Tag Archives: jämkning av skatt

Arbetsgivaren har betalt in för lite i skatt – har min kollega rätt till att låna pengar till skatteskulden?

Hej! Jag har en kollega som AG betalat in för lite i skatt för. Hon har inte begärt jämkning men det ligger inne som en jämkning från ett datum när hon bytt tjänst. Kan man på något sätt få AG att exempelvis låna ut pengar för att betala in kvarskatt? Min kollega är skyldig 16 tkr, från att tidigare alltid fått tillbaka pengar.

Tack på förhand

Svar: Hej!

Det är upp till var och en att se till att få in jämkningsblanketten i tid, och detta kan inte arbetsgivaren lastas för. Om arbetsgivaren vill betala ut någon form av förskottslön till henne så kanske det kan hjälpa för att betala skulden. I andra hand kan hon försöka prata med arbetsgivaren om ett lån. Detta lån ska dock, i det fall räntan är lägre än ett vanligt lån, ses som en förmån och då det ska förmånsbeskattas. Uppmärksamma dock att arbetsgivaren inte är skyldig att ge henne ett lån.

I annat fall kan hon göra upp en betalningsplan med Skatteverket så att hon kan lösa skulden.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren