det något som arbetsgivaren ska ta hänsyn till i rehabiliteringsprocessen och finns det ledigt arbete som inte är under natten som du har tillräckliga kvalifikationer för ska arbetsgivaren erbjuda din en omplacering.

Arbetsgivaren kan inte tvinga dig jobba natt men kan du inte utföra ditt jobb och det inte finns något ledigt jobb du kan byta till, kan arbetsgivaren säga upp dig på grund av arbetsbrist. Det krävs dock både en noggrant genomförd rehabiliteringsutredning samt omplaceringsutredning innan en uppsägning kan bli aktuell.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Nattjobb som ensam förälder

Är fast anställd på ett behandlingshem sedan 5 år. Har arbetat dagtid under denna tiden men nu är det schema med kvällar och helger som gäller.
Jag ä ensam med vår 3 åriga dotter. Att jag nu är själv gör det svårt för mig att jobba kväll så min kollega erbjuder sig att ta mitt kvällspass 13-21 och jag tar hennes 8-16.30. Min chef vill inte godta detta utan menar att jag ska jobba kvällspasset. Det handlar
om ett tillfälle per vecka som min kollega och jag byter. Har arbetgivaren rätt att neka vårt byte pga mina svårigheter att jobba kväll?

SVAR:
Arbetsgivaren har rätt att schemalägga dig på det sätt som han anser bäst. Han kan också neka dig att byta pass med en kollega.
Samtidigt är han också skyldig att underlätta din arbetssituation, och att du som ensam förälder nekas dagjobb KAN vara diskriminering enligt lagen. Detta måste man i så fall titta närmare på, kontakta oss igen om du vill att vi sätter oss in i frågan.

 

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren