Etikettarkiv: huvudsemester

Vem bestämmer om förläggningen av semestern?

Har en kvinna som har varit föräldraledig på heltid Jun-Augusti , (barnen är i skolåldern).
Vad kan jag säga åt henne när hon kommer och vill ta ut sin (betalda) semester ?
Kan jag helt och hållet bestämma ,bara det blir 4 veckor totalt under detta semesterterår ?
Vad kan jag göra om hon tar ut semesterdagarna iallafall ?

Hej,

En arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Under perioden juni-augusti har arbetstagaren rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet, detta kallas huvudsemester. Semestern får dock förläggas till annan tid om särskilda skäl föreligger. Som arbetsgivare har ni en skyldighet att se till att den anställde får ut den huvudsemester som hen har rätt till. En arbetstagare har rätt att i samband med förläggning av semester avstå sin rätt till semester under sommaren för att istället lägga den vid ett annat tillfälle. Det framgår dock inte av din fråga om en sådan överenskommelse har träffats mellan dig och den anställde eller inte.

Om ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen är ni skyldiga att förhandla med facket om huvudsemesterns förläggning. Om arbetstagaren inte företräds av en facklig organisation skall ni som arbetsgivare samråda med arbetstagaren om semesterns förläggning. Om ingen överenskommelse nås gällande förläggningen av huvudsemestern är det du som arbetsgivare som beslutar om huvudsemesterns förläggning. Ni är dock skyldiga att underrätta arbetstagaren om beslutet senast två månader före ledighetens början.

Gällande förläggning av annan semester än huvudsemestern åligger det ingen skyldighet för dig som arbetsgivare att förhandla med de fackliga organisationerna utan endast en skyldighet att överlägga tillsammans med den anställde. Om ni inte är överens om hur förläggningen av denna period skall förläggas är det du som arbetsgivare som slutgiltigt bestämmer. Det kan finnas annan beslutsordning om ni har medbestämmandeavtal eller kollektivavtal på arbetsplatsen.

Genom anställningsavtalet följer en lojalitetsplikt som alla arbetstagare är bundna av gentemot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten innebär att man som anställd inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen där han kan komma i pliktkollision. Att ta ut semester utan ditt medgivande torde ses som brott mot lojalitetsplikten som följer av anställningen. Det är dock svårt att spekulera kring utgången av ett hypotetiskt exempel då dessa avgörs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Vänliga hälsningar,

Alexander Ski

 

Har arbetsgivaren rätt att tvinga mig att ta ut semester v.29. och v.30?

Hej,
Jag har varit anställd sedan 1september 2012 och blev nu 1mars 2013 tillsvidareanställd.
Min chef meddelade mig att verksamheten kommer att hålla stängt v29 och v30 i sommar och ber att jag lägger min semester då.
Jag hade inte tänkt att ta semester då utan vill lägga den tidigare. Jag förstår att dom kan neka min ledighetsansökan men kan dom tvinga mig att ta ut mina semesterdagar dom veckorna som dom håller stängt.
Har jag rätt till lön dom veckorna som de ska hålla stängt verksamheten?
Tack för svar!

Svar:
Hej!

Om de fackliga organisationerna eller den enskilda medarbetaren inte kommer överens med arbetsgivaren om semesterns förläggning så är det i slutändan arbetsgivaren som bestämmer. Det du formellt kan kräva är en sammanhängande semester om minst 4 veckor under perioden juni-augusti, den så kallade huvudsemestern. Arbetsgivaren ska meddela dig om huvudsemesterns förläggning i god tid före semesterperiodens början och senast två månader innan semestern börjar.

Så svaret på din fråga blir ja, om ni inte lyckas komma överens om annat. Däremot så ska arbetsgivaren erbjuda dig 4 veckors sammanhängande semester i anslutning till de aktuella veckorna.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren