Etikettarkiv: gravid

Kan arbetsgivaren ändra i min anställning när jag är provanställd?

Hej, jag är gravid i sjunde månaden. Jag har anställningsavtal på 100% (provanställning). För några veckor sedan blev jag sjukskriven på 50% pga smärtor av graviditeten. Min arbetsgivare har förra veckan ändrat min anställningsform till 75%, vilket aldrig blivit godkänt av mig.

Så mina frågor följer:

1. Vi hade på tal att jag skulle gå ner till 75% men spelar detta någon roll eftersom inget var klart och inga nya avtal gjordes?

2. Min arbetsgivare säger att jag ska gå enligt schema. Alltså jobba 15 timmar istället för 20 timmar/vecka. Vad har jag för rätt att kräva ersättning då min lön skiljer sig markant mot avtal?

3. Hur stor roll gör det att jag är provanställd och inte fast?

Svar:

Hej!

För att gå ner i tjänst behöver det föreligga en överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren. Det behöver nödvändigtvis inte föreligga ett skriftligt avtal men det är klokt om så är fallet. Har du inte godkänt en övergång till 75 % får inte arbetsgivaren ändra din anställningsform.

I och med att det inte är rätt av arbetsgivaren att ändra din anställning är det heller inte rätt att ändra hur många timmar du ska arbeta eller din lön. I ditt fall ska du fortfarande ha 50 % lön och 50 % sjuklön i och med din sjukskrivning. Hade du däremot gått med på en övergång till 75 % så är det 75 % du får lön för. Det finns ingen ersättning du kan få för att du går ner i tjänst utan genom överenskommelsen går du med att få lägre lön.

Det kan ha en stor roll att du har en provanställning istället för att ha en tillsvidareanställning. Den markanta skillnaden är att under en provanställning kan arbetsgivaren avsluta din anställning när som helst under provanställningens gång och utan att ange skälen till varför. Arbetsgivaren kan alltså egentligen säga upp dig med på grund av din graviditet. Även om det under en tillsvidareanställning inte räknas som saklig grund för uppsägning får det göras under en provanställning. Även om det inte anses okej eller schysst att säga upp någon på grund av en graviditet så är det svårt att hävda att diskriminering föreligger då bakomliggande anledningen till varför anställningen avslutades inte behövs anges och då heller inte går att bevisa.

I ditt fall är det inte okej för arbetsgivaren att ändra din tjänst till 75 % men är ni inte överens om din anställningsform (eller av någon annan anledning) kan arbetsgivaren säga upp dig utan att du kan påverka det.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Rättigheter vid graviditet

Har just fått jobb som sommarvikarie i gruvan, underjord och har fått reda på att jag är gravid. Vad har jag för rättigheter?

Svar:

Hej!

Enligt ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter om berg- och gruvarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna”  innehåller 51 § ”En arbetstagare som är gravid eller ammar och har underrättat arbetsgivaren om detta får inte sysselsättas i gruvarbete under jord, om en bedömning har visat att arbetet kan innebära risk för skadlig inverkan på graviditeten, amningen eller medföra annan ohälsa.”

Om det visar sig att arbetsuppgifterna innebär en risk för skadlig inverkan på graviditeten har arbetsgivaren en skyldighet att se till att du får andra arbetsuppgifter. Om det inte går att omplacera till ett mindre riskfyllt arbete kan den gravida i vissa fall få havandeskapspenning.

Det kan dock finnas andra bestämmelser i kollektivavtal och i ditt anställningsavtal och då går de regelverken först.

 

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

Gravid och gå ner i tid

Mamman har rätt att gå ner i arbetstid 60 dagar innan beräknad förlossning.
Har arbetsgivaren rätt att bestämma hur hon går ner i arbetstid (t ex till noll arbetstimmar) eller måste denne rätta sig efter hennes förslag?

SVAR:
Det är den gravida kvinnans behov och önskemål som ska styra hur den förkortade arbetstiden ska förläggas. Du är inte tvungen att vara helt ledig utan kan tex välja att arbeta 50% och då tex 4 h/dag om det passar dig.
Arbetsgivaren är tvungen att ta hänsyn till detta, men bäst är såklart om ni kan komma överens om hur detta ska göras på bästa sätt.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren