Tag Archives: jobba dubbla pass

Kan min arbetsgivare tvinga mig att arbeta direkt efter avslutat nattpass?

Hej,

Jag arbetar hos ett företag. Har fast schema. Nu vill chefen tvinga mitt att jobba både jul och nyårsnatten fast jag ska jobba morgon då. Kan han tvinga mig till detta?

SVAR

Du måste alltid ha minst 11 timmars vila mellan varje arbetspass schemalagt. Man kan aldrig skriva ett schema där du har mindre vila.
Det finns ingen gräns för hur många timmar i sträck du kan jobba, men eftersom det i det här fallet skulle vara två olika pass direkt efter varandra så är det inte okej.(13§)

I undantagsfall så kan man jobba fastän man har haft mindre vila än det men det är i sådana fall om det dyker upp i sista minuten och kan endast göras under en begränsad period. (12§)

Utdrag ur Arbetstidslagen:

12 §
Alla arbetsgivare som anlitar arbetstagare till arbete annat än tillfälligt ska lämna arbetstagarna besked om ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning minst två veckor i förväg. Sådant besked får dock lämnas kortare tid i förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det.

13 §
Alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila). Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.

”I den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till ska tiden mellan midnatt och klockan 5 ingå. Avvikelse får göras, om arbetet med hänsyn till dess art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan midnatt och klockan 5. (Paragrafen ändrad genom 2005:165).”

Hälsningar,

Daniela Alm