Etikettarkiv: intjänandeår

Semester under intjänandeår

Hej!

Min anställning börjar i juni 2015, har jag ändå rätt att ta ut semester för 2015, alltså inte fem veckor men kanske 2 eller 1? Hur funkar det?

Svar:

Hej!

Enligt semesterlagen är semesterperioden från 1 april till 31 mars påföljande år. Motsvarande period närmast före semesteråret innan kallas intjänandeår, alltså första året du är anställd. En arbetstagare tjänar alltså in sin semesterlön (rätten till ersättning vid semesterledighet) under intjänandeåret, medan uttag av semesterledighet tages ut under semesteråret. Om det däremot finns kollektivavtal på din arbetsplats kan annat semesterår gälla. Vissa företag har även ett lokalt avtal som likställer semesterår och kalenderår.

Om du började din anställning juni 2015 har du rätt till 25 dagars obetald semester från och med din första arbetsdag till 31 mars 2016. Bestämmelser i kollektivavtal eller i enskilt anställningsavtal kan också ge dig tillgång till betalda semesterdagar under ditt intjänandeår. Jag skulle därför råda dig att se över dessa avtal ovan.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

 

 

I vilken ordning ska semesterdagarna användas?

Är det ”tillåtet” att ta t.ex. 22 dagar semester från intjänande år apr2013 – mars2014 och spara de 3 resterande OCH ta t.ex. 4 sparade dagar från tidigare år? En bekant som påstår att man FÖRST måste ha de 25 innan man tar sparade dagar.
Svar:

Hej!

Sparade semesterdagar ska tas ut i den ordning som de sparades i. De som du sparade först ska alltså även användas först. Om du har fyra dagar sparade från tidigare år så ska alltså dessa användas före de tre resterande på intjänandeår april 2013 – mars 2014.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Vad gäller för intjänandeåret?

Jag arbetar som fritidspedagog på en kommunal skola. Jag blev sjuk 20131118 och har varit sjukskriven fram till 20140531. Nu undrar jag hur många semesterdagar jag har rätt till? Jag har dessutom förhandlat om min semesterdagsersättning till lediga dagar som resulterade i sex extra dagar. Dessutom hade jag sju sparade semesterdagar från förra året. Tillsammans skulle det bli 45 semesterdagar. Min kanslist på skolan säger att jag bara har 25 dagar semester sammantaget att plocka ut i år.  Vad är det som gäller för intjänandeåret?

SVAR:

Hej,

I 3§ Semesterlagen går det att utläsa att med semesterår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår. Så i ditt fall tillhör (av din sjukskrivning): 18 november- 31 mars 2013 intjänandeåret och 1 april – 31 maj till semesteråret.

Det är alltså 18 november – 31 mars som är en del av det semestergrundande för 2014. Enligt 17 § semesterlagen är frånvaro från arbetet semesterlönegrundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron beror på arbetsskada. I sådan frånvaroperiod inräknas även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete. Så i ditt fall överstiger du inte dessa 180 dagar.

Enligt semesterlagen 4§ har du som arbetstagare rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Det går att räkna ut semesterdagar med semesterlön i 7§.

Gällande att spara semesterdagar från föregående år gäller följande enligt 18§: En arbetstagare, som under ett semesterår har rätt till mer än tjugo semesterdagar med lön, får spara en eller flera sådana överskjutande dagar till ett senare semesterår. En sparad semesterdag ska läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår då den sparades, om inte annat följer av 20 § andra stycket.

Semesterdagar får inte sparas under ett semesterår då arbetstagaren får ut semesterdagar, som har sparats från tidigare år.

Semesterlönen gällande de sparade semesterdagar du har beräknas enligt 16-16b§§ i semesterlagen.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Ändra semesterår?

Hej !! Företaget jag jobbade på har sammanfallande semesterår. Därför betalar dom inte ut alla mina semesterdagar för 2014. Jag har sagt upp mej. Min fråga är om dom har ändrat sitt semesterår till sammanfallande från eftersläpande utan att informera. Kan jag då hävda att jag ska få utbetalt semesterdagarna ??

SVAR:
Företaget kan inte ändra detta utan att meddela  sina anställda. Och när du säger upp dig har du oavsett detta rätt att få ut dina sparade och intjänade semesterdagar tillsammans med din slutlön, senaste en månad efter avslutad anställning.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Ändra semesterår?

Undrar hur man räknar fram semesterdagar om man nu har ”fel” semesterår, dvs vi har jan – dec… Skulle vilja att det ändrades till det som är rätt april – mars. Blir inte överens med mig själv om hur jag ska räkna.

SVAR:
Du kan inte på egen hand ändra ditt semesterår, detta regleras i ditt anställningsavtal. Ta upp frågan med din chef och dina kollegor om ni är flera som vill ändra detta.
Om du har jan-dec som intjänande år så räknar du på samma sätt som april-mars, ca 2 dagar intjänad semester/månad. Dessa kan du sedan ta ut med start i januari efterföljande år.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Intjänandeår och semesterår sammanfaller?

Hej!

Jag läste i semesterlagen att man ska tjäna in sina semesterdagar från 1 april till 31 mars, på vårat företag får vi alla våra semesterdagar från 1 januari. Om vi
då tar ut tex 4v i sommar och sen skulle säga upp oss från arbetet blir vi återbetalningsskyldiga för att vi tagit ut mer semester än vad vi tjänat in. Vi tar alltså ut semester i förväg.

Bryter företaget då mot lagen? Eller finns det nån förklaring på varför dom gör så? Alla jag känner tycker att det är konstigt, för på deras jobb tjänar dom in sin semester 1 april – 31 mars. Vi har heller inget kollektivavtal.

Hej,

Det låter som att din arbetsgivare har intjänadeår och semesterår som sammanfaller. Det brukar då utgå från årsskiftet, så att det löper från januari till december. Det fungerar då som du har blivit berättad för att du tjänar in dina semesterdagar samma år som du använder dem och om du slutar innan du har hunnit tjäna in alla dagarna som du har använt så blir du återbetalningsskyldig. De flesta arbetsgivare har intjänade år som löper året innan semesteråret och att man måste tjäna in sin semester innan man får använda den, men det är helt accepterat att ha ett sammanfallande intjänadeår och semesterår.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semester vid en ny anställning?

Hej!
Jag har jobbat snart 6 månader för ett företag och min nuvarande chef har ett annat företag som jag nu fick gå vidare och ”avancera” inom, och vi har ännu inte skrivit kontrakt på min nya tjänst. Det är såhär att han är mycket noga med att följa regler som finns (vi har inget kollektivavtal) och jag bad om betald semester fast att jag nu är fast anställd och han sa att det får jag efter mitt intjänandeår – alltså senast i juli detta år. Min fråga är då – om jag nu skriver ett nytt kontrakt med samma ägare för båda företagen men för ett annat företag och tjänst, börjar mitt intjänandeår då om igen från det datum då jag startade min tjänst på det andra företaget?

Isåfall har jag ju inte rätt till min semester till sommaren utan får gå utan ett helt år till, kan det vara så? Vill veta innan jag skriver på ett nytt kontrakt för tekniskt sätt är jag fortfarande anställd i det andra företaget.

Hej,

Enligt lagen sträcker sig det så kallade intjänandeåret från och med 1 april till och med 31 mars året efter. Det året som sedan följer efter intjänandeåret är semesteråret. Alla arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Om din anställning påbörjats efter den 31 augusti under semesteråret har du rätt till endast 5 semesterdagar dessa är då obetalda eftersom du inte tjänat in någon semesterlön.

Jag tolkar det som att du blivit anställd efter den 31 augusti 2013 vilket medför att du har rätt till 5 obetalda semesterdagar. Exempelvis kommer du, i det fall du arbetat sedan 1 september 2013 att erhålla 15 semesterdagar med semesterlön och 10 obetalda semesterdagar inför det kommande semesteråret (1 April 2014 – 31 Mars 2015).

I semesterlagen 31 § står det att om en arbetstagare övergår till en ny arbetsgivare inom samma koncern, ska arbetstagaren ha samma rätt i den nya anställningen som i den tidigare vad gäller semester. Förutsättningen för att detta ska gälla är dock att du som arbetstagare inte får någon semesterersättning dvs. betalning för dina intjänade semesterdagar under pågående intjänandeår, från den tidigare arbetsgivaren, alltså din nuvarande anställning. Du som arbetstagare måste även senast en månad efter det att den nuvarande anställningen upphör förklara för både den tidigare och den nye arbetsgivaren att du vill överföra intjänade semesterförmåner till den nya anställningen. Detta bör göras skriftligen för att kunna bevisas om så måste i ett senare skede.

Frågan återstår dock om de båda företagen ingår inom samma koncern, jag råder dig att söka svar på detta och ifall att det skulle påvisas vara så kan du tillämpa handlingar enligt lagen ovan.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Intjänandeår som sammanfaller med semesterår

Jag undrar och vill gärna veta när ett företag kan tillämpa ”kalenderår är semesterår”?  Alltså att intjänandeår sammanfaller med semesterår.

Behöver företaget skriva ett speciellt avtal för det?

SVAR:
Det är accepterat att man låter intjänandeåret sammanfalla med semesteråret, ofta räknar man då 1 jan-31 dec. Detta kan tex regleras i kollektivavtal, men även utan ett sådant är det tillåtet. Det viktiga är att man som anställd vet vad som gäller, detta måste företaget informera om.

Hälsningar Camilla Ländin

Rätt till semesterersättning för betalda dagar?

Hej,

har en fråga angående betalda semesterdagar. Har varit anställd i ett vårdföretag sedan 2008, men har sedan 2010 till största delen varit tjänstledig på grund av högskolestudier. Har nu tagit examen och också sagt upp mig från den tidigare vårdtjänsten. Kontaktade lönekontoret angående utbetalning av betalda semesterdagar och de meddelade att det inte är något jag har rätt till. Jag har
15 betalda semesterdagar och 10 obetalda. De meddelade att de betalda semesterdagarna är uträknade för hela året och bygger på att jag kommer tillbaka till dem och arbetar efter tjänstledigheten, vilket ju nu inte kommer ske på grund av min uppsägning. De meddelade att det är sparad semester som man har rätt att få ut i pengar, inte betalda semesterdagar. Stämmer detta?

Mvh

SVAR:

Hej,

De dagar som du har tjänat in har du rätt att få ut i ersättning när du slutar din anställning, dessa dagar har du rätt att få ut senast 1 månad efter anställningens upphörande. Du har alltså rätt att få ut sparade semesterdagar och intjänade semesterdagar. Det finns arbetsgivare som har intjänandeår och semesterår som löper parallellt. Det låter på din fråga som att det kan vara fallet hos din arbetsgivare. Då får man betald semester under sommaren trots att man ännu inte har tjänat ihop hela semestern, först när året gått till ända har man tjänat in sin semester. Om man då väljer att avsluta anställningen innan man har tjänat ihop hela semestern kan man bli återbetalningsskyldig.

Undersök hur det fungerar hos din arbetsgivare. Om de 15 semesterdagarna är dagar som du faktiskt har tjänat in så har du rätt till dessa. Hör av dig om problem uppstår.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Allmänt om semester och intjänade vid sjukskrivning

Hej! Så bra att jag hittade er sida,för att jag har nämligen en fråga till er. Jag är långtidssjukskriven pga ”utbrändhet” sedan 2012-08-26. Min fråga är om jag har rätt till att få ”semesterersättning”? Jag borde ju ha intjänade semesterdagar för tiden 1 april 2012 och fram till 26 augusti 2012. Sen är väl de första 180 sjukskrivningsdagarna semestergrundande också? Och då hamnar vi ju nånstans in i februari 2013? Stämmer detta? I så fall hur många semesterdagar har jag rätt till? Och i så fall när har jag rätt att få ut
pengarna för dessa dagarna? Eller har jag inte rätt till något alls?

Jag är fortfarande sjukskriven och jag vet inte hur länge jag kommer att vara det. Min arbetsgivare hävdar att jag inte har rätt till någon ”semesterersättning” alls och huvudanledningen de ger mig är att de inte vet när jag ska kommer att vara arbetsför igen eller om jag någonsin kommer att komma tillbaks till min tjänst. Beror ”semesterersättningen” på när man är arbetsför igen?? Om jag har rätt att få ut min semester,hur länge har arbetsgivaren rätt att hålla inne mina pengar?
Vore oerhört tacksam för svar! Tack på förhand!
Mvh

SVAR:

Hej,

Man tjänar som arbetstagare in semester under den tid som man arbetar. De flesta arbetstagare tjänar in semesterdagar vilket innebär att de har rätt att få betald semester. För vissa arbetstagare, vanligen de som endast har en kortare visstidsanställning får istället semesterersättning i samband med sin löneutbetalning. Du nämner inte hur länge som du har varit anställd och om du tidigare har fått semesterdagar eller semesterersättning. I anställningsavtalet kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om att semesterersättning ska ingå i lönen, man ska då får en lite högre lön eftersom semesterersättningen är inkluderad.

Du har som utgångspunkt rätt till semesterdagar/semesterersättning om det inte framkommer annat i ditt anställningsavtal. Intjänandeåret är enligt semesterlagen 1 april till den 31 mars året och semesteråret löper den 1 april till den 31 mars året efter. Enligt semesterlagen måste man först tjäna in sin semester, vilket innebär att man år 1 tjänar in sin semester och först år 2 kan man få betald semester.

Om du utifrån de ovan sagda tjänar in semesterdagar så har du först tjänat in ett antal dagar från den 1 april (intjänandeårets början) tills den 26 augusti då din sjukskrivning började. Du räknar ut antalet intjänade semesterdagar med följande formel
antalet anställda dagar under intjänadeåret/365 och sedan gånger 25. (Har du rätt till fler än 25 semesterdagar byter du ut 25 mot de antalet högre dagar som du har rätt till)

Det stämmer även att frånvaro från arbetet på grund av sjukdom är semestergrundande de första 180 dagarna, detta framkommer av semesterlagen. Vilket innebär att när du räknar ut antalet betalda dagar som du har rätt till så blir det från den 1 april – 26 aug + 180 dagar, sedan delar du detta med 365 och gångar med 25.

Din rätt till semester som du har tjänar in är inte beroende på om du är arbetsför. Man har rätt att spara ett visst antal betalda semesterdagar till framtiden, de som du inte har rätt att spara borde du fått ut i pengar. Om du har rätt att spara alla dagarna (beroende på arbetsgivare) så får du använda dina semesterdagar och då få betald semester när du återgått till arbetet. Enligt semesterlagen så har du rätt att få ut dina semesterdagar i pengar om du avslutar din anställning, då ska du få pengarna senast 1 månad efter sista anställningsdagen. Men detta gäller när du avslutat anställningen, således blivit uppsagd eller själv sagt upp dig.

Du får först undersöka så att det inte finns något avtalat om att din ersättning ska ingå i lönen. Sedan borde du även ta reda på hur många dagar som ni har rätt att spara på din arbetsplats. Tala om för din arbetsgivare (som ska veta om detta) att din rätt till semester påverkas av att du har arbetat och inte om du i framtiden kommer kunna arbeta. Behöver du ytterligare hjälp är du välkommen att höra av dig igen.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren