Tag Archives: inlasad

Undviker arbetsgivaren en inlasning?

Hej,
Min kollega har inte varnats om att hans ALVA-anställning inte ska fortsätta som det föreskrivs i 15 § LAS (lagen om anställningsskydd), trots att det är mindre än en månad tills kontraktet tar slut. Om anställningen löper på i samma form 5 dagar efter kontraktets slut blir min kollega in-LASad.

Nu vill arbetsgivaren ändra hans anställningsform till vikariat vid kontraktets slutdatum för att undvika in-LASning. Får de göra så?

Svar: När en ALVA-anställning upphör ska arbetstagaren informeras om det en månad innan enligt 15 § LAS som du skriver. Detta är dock en ordningsregel och att bryta mot den är inte ett så stort fel att anställningen skulle kvarstå. Anställningen upphör sista datumet på anställningsavtalet oavsett om det informerats om att avslutande ska ske eller inte. En tidsbegränsad anställning måste aktivt förlängas och kan inte ”löpa på” av sig själv efter att den är avslutad. Efter att anställningen är avslutad kan arbetsgivaren erbjuda en ny anställning, vilket då kan vara ett vikariat som i sin tur då gör att din kollega inte blir inlasad. Det kan tyckas vara ett ”fult” sätt att gå runt inlasningen men det är enligt lagens utformning okej att göra på det här sättet.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Jag vill inte ha en tillsvidareanställning!

Hej,
Jag har idag en visstidsanställning där jag har betalt per timme. Alltså s.k. timanställning.
Nu har jag ett förmodligen ovanligt dilemma. Jag VILL vara timanställd. För mig är det en idealisk anställningsform. Men nu säger min arbetsgivare att jag måste ta en fast anställning på grund av LAS och att det inte går att komma runt. Jag har sagt att jag är villig att säga upp mig så att de sedan kan anställa mig på timmar igen. Men de säger att inte heller detta går. Är det så? Hur lång ”karens” har man i så fall, innan man kan bli timanställd igen?
Tycker det verkar vansinnigt, när jag nu på inga villkor vill bli fast anställd, att jag inte själv ska få kunna välja

Hej,
Det finns ingenting i lagen som hindrar att du har en tillsvidareanställning (”fast anställning”) där du arbetar på timmar och har betalt per arbetad timme. En tillsvidareanställning måste inte vara på heltid och med månadslön.
Man kan tex i skriva ett anställningsavtal att du är anställd från datum XX tillsvidare med en beräknad arbetstid om x timmar/månad (kanske ett genomsnitt av det senaste halvåret eller liknande) och där lönen är Y kr/timme. Den enda skillnaden i den här anställningsformen är att du har en lagstadgad uppsägningstid på en månad, men det har du egentligen haft redan innan också.

När du har en tidsbegränsad anställning så räknas din totala anställningstid under fem år ihop. Om den totalt blir mer än 24 kalendermånader (anställningsdagar, inte arbetade timmar) så övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Det betyder att du skulle ha fem års ”karens” innan de kan anställa dig igen på timmar.

Jag hoppas ni kan komma överens om en bra lösning. Som jag ser det så är det inte till nackdel för varken dig eller arbetsgivaren att välja att göra som jag föreslår ovan. Ingen av er blir mer ”låst” än idag.

Hälsningar Camilla Ländin

 

 


Rätt till tillsvidareanställning

Hej!
120425 jobbade jag min första dag på X som arbetar med autiska människor. Sedan dess har jag jobbat drygt 3800 timmar exkl sjukskrivningsdagar. Jag är nu sjukskriven pga foglossning men detta övergår snart i havandeskap innan förlossning i maj/juni. Enligt mig borde jag ha rätt till en tillsvidareanställning men min arbetsgivare skjuter hela tiden på detta datum. I december sa han att detta skulle ske i slutet av januari men nu säger han april. Min anställningsform har aldrig ändrats iallafall inte i min vetskap och samtycke. Jag får rullande schema som gäller i 3 månader åt gången och det senaste året har dessa tider varit 93% av en fulltidstjänst. Hur ska jag gå vidare mot min arbetsgivare och har han rätt

Svar:
Det låter som att du har rätt till en tillsvidareanställning, dvs att bli ”inlasad”. Men det beror lite grann på viken anställningsform du har och har haft under den här perioden. Det är tyvärr ganska vanligt att arbetsgivare utnyttjar möjligheterna att kombinera olika visstidsanställningar, vikariat och allmän visstidsanställning för att komma undan kravet på tillsvidareanställning. Det här är något som tex EU har kritiserat Sverige för och som är under utredning. Jag rekommenderar att du kontaktar facket Kommunal om du är medlem och ber dem hjälpa dig med vad som gäller.

 

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetsrättsjouren

Jag har jobbat som timvikarie sedan 120524. Från i höstas -1309 så har jag gått på en rad som det kallas som vikarie. Hur länge tar det innan man blir inlasad som det kallas?

SVAR: Hej, Lagen om Anställningsskydd (LAS) 5 § tydliggör hur en arbetstagare som under en femårsperiod har varit anställd i sammanlagt mer än två år är berättigad en tillsvidareanställning. Dock är det att notera att allmän visstids anställning och vikarie är två olika anställningsformer. Därför är det att rekommendera att gå tillbaka och se över dina anställningsbevis under denna period. Överstiger en av anställningsformerna mer än två år så ska anställningen övergå till en tillsvidare och är lika med inlasad.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Inlasad?

Hej

Jobbar inom staten på ett ungdomshem jag började som timanställd men jobbade i stort sett heltid och vissa fall mer än heltid. efter 1,5år fick jag ett vik på heltid på ett fast schema och har gått som vik i över ett år nu. Nu så har jag fått ett papper på att mitt vik går ut i augusti i år och att jag inte kommer att få fortsätta för att då riskerar dom att jag blir inlasad. Men om jag räknar lite själv med timmar utslaget i dagar så får jag det till att jag redan bör vara inlasad? Är det inte nya regler för detta från och med i år? 621 dagar har jag hört?

SVAR:

Hej,

Jag förstår hur du tänker kring denna problematik. Dock är det så att så att en arbetsgivare kan i princip ha dig anställd under en fyra års period utan att du blir inlasad. Detta eftersom du inte får räkna ihop allmän visstidsanställning och vikariat i dina LAS- dagar. I praktiken innebär detta att du kan vara anställd i dessa två anställningsformer i vardera två år, utan att bli inlasad.

Mitt råd till dig är att kolla på dina anställningsavtal, då du kan ha haft fler under denna period, se vilken anställningsform du arbetat under och sen på nytt räkna ihop dina dagar. Skulle fallet å vara att du överstigit två år i samma anställningsform inom en femårs period stämmer det att du redan borde varit inlasad.

Även gällande att din anställning slutar nu i augusti är det att kolla vad som står i ditt anställningsavtal, då ett vikariat är en tidsbegränsad anställning ska det stå under vilken period du är anställd.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Inlasad och ta tjänstledigt?

Hej! Efter sommaren blir jag inlasad i min kommun som habiliterare/undersköterska.

Detta har jag länge längtat efter, och är glad över beskedet! Dock så har jag kommit in på högskola inriktad omsorgspedagog. Ännu gladare över det beskedet.

Men finns det möjlighet att behålla mina LAS- dagar (pausa) för studier? Ungefär som giltig tjänstledighet, så jag kan fortsätta på mina LAS / konverterings dagar efter jag är klar med min utbildning?

SVAR:
Grattis till att ha kommit in på din utbildning!
Det rimliga i ditt fall verkar vara att påbörja din tillsvidareanställning och sedan begära tjänstledigt för studier. Dett kan då arbetsgivaren fördröja sex månader om du har otur.
Dina ”LAS-dagar” har du kvar under fem år, då det handlar om att du ska ha varit anställd i sammanlagt två år under en femårsperiod.
Prata med din chef och försök hitta en vettig lösning.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Är jag berättigad en tillsvidareanställning?

Har jobbat som personlig assistent, vikarie i 7 månader, fast jag var lasad och inte visste om detta. tack vare facket som hjälpt mig fick reda på det av slump. Min fråga vad är mina rättigheter är?

SVAR:

Hej,

Har du arbetat som vikarie i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod ska din anställning övergå till en tillsvidare anställning. Detta regleras i LAS 5§. Där med är du berättigad alla förmåner och även det skydd denna lagen innebär. Utifrån det du skriver tolkar jag det som du har arbetat som vikarie i sju månader efter det att du borde varit berättigad en tillsvidareanställning, och i så fall är du berättigad en tillsvidaretjänst. Dock är det viktigt att du tittar vad som står i ditt anställningsavtal, och i de fall du haft fler. Detta eftersom du inte får räkna ihop allmän visstidsanställning med vikariat, så i praktiken kan du vara anställd i fyra år om du går mellan dessa två anställningsformer, detta utan att bli inlasad.

Mitt tips till dig är att åter igen kontakta ditt fackförbund och driva frågan vidare då det som enskild arbetstagare är svårare att driva frågor av denna karaktär.

Häsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Utlasad?

Efter att ha varit arbetslös i drygt ett år fick jag timanställning som lokalvårdare i min hemkommun. Jag har nu arbetat i ett arbetslag under snart 2 års tid på heltid och trivts utmärkt.

Jag har nu fått höra rykten om att jag inte skall få komma tillbaka efter jul eftersom jag då blivit utlasad. Ingen utav mina chefer vill ge mig direkt besked, det verkar som de förväntar sig att någon annan av dem skall meddela mig detta, men ingen vill ta ansvaret för det. Jag känner mig mycket arg och besviken och tycker
gott att de kunde talat om för mig att jag skall komma att bli utsparkad. Största anledningen till min ilska är att jag har fått starka indikationer att jag faktiskt
har en chans att bli fastanställd. De har lagt ner mycket jobb på mig under hösten med utbildningar och liknande.

Min fråga till er är dock följande. Under året som gått har jag i min tur fått lära upp ett antal nya vikarier. Då jag nu har blivit mycket god vän med en utav dem har
jag fått reda på att hon mer eller mindra skall ta min plats nu när jag ”försvinner”. Får de verkligen göra så? Bara slänga ut en vikarie och ta in nästa, bara för att det är anställningsstopp?

Om jag skulle vara arbetslös en längre tid igen, vilket är troligt i dagens samhälle, när får jag då ”lov” att söka jobb hos min nuvarande arbetsgivare igen? Om
jag t. ex. är arbetslös eller jobbar timmar någon annan stans, kan jag sedan söka mig tillbaka igen eller är dörren för evegt stängd för mig bara för att jag blivit utlasad en gång?

Jag trivs mycket bra på mitt arbete, har inget intresse utav att bli fastanställd utan vill bara vara kvar som det är nu. Finns det något sätt att man kan ”säga till”
arbetgivaren att man inte vill bli anställd och bara vara kvar, eller måste de följa lagen som den är? Jag är inte med i facket

SVAR:
Enligt LAS (Lagen om Anställningsskydd) §5 så är det så här:
Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.
Detta kallas i dagligt tal för inlasning. Det betyder  i praktiken att du kan vara tidsbegränsad anställd i totalt fyra år om du går mellan vikariat och allmän visstidsanställning. Går anställningen över den tidsgränsen övergår den till en tillsvidareanställning. Så det är tillåtet att ha dig anställd utan att ge dig en tillsvidareanställning under fyra år om du först tex har en allmän visstidsanställning och sedan vikarierar för någon. Om du inte vill bli tillsvidareanställd så har du rätt att själv skjuta fram datumet ytteligare sex månader.
Det är tillåtet att låta bli att tillsvidareanställa dig när tiden löper ut och istället ge din plats till någon annan. När du varit anställd i mer än 12 månader har du dock företräde till anställning när en tjänst ska tillsättas (om du har den kompetens som behövs) under nio månader.

Din sitation är tyvärr inte särskilt ovanlig, vi får ofta frågor som rör det här, och många arbetsgivare, både privata och offentliga, utnyttjar systemet till max. EU har synpunkter på hur detta regleras, men än så länge har det inte kommit några förslag till förändringar i lagen.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

 

 

Inlasad?

Jag har haft uppdrag till och från på en offentlig förvaltning. Till största del har jag fakturerat för mina uppgifter men har sedan 6 månader varit anställd på timmar. Jag ska jobba ytterligare en månad och nu har jag fått frågan om jag är intresserad av en halvtidstjänst på ett år med möjlighet till två års förlängning. Dock är min arbetsgivare osäker på om jag kan få den eftersom det skulle kunna innebära att jag blir inlasad.

Under dessa 6 månader som jag arbetat har jag legat på cirka 50-80 timmar i månaden (minus 1 månad då jag inte jobbade alls). Stämmer det att jag kan bli inlasad om jag får den här tjänsten?

SVAR:
Om jag uppfattar dig rätt så har du gjort uppdragen som egenföretagare och fakturerat för dessa. Du har sedan varit anställd de senaste sex månaderna. Om du sedan blir anställd på samma förvaltning, med samma eller motsvarande arbetsuppgifter och din anställningstid överskrider två år (om det är ett vikariat), eller totalt fem år (om det kallas en allmän visstidsanställning) så övergår anställningen till en tillsvidareanställning enligt LAS § 5 (sk inlasning).

Så svaret är beroende på din anställningsform. Det faktum att du tidigare haft konsultuppdrag där har ingen betydelse för anställningstiden.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Inlasad av misstag; Vad gäller?

Hej!
Jobbar som sjuksköterska inom landstinget. Har sedan examen haft tidsbegränsade vikariat på en klinik där jag trivs bra. Innan sommaren blev jag informerad av min chef att jag skulle bli ”inlasad” och tillsvidare-anställd. Det skrevs ett tillsvidare-kontrakt som jag och arbetsgivaren undertecknade, och min anställning blev en t.v.-anställning.

I efterhand har jag förstått att jag måste ha blivit inlasad av misstag -innan sommaren hade jag nämligen bara jobbat i totalt 16 månader – och vad jag har förstått så är det 2 år som gäller? Vet ej hur detta har gått till – antingen har man sett fel på tiderna för min anställning eller så har jag förväxlats med någon.

Lite ovanlig situation kanske. Det jag undrar nu är iaf om arbetsgivaren om denna skulle upptäcka sitt ”misstag” har rätt att dra tillbaka min tillsvidare-anställning, trots att jag har ett undertecknat kontrakt?

Tack på förhand!

Hej!

För att bli ”inlasad”, så ska du antingen ha haft allmän visstidsanställning (ALVA) eller vikariat i två år under en femårsperiod hos en arbetsgivare. När det gäller slutande av avtal, så finns avtalslag som reglerar en hel del. Utgångspunkten är att respektive part är ansvarig för sina egna misstag, och skulle därmed inte komma ifrån avtalsbundenhet. Dock finns det undantag, och det som kan avgöra är om motparten (du i detta fall) förstod/borde ha förstått att ett misstag har begåtts. Om så inte är fallet, så kan avtalet ses som bindande.

Hör av dig igen om du har fler frågor!
Jessica Sääf Arbetsrättsjouren