Tag Archives: jobba extra

Förtur kopplad till sysselsättningsgrad

Hej!

Om vi är 3 st som är deltids anställda på olika sysselsättningsgrader (70%, 50% och 25%) och det finns ett extra arbetspass som alla 3 kan jobba. Finns det då någon förtur för den som är 70% anställd?

Svar:
Hej,

Arbetsgivaren har rätten att leda och fördela arbetet. Det finns ingen reglering rörande förtur kopplad till sysselsättningsgrad dock kan det finnas reglerat i Kollektiv avtal om sådant gäller. Rekommendationsvis bör du kolla upp vad som står i det möjliga kollektiv avtalet och om ingen förtursordning finns har ni alla lika mycket rätt till det extra passet.

Om din fråga skulle röra förtur till en ledigbliven befattning kan sysselsättningsgraden påverka. Då har den med längst anställningstid hos företaget förtur (turordningsreglerna). Mer info finns i 25 a § LAS.

Mvh,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren

Arbeta extra under sommaren

Hej!

Jag är deltidsanställd på 10 tim/vecka eftersom jag studerar samtidigt. Nu när det är sommar så har chefen schemalagt mig betydligt mycket mer. Han gör schema
en månad i förväg som finns att titta på på arbetsplatsen. Nu har jag omtentor vilket gör att jag måste studera under sommaren också, och jag vill därför inte
jobba mer än de 10 tim/vecka som står på mitt avtal. Chefen skickade tidigare ett mail där han skrev att jag kommer att bli schemalagd ca 30 tim/vecka under sommaren, men jag har inte svarat på det och godkänt det. Nu känner jag att jag inte har tid att jobba de där extra passen som står på mitt schema, och undrar därför om jag är skyldig att jobba dom, och om så är fallet, kan jag motsätta mig att bli schemalagd mer än mina timmar för det scheman som inte har presenterats ännu?

SVAR:

Hej,

Som utgångspunkt är du endast skyldig att arbeta de timmar som anges på ditt anställningsavtal. Om din arbetsgivaren har meddelat att du kommer få arbeta extra och du inte vidare har svarat på detta, kan det ses som en tyst accept. Ditt icke besvarande kan alltså ses som att du har godkänt att du ska arbeta extra. Arbetstagare som är anställda på deltid och arbetar under skoltiden önskar i de allra flesta fall arbeta mer över sommaren. Om du har fått ett schema är det som utgångspunkt att se som att du är skyldig att arbeta de uppsatta passen med den motsvarande rättigheten att du har rätt att arbeta passen och få lön. Om du inte vill arbeta mer är det viktigt att du berättar detta för din arbetsgivare. Förklara din situation för arbetsgivaren så kan ni säkert göra något åt det schema som redan lagts och se till så att du inte får fler arbetspass på nästa schema.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren