Etikettarkiv: inlasning

Undvika inlasning

Min kollega har inte varnats om att hans ALVA-anställning inte ska fortsätta som det föreskrivs i LAS§15, trots att det är mindre än en månad tills kontraktet tar slut. Om anställningen löper på i samma form 5 dagar efter kontraktets slut blir min kollega in-LASad.

Nu vill arbetsgivaren ändra hans anställningsform till vikariat vid kontraktets slutdatum för att undvika in-LASning.

Får de göra så?

Svar:

Hej!

När en ALVA-anställning upphör ska arbetstagaren informeras om det en månad innan enligt 15 § LAS som du skriver. Detta är dock en ordningsregel och att bryta mot den är inte ett så stort fel att anställningen skulle kvarstå. Anställningen upphör sista datumet på anställningsavtalet oavsett om det informerats om att avslutande ska ske eller inte. En tidsbegränsad anställning måste aktivt förlängas och kan inte ”löpa på” av sig själv efter att den är avslutad. Efter att anställningen är avslutad kan arbetsgivaren erbjuda en ny anställning, vilket då kan vara ett vikariat som i sin tur då gör att din kollega inte blir inlasad. Det kan tyckas vara ett ”fult” sätt att gå runt inlasningen men det är enligt lagens utformning okej att göra på det här sättet.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Vikarierat i snart två år, nu vill arbetsgivaren bli av med mig.

Fråga: Jag har jobbat som vikarie i en butik under de senaste 20 månaderna. Nu för en månad sedan när jag fick mitt kontrakt för sommaren så sa chefen där att jag börjar närma mig två år men innan det sker så kommer hon att ”släppa mig” för att slippa tillsvidareanställa mig. Efter mitt nuvarande vikariat så är jag uppe i 653 dagar. Vi är tre stycken tillfälligt anställda som har varit där ett tag varav jag är den som varit där längst och har längst sammanlagd anställningstid. Jag undrar vad jag har för rättigheter till fortsatta vikariat och att få jobba där vid extra behov för jag har svårt att tro att de bara kan dumpa en efter så lång tid bara för att de inte vill tillsvidareanställa en.

Svar: Det är alltid lika trist att läsa om att arbetsgivare utnyttjar sina anställda på det här viset. När inlasningen närmar sig så är det många arbetsgivare som ger kalla handen för att slippa behöva tillsvidareanställa.

Enligt LAS får en arbetsgivare nämligen bara ha en anställd på allmän visstidsanställning (under vilken vikariat går) under två av fem år innan arbetsgivaren måste ge denne tillsvidareanställning. Uppenbarligen vill din arbetsgivare slippa att tillsvidareanställa dig, antagligen för att det är svårare att säga upp en fast anställd än en visstidsanställd. Det är måhända hennes sätt att styra verksamheten och ha flexibiliteten att göra åtstramningar om så behövs.

Kort sagt får hon enligt lag inte ha kvar dig som vikarie längre om hon inte vill tillsvidareanställa dig, och nu har hon dessutom informerat dig om den kommande uppsägningen så dessvärre är det bara för dig att försöka hitta ett nytt jobb någon annanstans. Har du tur kan hon ge värdefulla referenser till jobbsökandet om du frågar henne.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Återanställd under uppsägningstid

Hej. Jag blev inlasad i februari av misstag (25 månaders vikariat), uppsagd pga arbetsbrist direkt. Fem månaders uppsägningstid. Blivit erbjuden ny tjänst inom samma företag, arbetsledare inom annat distrikt men samma region. Nu en visstidsanställning i sju månader. Återanställningsskyddet. Ska inte min uppsägning hävas? Jag vet att det är arbetsgivaren som dikterar vad som är arbetsbrist men det är ju återigen en tjänst som arbetsledare.

Hej,

Regler om återanställningsrätt regleras i LAS, lag om anställningsskydd. Se särskilt 25 § som reglerar rätten till återanställning. Om du tackar ja till din den nya anställningen så träffas ett nytt avtal om ny anställning vilket häver din uppsägningstid, men den kan överspela din företrädesrätt. Särskilda bestämmelser kan skei form av kollektivavtal.

Vänligen.
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren

Avstå inlasning?

Jag har en timanställning i vikariebanken i förskoleförvaltningen inom kök. Jag är kockutbildad.
För några veckor sedan blev jag lasad, fick hem ett brev, jag skulle underteckna för att göra anspråk på min förtursrätt.
Det första erbjudandet kom snabbt. En förskola dit jag inte hann i tid…(07.00). Jag skulle på daglig basis blivit mellan 5-10 minuter sen. Anledningen till detta är, att jag, som ensam vårdnadshavare har ett barn som går i första klass. Fritids öppnar 06.15 och då arbetsplatsen låg en bit ut, skulle jag alltså inte hinna i tid. Jag frågade chefen där, vad hon ansåg om förseningen och fick inget svar mer än att jag själv skulle ta ställning till detta. Senare, efter ett samtal med vikariebanken, får jag informationen att ”krasst sett”, som hon uttryckte det, om jag tackar nej, kunde de avsluta mig på vikariebanken också. Jag är helt chockad och undrar om det verkligen kan gå till så här. Jag undrade även om jag kunde avsäga mig min företrädesrätt och får till svar att: så funkar det inte. Får man alltså inte ha vikariebanken som sin arbetsplats om man föredrar det, bara för att man har jobbat så länge så att man blivit lasad?

SVAR:
Om du har du har arbetat så länge så att du har rätt till en tillsvidareanställning så får du inte fortsätta som vikare mer än under en begränsad tid, detta eftersom det är arbetsgivarens (kommunens) skyldighet att ge dig en tillsvidareanställning.

Däremot så måste hänsyn tas till det faktum att du är ensam vårdnadshavare till ditt barn, och du har rätt att gå ner i tid för det. Du har också möjlighet att avsäga dig din företrädesrätt.
Jag tycker att du ska kontakta facket (Kommunal?) och se om de kan hjälpa dig att reda ut vad som gäller, och för att hitta en anställningsform som funkar för dig. Lycka till!

 

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetsrättsjouren

Avstå inlasning

Jag jobbar kommunalt som timvikarie inom vården och tidigare även haft tidsbegränsade vikariatanställningar över sommarmånaderna. Då jag har flera arbetsplatser trivs jag bra med min flexibla anställning som timvikarie och hade helst velat fortsätta på det sätt jag gör nu. Problemet är att jag har jobbat såpass länge att min tjänst snart blir automatiskt konverterad till en tillsvidareanställning, även fast jag inte är intresserad av en fast tjänst. Då blir jag istället utan jobb överhuvudtaget eftersom min chef inte har möjlighet att ha kvar mig efter att konverteringen skett.

Hur löser man det här? Jag vill ju helst bara ”nollställa” mina dagar, hade gärna skrivit under ett avtal där det framgår att jag kommer säga upp mig det första jag gör efter att jag blivit fast anställd men tvivlar på att det går?

Hoppas ni kan hjälpa mig med detta!

SVAR:
Enlig lagen har du rätt att skjuta fram din ”inlasning” i max sex månader. I vissa kommuner gör också facket ett särskilt avtal där du som arbetstagare ges möjligheten att avstå din rätt till en tillsvidareanställning, denna brukar då begränsas till kanske 1 år ytterligare.
Så kolla om denna möjlighet finns, och prata med facket vilka möjligheter de har i kollektivavtalet att göra detta undantag från LAS.
Hälsningar Camilla Ländin

Beräkning av anställningstid

Hej!
Har efter ett ytterligare samtal med min arbetsgivare fått reda på att de inte kan erbjuda mig Intermittent anställning då detta också räknas som Allmän Visstidsanställning och pga mina tidigare 2 års anställning med denna anställningsform så skulle de bli tvingade att erbjuda mig tillsvidareanställning. Jag är intresserad av att fortsätta arbeta för detta företag och de erbjuder mig nu säsongsanställning (deras verksamhet är turistnäring knutet till sommaren) fram till och med slutet av sommaren. Anses ”Säsongsanställning” också som en Allmän visstidsanställning? Detta skulle väl i så fall även anses som att mina tidigare 2 år av allmän visstidsanställning nu förlängs och därmed övergår till Tillsvidareanställning enligt LAS, eller har jag förstått lagen fel?

Svar:

Hej,
Säsongsanställning är en tillåten visstidsanställning men det krävs att arbetsgivaren endast kan erbjuda arbete under säsongen. Exempel på säsongsarbete är jordgubbsplockning, om man säljer glass under sommaren och liknande. Om man arbetar under sommaren i ett företag när andra arbetstagare är på semester innehar man antingen en allmän visstidsanställning eller ett vikariat.

Beräkningen av anställningstiden sker inom varje anställningsform för sig. Det är inte möjligt att lägga samman tiden i allmän visstidsanställning med tiden i vikariat och säsong för att uppnå tvåårstiden som krävs för att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Inlasning

Hej!
Jag har jobbat som sjuksköterska på ett sjukhus i sammanlagt 2 år under en femårsperiod och därmed blivit inlasad/blivit tillsvidareanställd på sjukhuset. Däremot går mitt vikariat ut den 31 augusti 2013 på den avdelningen jag är nu. Min fråga är då är den avdelningen jag är på nu tvungen att ge mig en tillsvidaretjänst eller gäller tillsvidaretjänsten inom hela sjukhuset och jag
kan därmed bli omplacerad på en annan avdelning?

SVAR:

Hej,

När man arbetat i en ALVA eller ett vikariat i minst två år under en femårsperiod så övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Du kommer då att bli tillsvidareanställd hos arbetsgivaren. I förarbetena anges att det är upp till rättstillämpningen att avgöra hur villkoren för anställningen ska övergå. Det är således inte helt klart vilken tjänst du faktiskt har rätt till mer än att du blir tillsvidareanställd. Även om man bortser från den frågan så har arbetsgivaren en omplaceringsrätt och kan välja att omplacera dig så länge det är inom din arbetsskyldighet. Du blir tillsvidareanställd på arbetsplatsen och av arbetsgivaren, inte på en enskild avdelning (om det inte är uppbyggt så att varje avdelning är självständig).

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Inlasning

Hej.
Jag har några frågor angående inlasning. Jag har jobbat som vikarie i snart ett år (har blivit förlängd vid 3 tillfällen), inom hemtjänsten som vårdbiträde. Dom har nu sagt att dom ej kan förlänga mig pga att jag ligger för nära ”las-dagarna”. Jag är med på noterna med att jag inte uppfyller kriterierna för att bli inlasad eftersom jag ej är undersköterska som är ett krav. Men däremot
förstår jag inte hur jag kan ligga så nära när jag ”bara” jobbat i ett år. Skulle jag inte kunna bli förlängd om jag blir timanställd istället för månadsanställd? Det hade varit skönt att få lite klarhet i hur det fungerar.
Tacksam för svar

SVAR:

Hej,

Enligt LAS så krävs det att man har arbetat i två år under en femårs period, därför är du inte enligt lagen nära på att bli inlasad. Dock så kan det finnas ett kollektivavtal på din arbetsplats som har en kortare period, att du redan efter ett år bli inlasad. Du måste undersöka om det finns ett kollektivavtal som gäller för dig och vad som står där i. När det gäller timanställd är det mer att se som en ersättningsform, du får betalt per arbetad timme. Om du får timlön eller månadslön gör ingen skillnad när det gäller anställningsform. Inlasning enligt LAS gäller om man arbetat som vikarie eller i en alva, detta innebär att du skulle enligt LAS kunna bli anställd i en alva i två år innan du blir inlasad, men även här kan det finnas andra regler i kollektivavtalet.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Visstidsanställning som övergår till tillsvidareanställning

Hej!
Jag har en fråga om min sambos situation för jag blir inte klok riktigt på alla olika krav. Han har jobbat inom kommunen som vikarie för en mammaledig på heltid sen början av augusti 2012 och den anställningen skulle avslutas augusti 2013. Nu har det blivit förlängt till slutet av september, men för en annan människa som är sjuk. Hur fungerar inlasningen då? Heltid i över ett år blir det nu alltså.
Han är ju med i kommunal och allt sånt.

Mvh

SVAR:

Hej,

För att en visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning så finns vissa krav som ställs upp i LAS, det kan dock finnas andra krav i kollektivavtalet så det är därför viktigt att kontrollera där i första hand. Kraven i LAS är att man varit anställd i visstidsanställningen ALVA eller vikariat under minst två år under en femårsperiod. Därför krävs det att din sambo har ett vikariat i ett år till för att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Visstidsanställd blir tillsvidareanställd

Hej,

Jag har en visstidsantällning på ett bemanningsföretag sedan snart 1,5 år tillbaka . Detta uppdrag som jag är anställd på kommer att löpa ut i dagarna och ett nytt avtal på 1,5 år ska skrivas. Bemanningsföretaget som jag är anställd på omfattas ej av kollektivavtal enligt facket och därav borde lagen om anställningsskydd gälla. Jag undrar nu om de har rätt att förlänga mitt uppdrag flera gånger eller om jag har rätten på min sida att bli anställd efter 2 år? Har hört från flera olika håll att jag borde kunna kräva en anställning efter 2 år men är inte säker på hur det verkligen ligger till.Ska nämna att jag har varit på ett och samma ställe under hela perioden och att jag kommer att fortsätta på samma uppdrag hos samma arbetsgivare även efter förnyat avtal. Hoppas ni kan hjälpa mig att få klarhet i hur detta fungerar.

Tack på förhand!

SVAR:

Hej,

Även om en arbetsgivare har ett kollektivavtal så gäller LAS men vissa regler i LAS kan man förändra genom ett kollektivavtal. Alla arbetstagare förutom vissa särskilda grupper omfattas av LAS. Om man har varit anställd i mer än två år i en ALVA eller ett vikariat så har man rätt till en tillsvidareanställning. Det är därför viktigt att avgöra vilken form av visstidsanställning som du har haft. Om du först har gått på ett vikariat och nu ska gå på en ALVA så innebär det att du inte kommer bli tillsvidareanställd. Arbetsgivaren kan kombinera ALVA och vikariat så att en arbetstagare är anställd i en visstidsanställning i nästan 4 år. Undersök därför vilken visstidsanställning som du har haft och vilken du kommer få. Är det samma visstidsanställning så kommer du vara tillsvidareanställd efter det att det har gått två år.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren