Tag Archives: heltid

Tjäna in semester under sjukskrivning

Hej!
Jag är fast anställd på heltid sedan 2003.

Nu har jag varit sjukskriven sedan aug 2016, återgått till arbete i november med 25% och jobbar nu 50%. Min rehabilitering går stadigt men långsamt framåt.
Nu undrar jag över semester: tjänar jag in semester under min sjukskrivning? Påverkas den av om jag är sjukskriven hel eller deltid?

SVAR

Du tjänar in semester under de första 180 dagarna av din sjukskrivning, det spelar ingen roll om du är sjukskriven på hel eller deltid, det är dagarna som räknas.

17 § Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron beror på arbetsskada. I sådan frånvaroperiod inräknas även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete.
Frånvaron upphör att vara semesterlönegrundande då arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i en följd. Lag (2009:1439).

Hälsningar,

Daniela Alm

Företräde för högre sysselsättningsgrad; Vad gäller?

Hej

Jag undrar om följande är korrekt av min chef:

Jag anställdes på deltid för två år sedan i augusti. Ca 4-5 månader efter mig anställdes en annan person på heltid. Jag blev aldrig tillfrågad om jag var intresserad av någon heltid innan denne andra person efter mig anställdes. Nu har min chef sagt till mig att jag kan vara aktuell för en heltid, samtidigt som en extra anställd som anställdes före mig också säger sig vara intresserad av en heltid.

Vad gäller, finns någon turordning för att ”ta upp anställda på heltid” och i så fall vad gäller? Har jag rätt att få en heltid p.g.a. att jag ”hoppats över” tidigare. Har den extra anställda rätt att få en heltid före mig, jag som jobbar deltid?

 

 

Hej!

Arbetstagare som har en deltidstjänst kan ha förtur till tjänst med högre sysselsättningsgrad inom den verksamhet där arbetstagaren arbetar. För att detta ska vara aktuellt ska arbetstagaren dels, som du skriver, ha uttryckt önskemål om högre sysselsättningsgrad, samt inneha de kvalifikationer som tjänsten kräver. En annan faktor kan vara att arbetsgivarens behov av arbetskraft ska bli  tillgodosett då en deltidsanställd får högre sysselsättningsgrad.

En deltidsanställd med rätt till högre sysselsättningsgrad kan ha förtur framför de med återanställningsrätt. Däremot kan en person med omplaceringsrätt gå före en deltidsanställd som önskar högre sysselsättningsgrad.

Finns det fler anställda som har företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad, så bestäms turordningen utifrån sammantagen arbetstid hos arbetsgivaren. Arbetstagaren med längst arbetstid har då förtur framför övriga. Har arbetstagarna samma anställningstid, är ålder det avgörande och äldst har förtur.

Hör av dig igen om du har fler frågor!

Jessica Sääf Arbetsrättsjouren

Har jag rätt till ersättning för heltid trots att jag schemaläggs på färre timmar?

Hej, jobbar som kock i en restaurang som är kollektivansluten, jag är heltidsanställd med månadslön, enl avtal så skall jag då arbeta visst antal timmar årsvis, som vanligt med andra ord. nu till saken så jobbar vi mindre under lågsäsong och massor under högsäsong, så att det skall jämna ut sig. Nu har dock min chef schemalagt mig på tok för lite så det felas en massa timmar och han har börjat dra av stora summor på min lön, september drog han 5000:- netto och november 7500:- netto, vilket i första fallet är en tredjedel av min nettolön.

Han varken talar om innan vad eller om han skall dra pengar iom man sällan får en lönespec innan lön betalas ut så vet man aldrig, han har heller inte talat om summan han skall dra.

så till frågan, är det mitt problem som arbetstagare att se till att jobba utöver schemalagda timmar för att få ihop en heltid man har avtal till, eller är det hans ”problem” som arbetsgivare att se till att schemat i slutändan hamnar på rätt antal timmar årsvis, har han rätt att dra pengar från lön för att han inte gjort rätt, jag har ju arbetat alla de timmar jag varit schemalagd. Nu har situationen blivit sådan dessa två månader att man får ta smålån vilket långsiktigt skadar min privata ekonomi.

Svar:
Hej!

Har ni avtalat om att du ska jobba i en viss omfattning så vill jag påstå att det är arbetsgivarens ansvar att se till så att du schemaläggs på den arbetstid som du har rätt till. Om ni inte avtalat om något annat så skulle jag betrakta det som brott mot ditt anställningsavtal och eventuellt även kollektivavtalet.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren